Jakeluyhtiö Suomi: Postilain uudistus on tervetullut, ja loputkin kilpailun esteet on purettava

Tiedotusvälineille 21.6.2017

Tänään eduskunnassa hyväksytyllä postilain uudistuksella tavoitellaan aitoa kilpailua ja tehokkuutta, jotka mahdollistavat sekä nykyistä parempia palveluita että kustannussäästöjä. Monopolit ovat harvoin järjestäneet parempaa kuin mitä vapaiden markkinoiden kautta pystytään tuottamaan, ja jakelupalvelut tuskin ovat tässä erikoistapaus.

Suomalaisten lehtikustantamoiden omistama Jakeluyhtiö Suomi on valmis kilpailuun.

”Pyrimme koko ajan laajentamaan kattavuuttamme ja etsimme verkostoomme uusia potentiaalisia postiyrityksiä niille alueille, joilla emme vielä toimi”, kertoo Jakeluyhtiö Suomi Oy:n toimitusjohtaja Marko Toivari.

Jakeluyhtiö Suomi muistuttaa, että juuri hyväksytty postilaki jättää avoimeksi vielä monta aidon kilpailun onnistumisen kannalta olennaista seikkaa. Esimerkiksi osoiterekisteriä suomalaisista ja Suomessa toimivista yrityksistä ylläpitää Posti.

Oikea osoitetieto ratkaisee palvelun laadun ja mahdollisuudet reiluun kilpailuun. Uusi laki tuo esiin periaatteen, että kaikkien postiyritysten tulisi voida saada ajantasaiset osoitetiedot käyttöönsä järkevällä hinnalla.

”Toivottavasti Postikin ymmärtää, että lain tarkoittama tekninen irrottamiskustannus ei voi olla kovin suuri”, sanoo Toivari.

”Yrityskirjeiden jakelussa tosiasialliseksi kilpailun esteeksi jäävät kuitenkin vielä Postin yksin hallitsema postilokeroverkko sekä heidän luomansa yritysten virtuaalipostinumerot, joiden taakse todelliset jakeluosoitteet jäävät piiloon”, Toivari jatkaa

Postilain uudistuksen eduskuntakäsittelyn aikana kannettiin huolta haja-asutusalueiden postipalveluista. Uusi laki kuitenkin määrittelee nyt vain yleispalvelun hinnan ja ehdot.

Reilu kilpailu ja onnistuneet hankintamenettelyt voivat markkinoilla jo toimivien jakeluyhtiöiden mielestä päinvastoin vaikuttaa positiivisesti haja-asutusalueiden postipalvelujen säilymiseen. Tämä on mahdollista sillä edellytyksellä, että hankintojen piiriin otetaan muutakin jaeltavaa kuin vain yleispalvelutuotteita volyymietujen saavuttamiseksi.

”On arvokasta, että Suomessa Posti ei ole toiminut verorahoituksella, mutta toisten jakeluyritysten velvollisuus osallistua yleispalvelun rahoitukseen ei saa heikentää niiden taloudellista asemaa ja mahdollisuuksia kehittää palvelujaan. Posti pystyy omilla päätöksillään vaikuttamaan siihen, minkä tasoisilla kustannuksilla se yleispalvelun Suomessa hoitaa”, huomauttaa Toivari.

Hallituksen esityksessä postilain muuttamisesta todettiin, että postimarkkinoiden rakennemuutoksessa kirjevolyymit ovat laskeneet noin 10 prosenttia vuodessa, sanomalehtien varhaisjakelu väheni 12 prosenttia ja aikakauslehtien jakelu 10 prosenttia edellisvuodesta. Kansalaisten viranomaisasioinnissa suunnitellaan siirryttävän käyttämään ensisijaisesti sähköistä postilaatikkoa vuodesta 2018 alkaen, mikä tulee supistamaan paperikirjeiden määrää merkittävästi.

Postilain uudistus on tervetullut vastaus tämän rakennemuutoksen haasteisiin, koska se mahdollistaa uudenlaisen, yrittäjäpohjaisen jakelutoiminnan haja-asutusalueilla. Kaikkien jakelualan toimijoiden tavoitteena pitää olla henkilö-, tavara- ja postikuljetusten yhdistely ja aito digitaalinen liiketoiminnan kasvuympäristö.

Lisätietoja antaa: Jakeluyhtiö Suomi Oy, toimitusjohtaja Marko Toivari, puh. 040 770 0328, s-posti marko.toivari@jakeluyhtio.fi

Jakeluyhtiö Suomen visiona on tarjota yritysasiakkaille valtakunnallisesti riittävän kattava, laadukas ja hintakilpailukykyinen kotijakeluverkko valituissa tuoteryhmissä. Verkostomme työllistää lähes 3000 jakajaa osa-aikaisesti ja tavoitamme päivittäin varhaisjakeluverkollamme lähes puolet suomalaisista kotitalouksista ja suuren osan yrityksistä. Tarjoamme Suomen jakelumarkkinaan kilpailukykyisiä kotijakelupalveluita erityisesti osoitteellisen kirjeen, lehtien, pienpakettien ja kohdennetun osoitteettoman mainosviestinnän jakeluun. Olemme aktiivisia myös täysin uudenlaisten jakelutuotteiden ja -konseptien kehittämisessä. www.jakeluyhtio.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa