Uusi pohjoismainen maksujätti on syntynyt

Tänään esitellään uusi Nets-konserni, joka on syntynyt Nordito AS:n, BBS:n ja Tellerin norjalaisen emoyhtiön, sekä tanskalaisen PBS:n holdingyhtiön välisessä fuusiossa. Siten on viety päätökseen fuusio, jossa kolme johtavaa pohjoismaista maksukortti-, maksuratkaisu- ja informaationkehitysa-loilla toimivaa yhtiötä on yhdistynyt yhdeksi konserniksi ja toimivat yhteisen identiteetin alla.

Netsin visiona on olla johtava eurooppalainen maksu-, kortti- ja tietoratkaisujen toimittaja. Fuusi-ossa syntyvä uusi konserni on alallaan Pohjoismaiden johtava toimija, mikä on ihanteellinen lähtö-kohta ensin Pohjoismaissa, sen jälkeen koko Pohjois-Euroopassa otettavalle lisäkasvulle.

Netsin toimitusjohtaja Rune Fjeldstad sanoo: ”Tänään voimme ylpeinä esitellä uuden yhteisen Nets-nimisen yrityksen, jonka kotimarkkina-alue on Pohjoismaat ja joka pyrkii luomaan lisäkasvua Pohjois-Eurooppaan suuntautuvalla toiminnalla. Se, että olemme nyt yhdistyneet emmekä enää ole kolme erillistä yritystä, tekee meistä entistä houkuttelevamman ja kilpailukykyisemmän maksupal-velujen toimittajan ja yhteistyökumppanin.

”Kansainväliset yritykset haluavat toimittajan, joka pystyy käsittelemään maksuja kaikilla markki-noilla, joilla yritykset itse toimivat. Jatkamme vahvan asemamme pönkittämistä Norjassa ja Tans-kassa; samalla fuusio antaa edellytykset vahvistaa asemaamme erityisesti Ruotsissa”, Rune Fjeldstad sanoo.

Nets on syntyessään kansainvälinen yritys, joka tarjoaa viidessä maassa innovatiivisen ja kiintoisan työpaikan yhteensä 2200 erittäin pätevälle työntekijälle. Yhtiön nimi, Nets, otettiin käyttöön jo keväällä 2007, jolloin BBS ja PBS perustivat yhteisen, korttitapahtumien käsittelyyn keskittyvän yrityksen. Yhteistyö on sittemmin edennyt fuusioon saakka, ja Nets on jatkossa yhteisen konsernin nimi. Korttitapahtumien lunastukseen liittyvä toimiala jatkaa Teller-nimisenä Nets-konsernin tytäryhtiönä.

Sen lisäksi, että Nets on eurooppalaisten finanssilaitosten ja muiden yritysten kiinnostava kumppani, se vahvistaa myös asemaansa nykyisten asiakkaidensa yhteistyökumppanina. Markkinaaseman vahvistuminen erityisesti Norjassa ja Tanskassa tarkoittaa, että Nets voi tukea asiakkaitaan entistä tehokkaammin sekä kansallisesti että muiden Pohjoismaiden ja Euroopan markkinoilla. Yritys haluaa edelleen toimia sekä Norjan että Tanskan maksuinfrastruktuurin kehityksen polttopisteessä.

Pääkonttori sijoitetaan Ballerupiin Tanskaan, vahvat osaamis- ja yrityskeskukset Osloon ja paikal-listoimistot Tukholmaan, Helsinkiin, Glostrupiin, Århusiin ja Tallinnaan.
Lisätietoja Sigbjørn Larsen, Press Manager, Nets, puh. + 47 97 62 46 78
____________________________________________________________________________________
Nets Tanskalainen PBS Holding A/S on fuusioitu norjalaiseen Nordito AS-yhtiöön, joka on BBS- ja Teller-yhtiöiden emoyhtiö. PBS ja BBS yhdistyivät Nets-yhtiöksi, kun taas Teller jatkaa konsernissa tytäryhtiönä keskittyen kansainvälisten maksukorttitapahtumien lunastukseen, nyt myös Tanskassa. Nets käsittelee vuosittain n. 5 miljardia tapahtumaa ja on siten Pohjois-Euroopan suurimpia ja merkittävimpiä maksu- ja maksujärjestelmäalan toimijoita.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit