Tutkimus: Innovaatiopulan syy on etäisyys asiakkaasta

Lehdistötiedote 29.10.2013

Liikkeenjohdon konsulttiyritys Synergyn tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten suurten yritysten innovaatiokyvyissä on reilusti parantamisen varaa. Vaikka panostus innovaatiotoimintaan on suhteellisesti EU:n korkeimpia, radikaaleja uusia markkinoita synnyttäviä innovaatioita saadaan aikaan aivan liian vähän.

Suurimmaksi ongelmaksi haastateltavat itse kokivat ideoiden ja niiden bisnespotentiaalin vähyyden. Näin oli siitä huolimatta, että 80 %:lla yrityksistä on selvästi määritelty prosessi uusien tuotteiden tai palveluiden luomiseen. Suurimpana syynä ideapulaan pidettiin sitä, että t&k-osasto oli liian erillään asiakasrajapinnasta ja myynnistä. Ideointi on liiaksi yrityksen sisäinen ja vain tutkimusosaston vastuulle jätetty tehtävä.

Tutkimuksen mukaan hukassa oli myös strateginen tasapaino pitkän ja lyhyen tähtäimen kehitystyön välillä. Järjestelmällisesti innovaatiohankkeiden portfoliota suunnitteli vain 60 % yrityksistä. Suomalaisyritysten t&k-hankkeista vain 6 % keskittyi pitkän aikavälin radikaaleihin innovaatioihin, kun globaalin vertailuryhmän johtavilla huippuyrityksillä osuus on 17 %. Haastatellut yritykset painottivat lyhyen aikavälin hankkeita, jotka keskittyvät olemassa olevan tuotteen paranteluun tai uudelleen asemointiin.

Projektijohtamisessa suurin ongelma oli puuttuva seuranta ja huonosti määritellyt tavoitteet. Keskimäärin vain 60 % t&k-projekteista pysyy aikataulussa, ja huonoimmin innovoivilla yrityksillä luku on vain 20 %. Alle puolet yrityksistä seuraa t&k-hankkeiden liiketoimintatavoitteiden toteutumista.  Myös projektien arviointikriteerit olivat epäselvät, minkä vuoksi resurssien priorisointi puuttui eikä hedelmättömiä hankkeita lopetettu ajoissa.

"Tulosten valossa ei ole ihme, että kilpailukyvyn ylläpitämisen kanssa on vaikeuksia. Jos jo ihan perusasioissa kuten aikatauluttamisessa, budjetoinnissa ja päätöksenteossa on ongelmia, niin jokainen innovaatio on työn ja tuskan takana. Ongelma ei ole rahan puute, vaan suurten yritysten toimintakulttuuri", Synergyllä projektia vetänyt Christoffer Winquist arvioi.

Synergy haastatteli tutkimusta varten keväällä 2013 noin 50 suomalaisyrityksen tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan johtoa. Yritykset edustavat eri toimialoja ja kokoluokaltaan ne sijoittuvat noin sadan suurimman suomalaisyrityksen joukkoon. 40 % haastatelluista yrityksistä on sellaisia, joiden tuotekehityksessä työskentelee yli 100 henkeä.

Tutkimuksen tulokset on ladattavissa osoitteesta: http://synergy.fi/innovation-capabilities-finnish-companies-benchmark-study/

Lisätietoja:

Christoffer Winquist, Synergy Group Europe

christoffer.winquist@synergy.fi tai p. 050 387 8670

Synergy Group Europe on vuonna 1993 perustettu suomalainen liikkeenjohdon konsulttiyritys. Synergyn asiakkaisiin kuuluu toistasataa keskisuurta ja suurta yritystä Suomessa ja Pohjoismaissa. Innovaatio ja tuotekehitys on yksi Synergyn fokusalueista.

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa