NCC kehittää Viikkiin yrityspuistoa

Helsingin kaupunki on hyväksynyt NCC:n ehdotuksen kehittää Viikkiin bioteknologiaan painottuvan yrityspuiston. NCC vastaa Business Park –tyyppisen yrityspuiston suunnittelusta ja markkinoinnista. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista sekä merkittävää ja pitkäjännitteistä markkinointia, joten alueen varausaika on vuoden 2003 loppuun saakka. NCC:llä hanketta on valmistellut markkinointijohtaja Joni Mikkola. - Hankkeen markkinointi kohdistetaan yrityksille, jotka haluavat etsiä synergiaetuja Helsingin Yliopiston Viikin laitosten ja Helsingin Tiedepuiston läheisyydestä, mutta joille kuitenkin yrityshautomotilat ovat liian pieniä tai eivät muutoin vastaa yrityksen tarpeita. Yrityspuiston markkinoinnissa on tarkoitus hyödyntää myös yliopiston Viikin ja Kumpulan luonnontieteisiin painottuvien laitosten läheisyys, toteaa Joni Mikkola. Myös Helsingin kaupunki kehittää aluetta johtavaksi biotieteisiin ja bioteknologiaan erikoistuneeksi yrityskeskukseksi. Alueella on vireillä myös merkittäviä kaupallisia hankkeita.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa