Laurea hankkii perustietotekniikan palvelut Nebulalta

Suomen suurimpiin ammattikorkeakouluihin lukeutuva Laurea on valinnut Nebulan perustietotekniikan käytettävyyspalveluiden toimittajaksi. Hankittaviin palveluihin kuuluvat monipuoliset käyttö-, kapasiteetti- ja sovellushallintapalvelut. Tuotettavien palveluiden piiriin kuuluvat kaikki Laurean noin 8000 opiskelijaa ja 500 henkilöstön edustajaa.

”Laurean tietohallinnon toimintamallin mukaisesti osa perustietotekniikan palveluista hankitaan ulkoisilta kumppaneilta ja osa toteutetaan omassa sisäisessä palveluyksikössä. Toimintamalli on osoittautunut hyvin Laurean tarpeita vastaavaksi ja joustavaksi toimintatavaksi.”, kertoo Laurean tietohallintojohtaja Kimmo Pettinen.

”Palvelutoimittajalta Laurea odottaa aitoa ja tasaveroista asiantuntijakumppanuutta, jossa osapuolilla on yhteinen intressi palvelujen laadukkaaseen toteuttamiseen ja toimintaan sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.”, Kimmo Pettinen jatkaa.

Nebulalta hankittava kokonaisuus on Laurean toiminnan kannalta merkittävä. Palvelut muodostavat Laurean tietoteknisen ympäristön ja toiminnan kannalta keskeisen ja kriittisen kokonaisuuden. Sopimus on kaksivuotinen ja sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

”Nebula on tehnyt Laurean kanssa yhteistyötä jo useiden vuosien ajan ja olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme tuottamaan Laurealle palveluita nyt entistäkin laajemmin. Opiskelu nojaa tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalisten työkalujen hyödyntämiselle ja on hienoa olla mukana varmistamassa että opiskelijoiden sekä henkilökunnan työskentely on kaikissa tilanteissa sujuvaa.”, sanoo Nebulan toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

Lisätietoja:

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Nebula Oy 

Sähköposti: pekka.eloholma@nebula.fi 

Puhelin: 050 555 5590

Kimmo Pettinen, tietohallintojohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Sähköposti: kimmo.pettinen@laurea.fi 

Nebula lyhyesti 

Nebula Oy on voimakkaasti kasvava ICT- ja pilvipalveluyritys, joka ainoana palvelutarjoajana Suomessa hallitsee koko ICT-kentän. Takaamme asiakkaillemme turvallisen ja luotettavan ICT-ympäristön sekä tarjoamme edistykselliset digitaalista liiketoimintaa tukevat palvelut. Meillä on 35 000 asiakasta ja palvelemme heitä 140 alan ammattilaisen voimin. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 35 miljoonaa ja toimintamme on aina ollut kannattavaa.

www.nebula.fi

Laurea lyhyesti

Laurea-ammattikorkeakoulu on kansainvälinen metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittäjä. Työelämään integroitunut korkeakouluyhteisömme keskittyy oveltavaan tutkimukseen ja ammatilliseen korkeakoulutukseen yhdessä työelämän kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on n. 55 M€ ja joka työllistää n. 520 henkilöä. Uusmaalaisessa korkeakoulussamme on 7800 opiskelijaa.

www.laurea.fi

Tilaa