Tammiston alueen rakentaminen käynnistyy

Merita Kiinteistöt myi 29.12.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla NCC Finland Oy:lle rakennusoikeutta 30.400 kem2 ja VVO:lle 20.600 kem2 Tammiston alueelta. Kaupan arvo on 80 miljoonaa markkaa ja se oli Merita Kiinteistölle yksi vuoden merkittävimmistä maakaupoista. Vantaan Tammistossa on rakennusoikeutta yhteensä 66.000 kem2, josta kerrostaloille on varattu 46.000 kem2 ja rivi- ja pientalorakentamiselle 20.000 kem2.Tämä kokonaisrakennusoikeus sisältää myös Vantaan kaupungin omistukseen jäävän 15.000 kem2:n kerrostalorakennusoikeuden. Alueelle rakennetaan korkeatasoista ja monipuolista, sekä vapaarahoitteista että valtion tukemaa asuntotuotantoa. Asukkaita Tammistoon arvioidaan muuttavan n. 1700 henkeä. Kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy vuoden 2001 aikana ja rakentaminen heti, kun siihen on valmiudet. Tammisto sijaitsee Vantaanjoen ja Tuusulan väylän yhtymäkohdassa, Helsingin ja Vantaan rajalla. Aluetta rajaa etelässä Vantaanjoki ja pohjoisessa tamminen metsäsaarekkeinen luonnonsuojelualue ja vanha omakotialue. Alueella on erinomaiset harrastusmahdollisuudet ja kaupalliset palvelut. Tammiston alueen suunnitelma perustuu Vantaan kaupungin ja Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n järjestämään arkkitehtikilpailuun, jonka 1990-luvun alussa voitti Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa