Turvallisuus ratkaisevin tekijä konesalitoimittajan valinnalle Suomessa

  • Pelkästään omaan konesaliin luottaa enää vajaa viidennes vastaajista
  • Datakeskustoimittajan valinnassa suurin paino on turvallisuudella
  • Investointien datakeskuspalveluihin odotetaan lisääntyvän
  • Microsoftin Azure on julkisista pilvialustoista suosituin
  • Merkittävin syy pilvipalvelujen käyttöön ovat alemmat kustannukset

Lehdistötiedote 20.6.2017

Suomalaiset yritykset ja julkishallinnon organisaatiot turvautuvat IT-toiminnoissaan vahvasti ulkopuolisiin datakeskuspalveluihin ja pilveen. Vain alle viidesosa käyttää pelkästään omaa konesalia datansa ja sovellustensa alustana.

Tulokset selvisivät suomalaisille IT-päättäjille suunnatussa kyselytutkimuksessa, joka tehtiin huhtikuussa 2017 datakeskusyhtiö Equinixin toimeksiannosta.

Vastausten perusteella palveluja käytetään tavallisimmin hajautetusti datakeskuspalvelujen, pilven ja omien konesalien välillä. Noin 24 %:lla käytössä ovat kaikki kolme ja yhtä monella oma konesali pilvellä täydennettynä.

“Nykyaikaisessa liiketoiminnassa erinomaiset verkkoyhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pilvipalvelut tuovat kaivattua joustavuutta, ja ulkoisia datakeskuksia hyödyntämällä voidaan taas muodostaa tehokkaat ja turvalliset yhteydet sidosryhmien ja julkisten pilvien välillä”, sanoo Equinixin Suomen toimitusjohtaja Sami Holopainen.

”Yhteyspalvelujen avulla yritysten on myös helpompi valmistautua tulevaisuuteen ja viedä datan käsittely lähemmäksi asiakkaita, niin sanotulle verkon reunalle. Esineiden internetin ja älyliikenteen yleistyessä tästä tulee entistäkin tärkeämpi kilpailutekijä. Myös Equinix panostaa vahvasti entistä parempiin yhteyksiin tuomalla syksyllä Helsinkiin Equinix Cloud Exchange -pilviyhteysalustan.”

Merkittävimpänä perusteena datakeskuspalveluiden ostolle vastaajat pitävät toiminnan tehostumisesta seuraavia kustannussäästöjä verrattuna omaan konesaliin (27 %), toiseksi tärkein syy on tarve ajaa liiketoimintakriittisiä sovelluksia (24 %). Kolmanneksi eniten halutaan täydentää omaa konesalia (18 %), mihin liittyy myös trendi palvelinten ulkoistuksesta. Datakeskuspalveluiden toimittajaa valittaessa tärkeimmät valintakriteerit ovat tietoturva (63 %) ja palveluiden hinta (59 %).

”Kun yritys käyttää ulkoista datakeskuspalvelua, se pystyy tehostamaan toimintaansa usein merkittävästi verrattuna omaan palvelutuotantoon. Tällä voidaan myös saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, minkä monet yritykset ovat jo huomanneet. Ulkoinen datakeskus pystyy myös takaamaan fyysisen tietoturvan”, Holopainen kommentoi tulosta.

Ulkoisten palvelujen suosio näyttää kyselyn valossa kasvavan tai vähintään pysyvän ennallaan. Tämän vuoden aikana 20 % arvioi investointien datakeskuspalveluihin lisääntyvän, kun taas 44 % pitää ostot edellisen vuoden tasolla. Investointien vähentämistä ounasteli vain 11 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 61 % kertoi organisaationsa käyttävän julkista pilvipalvelua. Palveluista Microsoftin Azure hallitsee: siihen turvautuu 51 % kyselyyn vastanneista julkisen pilven käyttäjistä.

Vihreys on oletusarvo, GDPR hämmentää

Ympäristöystävällisemmän datakeskuspalvelun valitsisi 21 % vastaajista, jos hintaero ei olisi merkittävä. Reilu kolmannes (36 %) ei pitänyt pelkkää vihreyttä riittävänä kriteerinä palveluntarjoajan vaihtamiselle.

Sami Holopaisen mukaan vihreys on yrityksille jo oletusarvo: ”Palvelun toimittajaa valitessa kilpailuun pääsevät tavallisesti mukaan vain ne yritykset, jotka toimivat ympäristöystävällisesti. Kun loppusuoralle valikoituneet datakeskustoimijat ovat tältä osin jo samalla viivalla, muut valintakriteerit nousevat merkittävämpään asemaan.”

Kyselyn perusteella EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) aiheuttaa valtaosalle harmaita hiuksia. Noin kolmannes, 34 %, aikoo ensi vuonna voimaan tulevan asetuksen takia keskittää palveluiden ostot ja käytön EU-alueelle. Epätietoisia uuden säädöksen vaikutuksista oli vielä huomattavan moni, 28 %.

Tutkimuksen toteutti Netprofile Finland Equinixin toimeksiannosta huhtikuussa 2017 internetkyselynä, joka oli suunnattu yli 100 hengen yritysten IT-asioista päättäville henkilöille. Vastaajamäärä oli 98.

Lisätietoja medialle
Sami Holopainen, toimitusjohtaja, Equinix Finland
Puhelin: +358 (0)45 636 1277
Sähköposti: Sami.Holopainen@eu.equinix.com

Tietoja Equinixistä
Equinixin verkottuneet palvelinkeskukset yhdistävät toisiinsa maailman johtavat yritykset sekä heidän asiakkaansa, työntekijänsä ja kumppaninsa. Equinix toimii 44 alueella kaikilla viidellä mantereella. Se on paikalla siellä, missä yritykset kohtaavat, toteuttavat uusia mahdollisuuksia sekä vauhdittavat liiketoimintaansa tieto- ja pilviteknologian avulla. www.equinix.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa