2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tulostietoja

  • Kasvun jatkuminen eri segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla toi orgaanista kasvua 6,4 %, suurjänniteliiketoiminnot pois luettuna
  • Suurjännitesektorin laskutusviiveet johtuivat merenalaisten suurjännitekaapelien odotettua hitaammasta tuotantovauhdista ja maakaapelien tiukasta kilpailutilanteesta, mikä vaikuttaa katteisiin. Nämä tekijät tulevat vaikuttamaan käyttökateprosenttiin 30.6.2012, jolloin sen pitäisi olla noin 3,5 % puolelta vuodelta.
  • Kaikkien toimintojen orgaaninen kasvu +0,6 % verrattuna 1. neljännekseen 2011
  • AmerCablen yhteensulauttaminen 1.3.2012 ja integrointisuunnitelman käynnistäminen
  • Liiketoiminnan uusi segmentointi konsernin uuden organisaation mukaan

Nexans ilmoitti tänään vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdokseen 1.752 miljoonaa euroa, ts. 1.169 miljoonaa euroa ei-rautametallien vakiohinnoilla, mikä vastaa +0,6 %:n vuosittaista kasvua kiinteillä vaihtokursseilla ja vertailukelpoisessa laajuudessa4). Muistin virkistämiseksi vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen orgaaninen kasvu oli 13 %.

1.1.2012 alkaen liiketoiminnan segmentoinnissa konsernin organisaatio linjataan markkinoittain, minkä tavoitteena on pääasiassa asiakasläheisyyden vahvistaminen.

Energian ja teleliikenteen infrastruktuurien liiketoiminnot on koottu yhteen "Sähkönsiirto, jakelu ja operaattorit" -liiketoiminnoksi. Rakentamisen ja LAN-verkkojen liiketoiminnot on koottu yhteen "Jälleenmyyjät ja asennus" -liiketoiminnoksi. Teollisuuden segmentti pysyy muuttumattomana, mutta "Muut" segmentti sisältää nyt myös sähköjohdot.

Vuonna 2011 havaitut markkinatrendit ovat jatkuneet vuoden 2012 ensimmäisille kuukausille. "Jälleenmyyjät ja asennus" -liiketoiminta on parantunut melkein 9 % verrattuna 1. neljännekseen 2011.

Teollisuuden osalta lisäys on 6 % autoteollisuuden sekä öljy- ja kaasutoimintojen ansiosta.

"Sähkönsiirto, jakelu ja operaattorit" -liiketoiminta on supistunut 6 %. Se on seurausta jakelu- (keskijännite) ja operaattorisegmenttien vahvan kasvun (+7%) ja sähkönsiirtosegmentin (suurjännite) heikkenemisen yhteisvaikutuksesta. Viimeksi mainittuun on pääasiassa vaikuttanut merenalaisten suurjännitekaapelien odotettua hitaampi tuotantovauhti. Maanalaisessa sähkönsiirrossa Libyan poliittinen tilanne ei vielä salli paikallisiin asennustöihin ryhtymistä, millä olisi voitu osittain kompensoida merikaapelien tilannetta. Nämä tekijät tulevat raskaasti painamaan toiminnan ja konsernin kannattavuutta 30.6.2012.

"Muut" (aiemmin sähköjohdot) on supistunut lähes 5 %, kun konsernin sisäistä myyntiä on suosittu ulkoisten asiakkaiden kustannuksella.

Maaliskuun lopussa 2012 nettovelka oli 566 miljoonaa euroa verrattuna 222 miljoonaan euroon joulukuun lopussa 2011. Lisäys johtuu lähinnä AmerCablen hankinnasta, jonka yritysarvo oli 211 miljoonaa euroa ja joka saatettiin loppuun 29.2.2012. Lisäykseen yhdistyivät myös kumuloituneen käyttöpääoman kausinousu ja merkittävästi korkeammat raaka-aineiden hinnat 1. neljänneksellä 2012 verrattuna viimeiseen neljännekseen 2011.

Stefan Olsson VD, Nexans Sweden AB 514 81 GRIMSÅS, Tfn 0325-801 56 Mobil 070-528 01 56 e-post stefan.olsson@nexans.com

Eva Wallin Kommunikationschef, Nexans Sweden AB 514 81 GRIMSÅS, tfn 0325 - 801 98 e-post eva.wallin@nexans.com

Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon.
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 24.500 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Liitteet & linkit