Työt käynnistyivät Sallan raja-asemalla

NCC-Puolimatka International Oy allekirjoitti 15.10.1999 sopimuksen Sallan raja-aseman rakentamisesta suunnittelu- ja urakkakilpailun pohjalta. Hankkeen arvo on 4,4 miljoonaa euroa eli noin 26 miljoonaa Suomen markkaa ilman tulleja ja veroja. Hankkeen rahoitus kuuluu EU:n Tacis-ohjelmaan. Tilaajana toimii Luoteis-Venäjän tullipiiri. Maanantaina, 6.3. kello 14.00 Moskovan aikaa räjäytetään Sallassa alkupaukku, joka merkitsee maatöiden alkamista. Raja-asema luovutetaan 18.1.2001. Se käsittää hallintorakennukset rajavartiostolle ja tullille, liikenteen tarkastusrakennukset sekä tullin ja rajavartioston henkilöstön asuntoalueen teknisine rakennuksineen. Venäjän puolelle rajaa rakennettavan raja-aseman laajuus on n. 2500 brm2 ja tilavuus noin 10.000 kuutiota. Raja-asema rakennetaan yhteistyössä NCC:n vientiyksiön ja Pohjois-Suomen alueyksikön kanssa. Työnjohto ja työnopastajat ovat suomalaisia, työntekijät venäläisiä ja suomalaisia. Materiaalit tulevat pääosin Suomesta. Sallan uusi raja-asema helpottaa merkittävästi Kuolan alueen liikenneoloja. NCC Finland Oy on aikaisemmin rakentanut Suomen puoleisen Kelloselän raja-aseman sekä Alakurtin sotilaskylän, joka sijaitsee Sallan ja Kantalahden välissä, noin 70 kilometriä rajasta.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa