Espoolaislääkärit saavat jopa 20 % lisää aikaa potilaille

– Diktamenin sanelujärjestelmä vähentää potilasbyrokratiaa

Espoon kaupunki uudistaa potilastietojen kirjaamisprosessinsa. Digitaalisen sanelujärjestelmän sekä sanelunpurkupalvelut toteuttaa Espoon koko sosiaali- ja terveydenhuollolle Diktamen.

"Lääkärin pitää päästä tekemään potilastyötä eikä toimia kirjurina. Tavoitteemme on, että vähänkin pidemmissä kirjauksissa käytettäisiin digisanelua. Onnistuneen digitalisaation avulla lääkärin työajasta 10-20 prosenttia voidaan vapauttaa potilastyöhön", sanoo Espoon sairaalan ylilääkäri Maritta Hyvärinen.

Espoossa vastaanottotyötä tekevältä hoitohenkilöstöltä kuluu jopa puolet työajasta tietokoneen parissa. Osana sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tehostamista Espoon kaupunki kilpailutti digisanelupalvelut. Tavoitteena oli löytää kustannustehokas ja laadukas järjestelmä, joka nopeuttaa potilaiden tietojen kirjaamista potilastietojärjestelmään ja vapauttaa työaikaa itse hoitotyöhön.

"Nykyinen hoitohenkilökuntamme käytössä oleva sanelujärjestelmä on kankea, ja siksi esimerkiksi lääkärit ja terapeutit tekevät yhä noin puolet kirjauksista käsin. Meille oli tässä hankinnassa keskeistä, että järjestelmän käyttäminen on helppoa ja kirjaukset syntyvät nopeasti", Hyvärinen toteaa.

Diktamenin palvelussa sanelu voidaan tallentaa pilveen useiden eri päätelaitteiden, kuten puhelimen, tabletin tai tavallisen tietokoneen, avulla. Diktamen purkaa digitaalisessa muodossa olevat puhetallenteet tekstimuotoon, ja tiedot viedään suoraan Espoon käyttämään Effica-potilastietojärjestelmään.

Ennen potilastietojärjestelmiä tiedot kirjoitettiin paperisiin lomakkeisiin, jolloin potilaskansioita jouduttiin kuljettamaan yksiköiden välillä jatkuvasti. Ensimmäiset potilastietojärjestelmät helpottivat tiedon käytettävyyttä, mutta samalla hidastivat kirjaamisprosessia.

Diktamenin palvelussa suuri osa kirjauksista tehdään keskimäärin vuorokaudessa sanelun tallennuksesta. Espoossa kiireellisiksi merkityt sanelut puretaan ja kirjataan potilastietojärjestelmään seuraavaan aamuun mennessä. Espoossa käyttäjämääräksi on arvioitu 150 työntekijää.

"Toiminnan digitalisoinnin hyödyt jäävät saavuttamatta, jos IT-järjestelmät ovat hitaita tai vaikeita käyttää. Me olemme panostaneet siihen, että asiakaskokemus on erinomainen. Järjestelmä integroituu suoraan Espoon käyttämään potilastietojärjestelmään ja sen avulla lääkäri pystyy tekemään myös rakenteelliset potilaskirjaukset nopeasti", sanoo Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Hankinnan ennakoitu arvo on 360 000 euroa. Solmittu määräaikainen sopimus kattaa kaksi vuotta ja sisältää option kahteen lisävuoteen. Diktamenin palveluita käyttävät muun muassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Digitaalinen sanelujärjestelmä otetaan Espoossa käyttöön syksyn aikana.

Lisätietoja:

Olavi Valkama, toimitusjohtaja, Diktamen
044 0465 666
olavi.valkama@diktamen.com

Maritta Hyvärinen, Espoon sairaalan ylilääkäri
050 34 111 06
maritta.hyvarinen@espoo.fi

Diktamen
Diktamen nopeuttaa potilastiedon tuottamista ja hallintaa. Palvelun avulla potilastiedot saadaan kirjattua nopeammin potilastietojärjestelmiin. Diktamen tarjoaa sanelujen hallintajärjestelmää ja purkupalvelua yli 200 asiakastoimipisteelle ja yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaiselle päivittäin. Diktamenilla on asiakkaita Suomen lisäksi muun muassa Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Lisätietoa osoitteessa www.diktamen.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa