Selkeä autopolitiikka suitsii kilometrikorvauksia ja tuo säästöjä

Oulunkaaren kuntayhtymä säästää 100 000 euroa vuodessa

Nykyinen kilometrikorvausjärjestelmä ja siihen liittyvät muutostarpeet jakavat mielipiteet suomalaisorganisaatioissa. Korvauksiin suhtaudutaan organisaatioissa tunteilla, puolesta ja vastaan. Samaan aikaan koetaan, ettei muutokseen ole tarvetta eikä toisaalta vaadittavista parhaista käytännöistä ole riittävästi tietoa.

Tiedot käyvät ilmi syys-lokakuussa tehdystä kysely- ja haastattelututkimuksesta, johon vastasi 105 suurten ja keskisuurten suomalaisorganisaatioiden HR-päättäjää ja yritysjohtajaa. Kilometrikorvauksiin liittyvän muutoksen johtaminen yrityksissä -tutkimuksen teki LeasePlan Finlandin toimeksiannosta tutkimusyhtiö Promenade.

Asiaan liittyvät eriävät mielipiteet näkyvät tutkimuksessa kautta linjan. Osa HR- ja organisaatiojohdosta näkee nykymuotoisten kilometrikorvausten olevan horjumaton saavutettu etu. Käytännössä kilometrikorvaukset toimivat joissakin tehtävissä merkittävänä palkanlisänä, joihin puuttumisen kanssa ollaan erityisen varovaisia. Osa taas kokee, että passiivinen ”asiassa ei ole ongelmaa”-ajattelu estää yrityksiä kehittämästä autopolitiikkaansa tarkoituksenmukaisempaan ja yhteiskunnallisesti vastuullisempaan suuntaan.

"Vaikka kilometrikorvauksiin liittyvien erilaisten näkemysten yhteensovittaminen on päättäjien mukaan vaikeaa, johdon tehtävä on ajatella organisaation kokonaisetua. Epäselvyyksiä aiheuttavien ja eri työntekijät eriarvoiseen asemaan asettavien käytäntöjen korvaaminen johdonmukaisella autopolitiikalla on ennen kaikkea hyvää henkilöstöpolitiikkaa. On auto sitten työväline tai työsuhde-etu, käytäntöjen pitää olla selkeitä ja edistää turvallisuutta", LeasePlan Finlandin toimitusjohtaja Petteri Pihlas kertoo.

Erityisesti paljon liikkuvaa työtä tekevissä organisaatioissa autoilun vaikutukset ympäristölle ja työturvallisuudelle ovat merkittävät. Pitkien matkojen Suomessa liikkuminen on välttämätöntä, mutta suunnitelmallisella autopolitiikalla vaikutuksista voidaan olla tietoisia ja niitä voidaan johtaa parempaan suuntaan.

Tuore esimerkki kestävän autopolitiikan konkreettisista hyödyistä on Oulunkaaren kuntayhtymä, joka on viimeisen parin vuoden aikana siirtynyt kokonaan yhteiskäytössä oleviin leasing-autoihin. Suurin osa ajoista on vanhusten kotihoidon asiakaskäyntejä, joista kertyy paljon kilometrejä pitkien etäisyyksien kunnissa. Yhteisautojen hyvän käyttöasteen vuoksi niiden kilometrikohtaiset kulut pysyvät edullisina.

"Parinkymmenen auton kannalla saavutamme noin 100 000 euron vuosisäästöt vanhaan käytäntöön verrattuna. Yhteisautojen kaikki kulut tulevat edullisemmaksi kuin kilometrikorvausten maksaminen aiemmin. Myös työntekijät ovat olleet tyytyväisiä, sillä parantunut turvallisuus ja ajoajanseuranta helpottavat heidän jokapäiväistä työtään merkittävästi", hankintapäällikkö Jouni Piri Oulunkaaren kuntayhtymästä kertoo.

LeasePlanin kokemuksen mukaan siirtyminen työsuhdeautoihin vähentää organisaatioissa ajettuja kilometrejä merkittävästi. Moni organisaatio määrittää autopolitiikassaan työsuhdeautoille myös tarkat päästövaatimukset, joiden avulla autoilun hiilijalanjälkeä voidaan seurata ja keventää.

"Nykyiset kilometrikorvaukset paikoitellen yllyttävät ajamaan vanhoilla omilla autoilla, jotka ovat yleisimpiin työsuhdeautoihin verrattuna vähemmän turvallisia. Organisaatioissa parannetaan työturvallisuutta ja korostetaan ympäristöarvoja, mutta tässä konkreettisessa ja helposti ratkaistavissa olevassa asiassa muutoksia tehdään hitaasti", Petteri Pihlas sanoo.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Pihlas, LeasePlan Finland, puh. 0400 609 744, petteri.pihlas@leaseplan.fi

Hankintapäällikkö Jouni Piri, Oulunkaaren kuntayhtymä, puh. 0400 380 104, jouni.piri@oulunkaari.com

LeasePlan Finland Oy aloitti toimintansa vuonna 1997. LeasePlan Finlandin autokannassa on tällä hetkellä yli 20 000 autoa yli 500 yrityksessä. LeasePlan toimii kokonaisvaltaisena autoasioiden ulkoistuskumppanina kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on yli 10 ajoneuvon autokanta.

LeasePlan Finlandin omistaa hollantilainen rahoitusyhtiö LeasePlan, joka on erikoistunut yritysautojen hallinnointiin. Yritys täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja pitkän historiansa aikana se on kasvanut maailman johtavaksi yritysautojen hallinnointi- ja rahoitusyhtiöksi. LeasePlan toimii 31 maassa ja hallinnoi yli 1,4 miljoonaa ajoneuvoa maailmanlaajuisesti.

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa