Piltti selvitti: lapsi tuo kuin tuokin onnea

Piltti-lastenruoka teetti tammikuussa laajan kyselytutkimuksen suomalaisten lapsiperheiden onnellisuudesta. Tutkimuksen johtopäätös on, että lapsi tuo onnen tullessaan: peräti kaksi kolmesta pienen lapsen vanhemmasta kertoo olevansa onnellisempi nyt kuin ennen lapsien saamista. Lapsiperheiden onnellisuustutkimus on osa 60 vuotta täyttävän Piltin juhlavuotta, jonka teemana on lapsiperheiden puolella toimiminen.

Tutkimuksessa onnellisuutta verrattiin myös lapsellisten ja lapsettomien välillä. Onnellisuusvertailussa vastaajat saivat antaa omasta onnellisuudestaan arvosanan eivätkä he tienneet, että onnellisuuden mittaaminen liittyy mitenkään heidän perhetilanteeseensa. Vertailussa lapsiperheiden vanhemmat erottuvat onnellisempina ja vieläpä niin, että useamman lapsen vanhemmat ovat omasta mielestään kaikkein onnellisimpia. Piltin selvityksessä onnellisimmaksi itsensä kokevat ihmiset, jotka elävät yhdessä puolison ja yhden tai useamman lapsen kanssa. Vähiten onnellisia ovat yksin elävät ihmiset. Puolison kanssa ilman lapsia elävät ovat kuitenkin kyselytutkimuksen perusteella onnellisempia kuin yksinhuoltajat.

Piltin onnellisuusselvitys on erityisen mielenkiintoinen, koska sen tulokset ovat erisuuntaisia kuin viime vuonna huomiota saanut kansainvälinen onnellisuustutkimus, jossa nuoret lapsettomat parit erottuivat onnellisempina kuin lapsen saaneet parit*.

Yhdessäolo tuo onnea, työelämä varjostaa sitä

Onnellisuuden määrän lisäksi Piltti selvitti lapsiperheiden onnen aiheita ja mikä onnea mahdollisesti uhkaa. Kolme tärkeintä onnea lisäävää asiaa liittyvät ihmissuhteisiin: perheen kesken vietetty yhteinen aika, suhde puolisoon ja suhde lapsiin tuovat onnea. Suuri enemmistö pienten lasten vanhemmista kokeekin suhteensa lapseensa tai lapsiinsa hyväksi.

Perheen onnen suurimpina uhkina pidetään puolestaan taloudellista epävarmuutta, rahahuolia ja ajan riittävyyttä. Työelämä varjostaakin lapsiperheiden onnea. Kysyttäessä erikseen kolmea eniten onnellisuutta vähentävää asiaa, lapsiperheiden vanhemmat nostivat ykköseksi työhön liittyvät asiat kuten työn määrän, työssä viihtymisen ja työstä aiheutuvan stressin.

Aikaa riittää perheelle, itselle ei

Peräti 71 prosenttia vastaajasta kokee, että perheen yhteistä aikaa on riittävästi. Omaa tai puolisoiden keskinäistä aikaa voisi olla enemmän: 62 prosenttia on sitä mieltä, että aikaa ei ole itselle tarpeeksi.

Kyselytutkimuksessa nousee esiin myös kipeitä asioita lapsiperheiden elämässä. Viisi prosenttia vastaajista kokee olleensa onnellisempi ennen lapsen syntymää. Juuri oman ajan väheneminen ja toisaalta stressin lisääntyminen vanhemmuudesta vähentävät onnellisuuden tunnetta. Lähes neljä kymmenestä vastaajasta kokee myös vähintään melko usein paineita vanhemmuudestaan. Eniten painetta aiheuttaa huoli siitä, toimiiko vanhempana oikein.

Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup Piltti Lastenruuan toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin tammikuussa 2012. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa niin, että yleisestä onnellisuutta koskevassa osassa vastaajia oli 1 140 ja tarkemmin lapsiperheiden onnellisuuden aiheita selvittävässä osassa 1 154.

• Koko väestön arvio omasta onnellisuudesta: 7,47

• Lapsettomien arvio omasta onnellisuudesta: 7,36

• Pienten lasten vanhempien arvio omasta onnellisuudesta 7,98

• Pienten lasten vanhempien arvio oman perheen onnellisuudesta: 8,25

(Asteikko 1-10)

Lisätiedot
Junior Brand Manager Elsi Ojala, p. 0400 542 632 tai elsi.ojala@fi.nestle.com

Kuluttajatiedustelut
Suomen Nestlén kuluttajapalvelu 0800 0 6161 tai kuluttajapalvelu@fi.nestle.com

Tuotekuvat ladattavissa kuvapankista http://lipas.artstudio.fi/nestle/

Pilttipiiri on myös Facebookissa: http://www.facebook.com/pilttipiiri

*Lähde: World Values Survey, vuodet 1981–2005, N=201 988.

Nestlé on maailman johtava ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä yritys. Se työllistää yli 328 000 ihmistä 461 tehtaalla ympäri maailman. Yrityksellä on vahva valikoima ruoka- ja juomabrändejä, kuten lastenruoat, kahvi, murot, jäätelö, lemmikkituotteet ja makeiset. Nestlén pääkonttori sijaitsee Veveyssä Sveitsissä ja Suomen toimipiste Espoossa. Nestlé Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi toimivat yhdessä toiminnallisena yksikkönä, Nestlé Nordenina, joka työllistää noin 1 700 ihmistä ja jonka liikevaihto on noin 800 miljoonaa euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit