NCC ja Haahtela kehittämisyhteistyöhön

NCC Finland Oy ja Haahtela-kehitys Oy ovat sopineet yhteistyöstä NCC:n kehittäessä EKO-konseptiaan palvelemaan entistä paremmin ympäristöä ja kestävää kehitystä huomioon ottavaa rakentamista. NCC Finlandin kehittämä ja vuosi sitten hankkeissaan käyttöön ottama EKO-konsepti on toimintamalli elinkaariedullisten ja ympäristövaatimukset täyttävien rakennusten suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi. Keskeinen työkalu EKO-konseptin mukaisessa suunnittelunohjauksessa on EKO-arvio, joka pohjautuu Haahtela -kehitys Oy:n TakuTM -ohjelmiston tilakustannusmalliin. NCC on menestyksekkäästi soveltanut EKO-konseptia mm. Espooseen yksityisrahoituksella rakennettavan Kuninkaantien lukion ja uimahallin tarjouskilpailussa. Kohde on ensimmäinen talonrakennushanke Suomessa, jossa yksityinen taho vastaa ennakolta sovitun mukaisesti julkisen rakennuksen käyttö- ja ylläpitokustannuksista jopa 25 vuoden ajan. NCC Finland Oy liittyy myös Rakennuttamistieto-järjestelmän käyttäjäksi. Rakennuttamistieto on Haahtela-kehitys Oy:n luoma ja ylläpitämä asiantuntijaohjelmisto rakennushankkeen johtamiseen, ohjaukseen ja hallintaan. Rakennuttamistiedon käyttäjiksi ovat aiemmin liittyneet useat kaupungit, kunnat ja suuret yksityiset rakennuttajat. NCC Finland on nyt ensimmäinen suuri rakennusliike, joka hankkeidensa ohjauksessa tukeutuu Haahtela-kehityksen toimintamalliin tuoden siihen erityisesti rakentamisvaiheeseen liittyvää rakennusyrityksen tietoutta ja taitoa. NCC Finland ja Haahtela-kehitys pyrkivät yhdessä kehittämään tuotetta myös NCC Finlandin emoyhtiön käyttöön muissa pohjoismaissa.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa