NCC:n tulos nousi yli 90 miljoonaan

NCC Finland Oy:lle vuosi 1999 oli muutoksia täynnä. Huhtikuun alussa aloitti toimitusjohtajana DI, ekonomi Matti Haapala. Lokakuussa vaihtui yrityksen nimi NCC-konsernin yhdenmukaistaessa yritystunnuksensa ympäri Itämeren. Myös yrityksen taloudellinen tulos parani verrattuna edellisiin vuosiin. Talouden tunnusluvut NCC Finland -konsernin liikevaihto vuonna 1999 oli 2,9 (2,4) miljardia markkaa. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 90 (12) miljoonaa markkaa ja liikevoitto 95 (17) miljoonaa markkaa, joka on 3,3 (0,7) prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 23,0 (7,3) prosenttia ja oman pääoman tuotto 31,3 (4,6) prosenttia. Konsernin liikevaihdosta vientitoiminnan osuus oli 78 (150) miljoonaa markkaa eli 3 (6) prosenttia. Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 1.107 (835) miljoonaa markkaa ja oma pääoma 280 (148) miljoonaa markkaa. NCC AB vahvisti loppuvuodesta NCC Finland Oy:n tasetta 65 miljoonalla markalla, jolloin omavaraisuusaste nousi 31 (23) prosenttiin. Yhtiön maksuvalmius on koko tilikauden ajan ollut hyvä. Tonttivarantoon sitoutunut pääoma kasvoi 128 Mmk ja oli vuoden lopussa 321 Mmk. Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 2.138 (1.948) henkilöä, joista työmaahenkilöstön osuus oli 77 (75) prosenttia. Laskuttamaton tilauskanta on noussut vuoden 1999 alusta 206 miljoonaa markkaa ollen vuoden lopulla 1.614 miljoonaa. Tilauskannasta 86 (79) prosenttia koostuu kotimaan talonrakentamisesta, 7 (13) prosenttia insinöörirakentamisesta ja 6 (8) prosenttia viennistä.Tulosyksiköt NCC:n liiketoiminta-alueita ovat talonrakentaminen, asuntorakentaminen, kiinteistökehitys, insinöörirakentaminen ja teollisuus. Kiinteistökehityksen Business Park -tyyppisille toimitaloille oli kysyntää. Käynnissä on Business Park Stellan rakentaminen Espoon Leppävaaraan. Vuonna 2000 käynnistyvät mm. Airport Plaza Vantaan Airport Cityyn sekä useita hankkeita Espooseen. Rakentaminen painottui selkeästi asuntorakentamiseen; 46 prosenttia oli asuntojen uudis- ja 5 prosenttia korjausrakentamista. Toimisto- ja liikerakentamisen osuus oli 20 ja teollisuus- ja muun rakentamisen osuus 29 prosenttia. Tulosyksiköistä parhaaseen tulokseen ylsivät pääkaupunkiseudun, Turun ja Oulun talonrakennustoiminta. Tilikauden aikana valmistui 2.277(2.526) asuntoa, joista 492 (156) vapaarahoitteista omaa tuotantoa. Rakenteilla olevien asuntojen määrä oli 2.567 (2.157) asuntoa, joista 581 (460) oli vapaarahoitteista omaa tuotantoa. Tilikaudella käynnistettiin 613 (511) vapaarahoitteisen asunnon rakentaminen. Osakemyynnin arvo vuonna 1999 oli 372 (177) miljoonaa markkaa. Insinöörirakentamisen volyymi kasvoi merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Käynnissä on Kotkan sataman konttiterminaali ja vuoden lopussa se allekirjoitti sopimuksen Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen ajotunneleiden louhinnasta.Yrityskaupat Turusta myytiin 10.5.1999 allekirjoitetulla kauppakirjalla asuntorakentamisen elementtituotantoon ja elementtirakenteisten väestösuojien tuotantoon erikoistunut Seinälevy Oy. Tammikuussa 2000 NCC Finland osti latvialaisen projektinjohtourakointia harjoittavan rakennusliikkeen SIA Irest Constructionin koko osakekannan ja Soraseula Oy:n valmisbetoniliiketoiminnan, joka muodostuu Tampereella sijaitsevista kahdesta betoniasemasta.Näkymät vuodella 2000 Kokonaisuudessaan odotetaan sekä liikevaihdon että tuloksen kasvavan edelleen vuonna 2000. Vahvaa kasvualuetta on vapaarahoitteinen asuntorakentaminen ja omaperusteiset toimitilahankkeet. Business Park -tyyppisille toimitiloille on kysyntää, joita toteutetaan jatkossa myös muun Suomen kasvukeskuksissa.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa