E.ON Netz käyttää Nexansin alumiinisia maakaapeleita

9000 MW:n infrastruktuuriprojektin käynnistyminen 5,5 km pitkällä 110 kV:n maakaapeloinnilla on ensimmäinen vaihe Schleswig-Holsteinin länsirannikon verkkolaajennuksessa

E.ON Netz käyttää Nexansin alumiinimaakaapelia laajentaessaan tuulienergiaverkon infrastruktuuria. Nexans on asentanut Dithmarschenin hallintoalueelle kokonaispituudeltaan noin 5,5 km ja tilausarvoltaan 4 miljoonan euron kaksipiirisen 110 kV:n maakaapelijärjestelmän E.ONille – ensimmäisen laatuaan saksalaiselle asiakkaalle. Nyt yhdistetty osuus kuuluu osana Schleswig-Holsteinin osavaltiohallinnon konseptiin, jolla siirretään tuulivoimaa rannikkoa pitkin sisämaahan 20 km leveällä käytävällä maakaapeleiden avulla. Saksan energiakäänteen osana E.ON Netz on käynnistänyt infrastruktuurihankkeen, joka tulevaisuudessa mahdollistaa 9000 MW:n syöttämisen merituulipuistoista 380 kV:n siirtoverkkoon pitkin Schleswig-Holsteinin länsirannikkoa.

Riittävästi siirtokapasiteettia kolmelle suurkaupungille
Nyt käyttöön otetun maakaapelin poikkipinta on 2500 mm², ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Nexans on asentanut tällaisen kaapelin Saksaan. Noin 1,75 metrin syvyyteen PE-putkiin Dieksanderkoogin ja Marnen välille asennetun alumiinisen maakaapelin ympärysmitta on hieman suurempi kuin vastaavalla kuparikaapelilla, mutta tätä kompensoi kevyempi paino ja parempi kokonaistaloudellisuus. Kaapelijärjestelmän siirtokapasiteetti on 360 MW – tehoa on riittävästi sähkön toimittamiseksi kolmeen kaupunkiin: Flensburgiin, Kieliin ja Lyypekkiin. Kaapelin asennustyön ohella E.ON on aloittanut myös sähköverkon rakennemuutoksen lisäämällä uuden muunninaseman Dieksanderkoogiin ja uusimalla Marnen sähköaseman. Dieksanderkoogin ja Marne/Westin välisen Nexansin maakaapelin suunnittelu ja rakennustyö valmistui 2,5 vuoden ennätysajassa, ja koko kaapelijärjestelmän asennus vei vain kuusi kuukautta, maanalaiset työt mukaan lukien.

Weststromtrassen infrastruktuurihanke
Andreas Fricke E.ON Netziltä on luottavainen, että suunniteltu länsirannikon tuulienergiaprojekti "Weststromtrasse" auttaa vähentämään sähköverkkojen kuormitusta. Yksistään Dithmarschenissa tuotetaan nykyisin noin 1000 MW tuulienergiaa, jota ei aina voida syöttää verkkoon. “Norddeutsche Rundschau” -sanomalehden haastattelussa 110 kV:n linjan ensimmäisen osuuden käyttöönoton yhteydessä Dr Robert Habeck – Schleswig-Holsteinin osavaltion energiakäänteen ja maatalous-, ympäristö- ja maaseutuasioiden ministeri – vertasi tämän jättimäisen infrastruktuuriprojektin tarpeellisuutta Itä-Saksan jälleenrakennustoimiin Saksojen yhdistymisen jälkeen.
 
Hän selitti, että kun 380 kV:n ilmajohto olisi valmis, Schleswig-Holstein olisi saanut energiakäänteen ensimmäisen tärkeän vaiheen valmiiksi, mutta hän lisäsi, että rannikolla tuotetun tuulienergian sähkölinja kuului myös luvattuun säästöön.
110 kV:n kaapelijärjestelmä on ensimmäinen virstanpylväs Schleswig-Holsteinin sähköverkon laajennuksessa ja jälleen yksi panostus Nexansilta sähköverkon laajennukseen, joka on tätä nykyä kiihkeän keskustelun kohteena. "Olen todella tyytyväinen, että tämä kaapeli, joka tällaisella poikkipinnalla on ensimmäinen Saksaan asennettu, antaa panoksensa energiakäänteeseen," sanoi Saksan Nexansin projektipäällikkö Wolfram Flebbe kaapelijärjestelmän kytkentätilaisuudessa.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon.
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2012 myynti 7,2 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 24.500 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Liitteet & linkit

Lainaukset

Olen todella tyytyväinen, että tämä kaapeli, joka tällaisella poikkipinnalla on ensimmäinen Saksaan asennettu, antaa panoksensa energiakäänteeseen.
Saksan Nexansin projektipäällikkö Wolfram Flebbe