Osram tutki: luonnonmukaisella valaistuksella positiivinen vaikutus oppimistuloksiin

Tiedotusvälineille 16.6.2014

Maailman johtaviin valaistusvalmistajiin kuuluva Osram on julkistanut tutkimuksen valon vaikutuksesta oppimistuloksiin. Tutkimustulokset osoittavat luonnonmukaista valoa matkivan keinovalaistuksen parantavan henkistä vireystilaa ja kognitiivista suorituskykyä.

Marras- ja joulukuussa 2011 Ulmissa Saksassa toteutetussa tutkimuksessa oli mukana kaksi koululuokkaa, joissa oli yhteensä noin seitsemänkymmentä 17-20-vuotiasta opiskelijaa. Koululuokkaan asennettiin biologisesti optimoitu valaistus, jossa oli muun muassa epäsuoraa valoa, keinovaloksi huomattavan korkea värilämpötila ja luonnonvalon tapaan värilämpötilaa ja valaistusvoimakkuutta vaihtava säätöjärjestelmä.

Uuden valaistuksen vaikutusta oppilaiden suoriutumiseen testattiin standardoiduilla kokeilla. Näissä mitattiin keskittymiskykyä, kognitiivista suoritusnopeutta sekä muistamista. Sekä koeryhmä että verrokkiryhmä tekivät kokeen sekä ennen uusia valoja että viisi viikkoa uuden valaistuksen käyttöönoton jälkeen. Lisäksi osalla verrokkiryhmän oppilaista kokeiltiin, onko vaikutusta pelkästään sillä, että koetilanteen aikana on käytössä parempi valaistus.

Tulosten mukaan biologisesti optimoidulla valaistuksella oli positiivinen vaikutus oppilaiden suorituksiin. Sekä keskittymiskyky että suoritusnopeus olivat selvästi suurempia kuin verrokkiryhmällä, ja myös muistamisessa uuden valaistuksen alla opetettu ryhmä suoriutui paremmin.

Osaltaan parempia tuloksia selitti biologisesti optimoidun valaistuksen vaikutus oppilaiden unirytmiin, jonka seuraamiseksi osa oppilaista piti nukkumispäiväkirjaa. Luonnonmukaisempi valaistus helpotti säilyttämään luonnollisemman unirytmin, minkä vuoksi oppilaat olivat tunneilla virkeämpiä.

Tarkemman kuvauksen tutkimuksesta ja koeasetelmasta voi lukea osoitteesta http://www.osram.fi/osram_fi/uutiset--tiedot/valon-biologiset-vaikutukset---valo-parantaa-elaemaenlaatua/tieteellisiae-tutkimuksia-valon-biologisista-vaikutuksista/tutkimus-valon-vaikutuksista-oppilaiden-suorituskykyyn

Lisätietoja:

Oy OSRAM Ab
Jenni Laakso, markkinointikoordinaattori
Puh. (09) 7422 3307
E-mail: jenni.laakso@osram.com

OSRAM on yksi maailman johtavista valaistusalan valmistajista. Yrityksen valikoima kattaa koko arvoketjun komponenteista – mukaan luettuna lamput ja puolijohteet kuten valodiodit (led) – elektronisiin liitäntälaitteisiin ja valaisimiin, valonsäätöjärjestelmiin ja valaistusratkaisuihin. Yrityksessä oli tilivuoden 2013 lopussa maailmanlaajuisesti yli 35 000 työntekijää ja sen liikevaihto ylsi lähes 5,3 miljardiin euroon. Yrityksen liiketoiminta on keskittynyt valoon – ja siten elämänlaatuun – jo yli 100 vuoden ajan. Lisätietoja: www.osram.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia