Liaison Technologies yhdistää potilastiedot ja itse tuotetun terveysdatan

- Liaison ALLOY Health™ integraatio- ja tiedonhallinta-alusta parantaa terveydenhoidon laatua ja oikea-aikaisuutta sekä tehostaa lääketieteellistä tutkimusta yhdistämällä tietoa eri lähteistä

Tiedotusvälineille 31.5.2016

Liaison Technologies tuo Euroopan markkinoille uuden terveydenhuollon tiedonhallintaa parantavan integraatio- ja tiedonhallinta-alustan. Pilvipohjainen ALLOY Health edustaa täysin uutta lähestymistapaa tiedon hyödyntämiseen. Se mahdollistaa tehokkaat, skaalautuvat ja tietoturvalliset ratkaisut esimerkiksi potilastietojen yhdistämiseen ja harmonisointiin useista eri lähteistä, myös potilaiden omilta mittaus- ja seurantalaitteilta.

Nyt Eurooppaan tuotava alusta on julkaistu Yhdysvalloissa huhtikuussa 2015, ja se on otettu hyvin vastaan terveydenhuoltoalan ja lääketeollisuuden edelläkävijöiden keskuudessa. Alusta avaa hoito- ja tutkimusorganisaatioille sekä lääketeollisuuden yrityksille uusia mahdollisuuksia toteuttaa tietoturvallinen pääsy ajantasaisiin potilastietoihin läpi terveydenhuollon toimijaverkoston. Kyky hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa on keskeinen edellytys terveydenhoidon laadun ja oikea-aikaisuuden parantamiselle sekä tutkimuksen ja lääkekehityksen tehostamiselle.

ALLOY Health on markkinoiden ensimmäinen terveydenhuoltosektorin ja lääketeollisuuden tarpeisiin suunnattu palveluna toimitettava tiedonhallinta-alusta (dPaaS, data Platform as a Service). Alustan kehittäneen yhdysvaltalaisen Liaison Technologiesin Euroopan pääkonttori sijaitsee Tampereella.

”Eurooppalainen terveydenhuoltosektori on murrosvaiheessa. Laadukas data on kriittinen tekijä potilaan saamaan lisäarvoon perustuvan terveydenhuollon mallin toteuttamisessa myös Suomessa, ja me haluamme olla teknologiakumppani, joka mahdollistaa tämän tulevaisuuden yhdessä asiakkaidemme kanssa”, sanoo Liaisonin Euroopan liiketoimintojen johtaja Juhani Sormanen.

Terveydenhuoltoon liittyvän tiedon määrä perinteisistä potilastiedoista henkilökohtaisen terveyden ja aktiivisuuden mittaritietoihin kasvaa voimakkaasti. Tiedon optimaalinen hyödyntäminen edellyttää eri lähteistä tulevan tiedon harmonisointia ja luotettavuuden varmistamista. Menetelmän on otettava huomioon moninaisen toimijakentän ja lukuisten tietolähteiden asettamat vaatimukset sekä EU:n tietosuoja-asetus ja eri maiden paikalliset lainsäädännöt.

Sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin data on tällä hetkellä hajautunut ja siiloutunut erilaisiin järjestelmiin. Tämä johtaa tehottomaan hoitoon, hidastaa uusien hoitomuotojen kehittämistä ja vaarantaa potilasturvallisuuden. Tiedon integroinnin ja hallinnan yhdistäminen ALLOY Health -alustassa toteutetulla tavalla mahdollistaa harmonisoidun tiedon jakamisen läpi toimijaverkostojen sekä saatavilla olevan tiedon hyödyntämisen kullekin toimijalle merkityksellisissä asiayhteyksissä.

”Kattavat sähköiset potilastiedot sekä geeni- ja biopankkien kehitys erityisesti Pohjoismaissa avaavat erittäin kiinnostavia mahdollisuuksia hoidon laadun ja tulosten parantamiseen yksilöllisen lääkinnän ja hoidon optimaalisen ajoituksen kautta. ALLOY Health mahdollistaa tällaiset uudet, tietokeskeiset terveydenhuollon hankkeet skaalautuvalla, toimintavarmalla ja tietoturvallisella tavalla”, kertoo parhaillaan Suomessa vieraileva Liaisonin toimitusjohtaja Bob Renner.

Käytetyistä sovelluksista ja järjestelmistä riippumaton ALLOY Health -alusta hyödyntää mikropalveluihin pohjautuvaa arkkitehtuuria, joka mahdollistaa uusien tietolähteiden ja sovellusten nopean ja saumattoman lisäämisen. Organisaatiot voivat esimerkiksi analysoida eri hoitomuotojen tehoa tai hallita kliinisen tutkimusaineiston tai potilaan hoitotietojen siirtämistä toimijaverkostojen välillä käytännössä millä tahansa jo käytössä olevalla sovelluksella.

Tiedoksi toimituksille: Bob Renner puhuu Helsingissä ti 31.5. ja ke 1.6.

  • Tiistaina 31.5. klo 12.45 Bob Renner puhuu Upgraded Life Festival -tapahtumassa aiheesta “Set Healthcare and Life Sciences Data Free with a Data-Centric IT Approach”. Hän käsittelee tietokeskeisen lähestymistavan tuomia mahdollisuuksia parempien hoitotulosten ja nopeamman lääkekehityksen saavuttamiseksi. www.UpgradedLifeFestival.com
  • Keskiviikkona 1.6. klo 10.30 Bob Renner puhuu Nordic Health Investment Day -tapahtumassa Liaisonin ja ALLOY-alustan tarinasta sekä tiedonhallinnan kasvunäkymistä terveydenhuollon ja lääketeollisuuden toimialoilla. www.NordicHealthInvestmentDay.com

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Antti Möller, viestintätoimisto Netprofile
Puh. 044 545 5698
antti@netprofile.fi

Lisätietoa Liaison ALLOY Health -alustasta: www.liaisonhealthcare.com.

Liaison Technologies tarjoaa integraatio- ja tiedonhallintaratkaisuja auttaen asiakkaitaan saavuttamaan tietokeskeisen lähestymistavan mukanaan tuomat liikentoimintahyödyt. Liaisonin pilvipohjaiset ratkaisut poistavat tiedon siiloutumisesta aiheutuvat ongelmat ja mahdollistavat tiedon hyödynnettävyyden parempien ja nopeampien liiketoimintapäätösten tukena. Vastaten tämän päivän monimutkaisiin tietoon liittyviin haasteisiin Liaison auttaa organisaatioita hallinnoimaan tietovirtojaan turvallisesti ja skaalautuvasti, rakentaen samalla tukevan pohjan toiminnan kehittämiselle.

Vuonna 2000 perustettu Liaison palvelee yli 7000 yritysasiakasta 46 maassa. Liaisonilla on toimistoja Yhdysvalloissa (pääkonttori), Suomessa (Euroopan pääkonttori), Ruotsissa, Yhdistyneissä Kunigaskunnissa sekä Alankomaissa. Lisätietoja Liaisonista löytyy osoitteesta www.liaison.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa