Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Kaisa Lipponen

  Viestintä- ja brändimarkkinointi


  +35810 458 5044
 • Lainaukset

  Me Nesteellä olemme uteliaita kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Siltamäen pilottiasemalla on kyse nimenomaan tästä: asiakaskokemuksen täydellisestä uudistamisesta ja asiakkaiden nopeasti muuttuvien tarpeiden ja odotusten tunnistamisesta
  Panu Kopra, Marketing & Services -liiketoiminta-alueen johtaja, Neste
  Nesteen liiketoimintaa on auttaa asiakkaita tieliikenteessä ja kaupungeissa, lentoliikenteessä sekä polymeeri- ja kemikaalitoimialoilla tekemään omasta liiketoiminnastaan entistä vastuullisempaa. Jatkamme suunnannäyttäjänä uusiutuvissa tuotteissa. Tämä investointi on tärkeä askel kannattavan kasvun strategiamme toteuttamisessa globaalisti
  Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker
  Uusiutuvan dieselin käyttäjä voi odottaa kasvihuonepäästöjen vähenevän selvästi, vaikka vertailukohtana olisivat paikallisesti saatavilla olevat, korkealaatuiset perinteiset dieselit.
  Asta Soininen, Researcher
  Odotettavissa on puhtaampia suodattimia, pidempään kestäviä polttoainesuuttimia, vähemmän kuluvia polttoainepumppuja eikä ollenkaan mikrobikontaminaatiota. Tämä on vasta alkua säästöille huoltokustannuksissa.
  Neste US:n tekninen johtaja Matt Leuck
  Olemme tyytyväisiä, että hyvä yhteistyömme Borealiksen kanssa jatkuu ja pystymme tuottamaan lisäarvoa asiakkaallemme.
  Perttu Tuomaala, NAPCON liiketoimintayksikön johtaja, Neste Engineering Solutions
  NBA-pelaajana ja nuorten urheilijoiden esikuvana minulla on velvollisuus toimia ilmastonmuutosta vastaan. Samalla haluan kannustaa myös muita ihmisiä ympärilläni pienentämään omaa hiilijalanjälkeään konkreettisilla teoilla. Meillä on Nesteen kanssa samat arvot, ja yhteinen tavoitteemme on luoda puhtaampi tulevaisuus tuleville sukupolville. Siksi Neste on luonnollinen kumppani minulle.
  Koripalloilija Lauri Markkanen
  #DontChoke tarkoittaa sitä, ettei suurten haasteiden kuten ilmastonmuutoksen edessä voi jäätyä pelikentällä, vaan täytyy uskaltaa tehdä vastuullisempi valinta. Aloittaa voi pienestä asiasta, joka voi aikanaan johtaa suureen muutokseen.
  Nesteen markkinointijohtaja Sirpa Tuomi
  Kinkkutemppu on erinomainen esimerkki suomalaisen tutkimuksen ja kehityksen kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana.
  Nesteen teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors
  Työntekijämme ovat kaikki oman alansa rautaisia ammattilaisia, jotka uskovat Nesteen visioon luoda vastuullisempia vaihtoehtoja joka päivä ja toteuttavat sitä omilla luovilla ja innovatiivisilla tavoillaan joka päivä.
  Nesteen markkinointijohtaja Sirpa Tuomi
  Vuonna 2017 Neste MY uusiutuvalla dieselillä asiakkaamme pystyivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 8,3 miljoonaa tonnia. Määrä vastaa kolmen miljoonan henkilöauton poistamista tieliikenteestä kokonaiseksi vuodeksi tai että koko Latvia olisi yli kolmen vuoden ajan täysin autoton. Olemme erittäin iloisia, että voimme tarjota nyt tätä huippulaatuista tuotetta myös Riiassa.
  Arttu Airiainen, johtaja, Neste Latvija
  Tämä on selkeä osoitus siitä, että Euroopan unioni ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti, ja että sillä on kunnianhimoa lisätä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä.
  Ilkka Räsänen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Neste
  Finavian toiminta Helsinki-Vantaan lentoasemalla on jo hiilineutraalia. Seuraavaksi tähtäimessämme on saavuttaa hiilineutraliteetti Lapin lentoasemilla. Neste MY uusiutuva diesel on ajoneuvojen polttoaineena tärkeä osa ilmasto-ohjelmaamme.
  Mikko Viinikainen, kestävän kehityksen johtaja, Finavia
  Olemme todella iloisia, että pääsemme syventämään yhteistyötä Finavian kanssa, ja että voimme osaltamme auttaa Finaviaa sen tavoitteiden saavuttamisessa. Dieselkäyttöiset ajoneuvot voivat siirtyä käyttämään sitä sellaisenaan ilman muutoksia ajoneuvoihin tai moottoreihin.
  Sam Holmberg, johtaja, Marketing & Services -liiketoiminta-alue Suomi, Neste
  Odotan innolla, millaisen vastaanoton menu saa matkaajien keskuudessa. Suosikit ovat suosikkeja syystä, ja niitä oli hauskaa lähteä uudistamaan vieläkin paremmiksi perustuen suomalaisten toiveisiin.
  keittiömestari Kari Aihinen
  Tavoitteemme on luoda asiakkaillemme lisäarvoa ja tarjota kokonaisvaltaisia koulutusjärjestelmiä yhdessä Chevron Lummus Globalin kanssa.
  Patrick von Essen, toimitusjohtaja, Neste Engineering Solutions
  Olen varma siitä, että Neste MY uusiutuva diesel on entistä parempi polttoaineratkaisu Ecologyn kalustolle ja että se luo lisäksi selkeää etua pienentämällä yrityksen ympäristöjalanjälkeä.
  Neste US Inc:n myyntijohtaja Jeremy Baines
  Me ja muut uusiutuvien polttoaineiden tuottajat tarvitsemme selkeää toimintapolitiikkaa ja ennustettavia tavoitteita uusien investointien tueksi ja tuotannon lisäämiseksi, mikä on välttämätöntä, jos tavoitteena on merkittävä liikenteen päästöjen vähentäminen ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen.
  Carl Nyberg, Nesteen Skandinavian myyntijohtaja
  Yhteistyö on tärkeä edistysaskel Nesteen pyrkimyksissä tulla edelläkävijäbrändien ensisijaiseksi kumppaniksi vastuullisten kemikaaliratkaisujen tarjoajana.
  Peter Vanacker, Nesteen toimitusjohtaja
  Nesteen kanssa pystymme etenemään kohti tavoitettamme tarjota lisäainemarkkinoiden vastuullisimpia tuotteita ja ratkaisuja.
  Gloria Glang, Vice President, Clariant
  Pyrimme jatkuvasti vähentämään ympäristövaikutuksiamme, ja haluamme kantaa oman kortemme kekoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Siksi valitsimme puhtaamman liikkumisen ja Neste MY uusiutuvan dieselin, jonka avulla kasvihuonekaasupäästömme vähenevät jopa 90 % verrattuna perinteiseen fossiiliseen dieseliin.
  Viking Line Bussin toimitusjohtaja Jim Häggblom
  Kymmenessä vuodessa Neste on käynyt läpi merkittävän muutoksen kansallisesta öljy-yhtiöstä maailman johtavaksi, vastuulliseksi uusiutuvan dieselin valmistajaksi. Jatkamme työtä yhdessä Nesteen työntekijöiden, hallituksen ja johtoryhmän kanssa kannattavan kasvun ja tulevaisuuden rakentamiseksi. Jatkamme myös uusiutumista ja itsemme haastamista.
  Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker
  Edistyksellinen tutkimus ja kehitys ovat tekemisemme keskiössä Nesteellä, joten ei ole mikään ihme että ammattilaisemme saavat kiitosta kansainvälisellä tasolla.
  Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen
  Ohjekirja on kuskin paras kaveri jäähdytinnesteen valinnassa, mutta myös pakkausten ulkoasulla ja väreillä voidaan helpottaa tuotteen valintaa.
  Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen
  Uskon, että yhteistyötä tekemällä pystymme löytämään parhaat keinot luotettavien toimitusketjujen kehittämiseen ja varmistamaan, että uusiutuvaa lentopolttoainetta on entistä laajemmin saatavilla.
  Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala
  Strategisen yhteistyön puitteissa luotavien projektien tarkoitus on parantaa suomalaisen kemianteollisuuden ja myös koko yhteiskunnan kilpailukykyä.
  Matti Lievonen, toimitusjohtaja, Neste
  Olemme olleet jo pitkään kumppaneita, mutta tämä strateginen yhteistyömalli ja uusi tutkimusportfolio avaavat oven aivan uudenlaiseen tekemiseen.
  Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
  Norjan lainsäädännön viesti muille maille ja markkinoille on tärkeä, sillä se antaa tarvittavaa ennakoitavuutta Nesteelle ja muille tuottajille uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannon lisäämisessä.
  Kaisa Hietala, Nesteen uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja
  Olemme todella iloisia Nolla-mökin saamasta – sinänsä täysin ansaitusta – huomiosta.
  Sirpa Tuomi, Nesteen markkinointijohtaja
  Mobiilimaksaminen on selkeästi kasvava trendi myös autoilun maailmassa. Autoilijat toivovat helppoutta ja vaivattomuutta matkantekoon.
  Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen digitaalisesta kehityksestä vastaava Juho Korpela
  On hienoa olla tätä kautta tukemassa edelläkävijäkaupunkien kuten Seinäjoen ja Härmän Liikenteen kaltaisten yritysten ilmastotalkoita ja auttaa heitä vähentämään liikenteestä syntyviä päästöjä.
  Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg
  Meillä on yhteinen tulevaisuuden visio, ja olemme sitoutuneet kehittämään Neste Demeterin liiketoimintaa. Olen iloinen siitä, että yhteisomistajien mielestä olimme paras kumppani kehittämään liiketoimintaa seuraavalle tasolle.
  Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala
  Moottoritekniikka ja sille asetetut vaatimukset kehittyvät kovaa vauhtia. Oma tutkimuskeskuksemme Porvoossa vastaa siitä, että polttonesteemme ovat kehityksen eturintamassa ja sopivat erityisesti vaativiin suomalaisiin olosuhteisiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä puhtaampia, mutta myös suorityskykyisempiä tuotteita. Uusi Neste Pro moottoripolttoöljy vastaa näihin haasteisiin työkoneiden ja vaativan moottorikäytön osalta
  Sam Holmberg, johtaja, Marketing & Services -liiketoiminta-alue Suomi, Neste
  Viime kuukausien aikana olemme saaneet huomattavan paljon tietoa siitä, kuinka uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusketjua voidaan kehittää ja kuinka sillä täydennetään lentoasemien nykyistä infrastruktuuria ja toimintaa.
  Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala
  Olen vakuuttunut, että yhteistyömme nopeuttaa jätemuovista valmistettujen tuotteiden kehitystyötä ja kaupallista hyödyntämistä.
  Nesteen Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus
  Olemme erittäin iloisia Vistan yhdistetyn koulupiirin päätöksestä siirtyä käyttämään Neste MY uusiutuvaa dieseliä sekä tyytyväisiä jo nyt saavutettuihin hyviin tuloksiin.
  Neste US Inc:n myyntijohtaja Jeremy Baines
  Jakamis- ja kiertotalous, sekä uudet teknologiat ja innovaatiot mahdollistavat sen, että mökkeilystä voidaan nauttia ympäristöystävällisesti ja luontoa merkittävästi kuormittamatta.
  Nesteen markkinointijohtaja Sirpa Tuomi
  Olemme iloisia, että Neste MY uusiutuvaa dieseliä on yhä laajemmin tarjolla asiakkaillemme. Ajankohta on juuri oikea tuoda Neste MY uusiutuva diesel tarjolle Jyväskylän Saarijärventien asemalle, sillä kyseinen asema on hyvien kulkuyhteyksien varrella rallikansalle.
  Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg
  Kuten kyselystämme selviää, kysyntä yhteiskäyttöautoille näyttää vielä pieneltä. Liikenteen ollessa tällaisessa muutoksessa on kuitenkin vain ajan kysymys, milloin vaihtoehtoiset liikkumisen tavat ottavat enemmän tuulta alleen.
  Mika Hyötyläinen, Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja
  Nesteen vahva osaaminen raaka-aineiden ja esikäsittelyprosessien tutkimuksessa luo meille ainutlaatuiset edellytykset aloittaa jätemuovien käyttö fossiilisen jalostuksen uutena raaka-aineena.
  Matti Lehmus, Nesteen Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtaja
  Yhteistyöllä olemme jo usean vuoden ajan pystyneet vähentämään festivaalisähkön tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja tarjoamaan kävijöille miellyttävämmän festivaalikokemuksen.
  Kaisa Hietala, Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja
  Olemme iloisia, että saamme olla mukana Fossil-Free Friesland -liikkeessä ja tukea Elfwegentocht-tapahtumaa sen fossiilisista polttoaineista luopumiseen tähtäävien tavoitteiden saavuttamisessa.
  Nesteen myyntijohtaja Peter Zonneveld
  Olemme saaneet asiakkailta paljon kehuja uudesta Matkakeitaasta. Erityistä ihastusta on herättänyt liikenneaseman suuri koko.
  Aarto Rajakko, Hollolan Matkakeitaan yrittäjäkauppias
  Uskomme, että monet tulevaisuuden vastuullisista ratkaisuista tulevat metsästä. Meille Treesearch on yksi tapa lisätä tutkimustyötä työtä vaihtoehtojen löytämiseksi fossiilisille raaka-aineille.
  Lars Peter Lindfors, Nesteen teknologiajohtaja
  Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuuteen DFW:n kaltaisen edelläkävijän kanssa. Selvitämme yhdessä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää DFW:llä toimivien lentoyhtiöiden päästöjä ja pienentää niiden hiilijalanjälkeä. Sen lisäksi, että edistämme Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä DFW:llä, pyrimme tarjoamaan muita uusiutuvia ratkaisuja esimerkiksi jäänpoistossa, maaleissa ja muoveissa ilmailun kestävyyden parantamiseksi.
  Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala
  Kampanja on osoitus siitä, mitä yhteistyöllä ja päättäväisyydellä voi saada aikaan. Sen tekemiseen osallistui mielettömän suuri joukko ‒ mukana olivat täydeltä sydämeltään nesteläiset yli organisaatio- ja tiimirajojen, Ponssen edustajat, Työttömien Keskusliitto samoin kuin toimistokumppanimme Kurio ja Miltton
  Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen
  Tiedekeskus Heurekalla on vahva osaaminen siitä, miten monimutkaisia asioita voidaan tehdä ymmärrettäväksi kokeilemalla ja oivaltamalla. Siksi on hienoa olla mukana varmistamassa, että tulevaisuuden vaikuttajat ja päättäjät ymmärtävät kiertotalouden merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
  Osmo Kammonen, viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja, Neste
  IKEA on ensimmäinen yritys, joka hyödyntää Nesteen biomuovien toimitusvalmiutta. Tämä valmius tarjoaa yrityksille ja brändien omistajille mahdollisuuden korvata fossiilisia raaka-aineita vastuullisilla biopohjaisilla raaka-aineilla.
  Nesteen Emerging Businesses -liiketoimintayksikön johtaja Tuomas Hyyryläinen
  ähän mennessä PP-muovia on pystytty valmistamaan ilman raakaöljyyn pohjautuvia materiaaleja vain laboratorio-olosuhteissa.
  Ruotsin IKEAn muovituotteista vastaava johtaja Erik Ljungblad
  Liikenteen paljon puhuttu murros tapahtuu tässä ja nyt. Yritysasiakkaamme ovat toivoneet uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen. Yhdistämällä vahvuutemme Telian kanssa voimme palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin
  Mika Hyötyläinen, markkinointijohtaja, Marketing & Services -liiketoiminta-alue, Neste
  Työttömyys on aihe, joka koskettaa monia. Kampanjan onnistuminen vaati saumatonta yhteistyötä meidän, Ponssen, Työttömien Keskusjärjestön, sosiaalisen median toimiston Kurion, tuotantoyhtiö No-Officen ja viestintätoimisto Milttonin välillä sekä tietysti aitoa halua auttaa tässä tärkeässä yhteiskunnallisessa aiheessa.
  Mika Hyötyläinen, markkinointijohtaja, Neste Marketing & Services -liiketoiminta-alue
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun