Moni tärkeä tutkimus jää edelleen tekemättä rahoituksen puutteessa

NEUROLOGIASÄÄTIÖ JAKAA 76.500 EUROA NEUROLOGISEEN TUTKIMUKSEEN Moni tärkeä tutkimus jää edelleen tekemättä rahoituksen puutteessa Neurologiasäätiö on jakanut yhteensä 76.500 euroa neurologiseen tutkimukseen. Vuoden 2002 apurahan saajat ja tutkimusaiheet julkistetaan Helsingissä 29-30.8 pidettävien 1. Valtakunnallisten Neurologiapäivien yhteydessä. Tänä vuonna jaettava summa on merkittävästi suurempi kuin aikaisempina vuosina, mutta tutkimusrahoituksen lisätarve on siitä huolimatta edelleen suuri. Tutkimusrahoitustarpeesta voitiin kattaa ainoastaan vajaa 15 %. Tukimusapurahoja jaettiin 13 tutkimusprojektille. Täydellinen lista vuoden 2002 apurahan saajista ja tutkimusaiheista löytyy tiedotteen lopussa. 13.000 euroa migreenin syyn etsimiseen Prof. Aarno Palotie, LL Hanna Harno ja LT Mikko Kallela saavat 13.000 euroa tutkimusaiheeseen "Migreenille altistavan geenipaikan rajaaminen ja geenimuutoksen etsiminen". Migreeni on kliinisesti monimuotoinen syndrooma, joka sisältänee monia geneettisiä ja patofysiologisia mekanismeja. Migreenin genetiikassa on tehty merkittäviä edistysaskelia viime vuosina. On todettu, että osa migreenistä johtuu hermosolukalvon ionikanavien perinnöllisestä poikkeavuudesta. Löytämällä migreenin syy, voitaneen tulevaisuudessa räätälöidä migreenin hoitoon sopivia täsmälääkkeitä. 12.000 euroa muistihäiriöiden tutkimukseen LL Tarja Järvenpää saa 12.000 euroa muistihäiriötutkimukseen "Ulkoisten ja perintötekijöiden merkitys Alzheimerin taudissa" . Suomessa on noin 110 000 eri asteista dementiaa sairastavaa potilasta. Dementian tärkein aiheuttaja on Alzheimerin tauti, jonka taustalla ovat sekä geneettiset että hankitut tekijät. Alzheimerin taudin tutkimuksen keskeiset haasteet ovat taudin perusmekanismien ymmärtäminen. Tulevaisuutta ajatellen keskeistä on viivästyttää dementian ilmaantumista ja löytää entistä tehokkaampia hoitomuotoja, joilla voidaan paitsi lievittää oireita myös hidastaa taudin progressiota ja siirtää dementian ilmaantumista tuonnemmaksi. Aivoverenkiertohäirötutkimuksiin yhteensä 12.000 euro Aivoverenkiertohäiriöiden tutkimuksiin jaettiin kolme apurahaa. LL Susanna Tuominen saa 4.000 euroa tutkimukseen "CADASIL-tauti: Aivoverenkierron löydösten korrelaatio kliiniseen taudinkuvaan". LL Daniel Strbian saa 3.000 euroa tutkimukseen "Syöttösolujen vaikutus aivoinfarktiin kokeellisessa aivoiskemiassa". LL Elena Haapaniemi saa 5.000 euroa tutkimukseen "Hyytymisjärjestelmän häiriöiden selvitys nuorilla aivoinfarktipotilailla". "Aivohalvaus on hoidettavissa ja estettävissä" toteaa dos. Risto O. Roine HYKSistä illan Aivojen yö-mediatilaisuudessa. Dos. Roine sai Neurologiasäätiön apurahan vuonna 1999. Aivoinfarkti on erinomainen esimerkki tuloksellisesta neurologisesta akuuttihoidosta, jossa HYKS edustaa maailman kärkeä. Neurologiapäivien yhtenä teemana on "akuutti neurologia". ALS- eli aikuisiällä ilmenevä hermoston sairaus -tutkimukseen 7.000 euroa LL Hannu Laaksovirta saa 7.000 euroa tutkimukseen "ALS ja FALS Suomessa: epidemiologinen, kliininen ja geneettinen tutkimus". ALS (amyotrofinen lateraaliskleroosi) on aikuisiällä ilmenevä hermoston sairaus, jossa liikehermojen tuhoutuminen johtaa lihasten surkastumiseen. Tunnetuimpia ALS:in uhreja ovat avaruuden mustien aukkojen keksijä, fyysikko Stephen Hawking. ALS-taudissa tahdonalaisten lihasten surkastuminen johtaa lopulta kuolemaan hengityslihasten heikentyessä. Aistien toimintaan tai henkisiin kykyihin sairaus ei vaikuta. Sairastuvuus on kohtalaisen suuri n. 150 hlöä/vuosi. Sairastavuus on tähän nähden pieni, noin 400 henkilöä. Tämä johtuu ALS:in tappavuudesta. Taudin kesto on keskimäärin 4 vuotta, ellei elämää jatketa hengityskonehoidolla. Ainoa tunnettu lääke lisää elinaikaa n. 3 kuukautta. On todennäköistä, että ALS:in taustalla vaikuttavat geneettiset tekijät. Tuoreiden tutkimusten mukaan yleisin mutaatio vaikuttaa olevan suomalaiselle väestölle tyypillinen. Suomessa onkin kohtalaisen korkea ALS:sta johtuva kuolleisuus. Neurologiasäätiön myöntämä apuraha on tarkoitettu ALS:n yleisyyttä ja genetiikkaa kartoittavan tutkimuksen suorittamiseen Suomessa. Neurologiasäätiön vuoden 2002 apurahasaajat ja tutkimusaiheet, täydellinen lista. 1.Avikainen Sari; Peilisolujärjestelmä ja sosiaalisen viestinnän aivomekanismit terveillä ja autistisilla henkilöillä, 3.000 euroa 2.Haapaniemi Elena; Hyytymisjärjestelmän häiriöiden selvitys nuorilla aivoinfarktipotilailla, 5.000 euroa 3.Hedman Christine; Raskauden vaikutus äidin uneen, 2.000 euroa 4.Järvenpää Tarja; Ulkoisten ja perintötekijöiden merkitys Alzheimerin taudissa, 12.000 euroa 5.Laaksovirta Hannu; ALS ja FALS Suomessa: epidemiologinen, kliininen ja geneettinen tutkimus, 7.000 euroa 6.Lyytinen Jukka; Katekoli-O-metyylitransferaasi (COMT) -entsyyminestäjä entakaponi osana Parkinsonin taudin lääkehoitoa: turvallisuusnäkökohtia, 3.000 euroa 7.Majamaa Kari; Periytyvät energia-aineenvaihdunnan häiriöt Parkinsonin taudin syntytekijänä, 13.000 euroa 8.Palotie Aarno, Harno Hanna, Kallela Mikko; Migreenille altistavan geenipaikan rajaaminen ja geenimuutoksen etsiminen, 13.000 euroa 9.Ruottinen Hanna; Aivojen dopamiinierityksen vuorokausivaihtelu PET- menetelmällä tutkittuna (Parkinsonin tauti), 7.000 euroa 10.Silén Teija; Tunto- ja liikeaivokuoren toiminta Unverricht-Lundborgin (epilepsia) tautia sairastavilla ja taudin kantajilla, 3.000 euroa 11.Strbian Daniel; Syöttösolujen vaikutus aivoinfarktiin kokeellisessa aivoiskemiassa, 3.000 euroa 12.Tuominen Susanna; CADASIL-tauti: Aivoverenkierron löydösten korrelaatio kliiniseen taudinkuvaan, 4.000 euroa 13.Åberg Laura; Parkinson-lääkityksen pitkäaikaisseuranta JNCL- potilailla, 1.500 euroa Aivojen yö-mediatilaisuudessa tänään 29.8.02 klo 19 lisää ajankohtaista tietoa aivoista Unitas Kongressikeskuksessa (Vuosaari). Ilmoittautumiset anne.jungell-nortamo@pharma.novartis.com, 040 583 4747. Yhteystiedot: Neurologiasäätiö, toiminnanjohtaja Susann Mörck (puh. 09 479 484, 040 5119 509, neuro@pp.htv.fi) ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00560/wkr0002.pdf

Tilaa