Suomalaisen NK Cablesin emoyhtiö Draka valmiina kasvuun ennätyksellisen vuosituloksen jälkeen

Suomalaisen NK Cablesin emoyhtiö Draka valmiina kasvuun ennätyksellisen vuosituloksen jälkeen NK Cablesin emoyhtiön Draka Holding N.V.:n tilikauden 2001 nettotulos kasvoi 117,6 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi edelliseen vuoteen verrattuna 21,6%. Liikevaihto puolestaan kasvoi 5,9 % ollen 1916,7 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tuotto kasvoi tilikauden aikana 18,6 % 5,43 euroon. Telekaapelit ja -järjestelmät Tietoliikennekaapeleiden ja -järjestelmien liikevaihto kasvoi 5,6 % 566,6 miljoonaan euroon. Kasvu saavutettiin pääosin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toisella vuosipuoliskolla kasvua rajoittivat joidenkin teleoperaattoreiden talousvaikeudet ja laskusuhdanne. Näissä nopeissa markkinamuutoksissa Drakan vahvuutena oli hyvä asema tilaajaverkkojen toimittajana; tilaajaverkkomarkkina kärsi vähemmän investointien runkoverkkoihin vähetessä merkittävästi. Myönteistä olivat myös Kiinan markkinoiden voimakas kasvu, kuparikaapelimarkkinoiden tasainen kehitys esim. Itä-Euroopassa sekä RF-kaapeleiden kysynnän jatkuva kasvu, erityisesti Kiinassa. Asennusjohdot ja erikoiskaapelit Asennusjohtojen ja erikoiskaapeleiden liikevaihto kasvoi 4,8 % 1413,1 miljoonaan euroon. Kasvu oli tasaista huolimatta toisen vuosipuoliskon suhdannevaihteluista. Erikoiskaapeleissa kasvu oli vahvaa erityisesti laivanrakennus/öljy- ja kaasuteollisuuden investointien sekä kuljetusvälineteollisuuden kasvaneen kysynnän vuoksi. Myös multimediakaapeleiden markkinat kehittyivät suotuisasti Euroopassa. Asennusjohtojen kysyntä jatkui tasaisena noudatellen kunkin maan taloudellista kehitystä. Investoinnit Investoinnit kasvoivat vuonna 2001 156,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 89,4 miljoonasta eurosta. Drakan kokonaistase kasvoi tilivuoden aikana 1549,3 miljoonaan euroon (1434,6 miljoonaa 2000). Operatiivinen kassavirta oli 112,6 miljoonaa euroa (2000: 132,7 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat mm. valokuitutuotannon kasvattamiseen, asennus- ja ajoneuvojohtotehtaaseen Tsekinmaassa, uuteen RF-kaapelitehtaaseen Brasiliassa ja erikoiskaapelitehtaaseen Espanjassa. Tulevaisuuden näkymät Maailmantalouden epävakaa tilanne ja kasvunäkymät ovat edellisvuotta heikommat vuonna 2002. Tämä hillitsee kasvuodotuksia Drakan markkinoilla ja huolehdimme edelleen kustannusten, käyttöpääoman ja henkilöstön määrän pysymisestä oikealla tasolla. Drakan investoinnit tulevat olemaan huomattavasti ennätyksellisen vuoden 2001 alapuolella. Telekaapelit ja -järjestelmät Näissä oloissa uskomme kansainvälisten runkoverkkojen rakentajien olevan haluttomia investoimaan tänä vuonna, lukuun ottamatta Kiinan markkinoita. UMTS:n käyttöönoton sekä Drakan läsnäolon Brasiliassa ja Kiinassa uskotaan johtavan tasaiseen RF-kaapelien kysynnän jatkumiseen. Kuparitelekaapelien kysynnän uskotaan myös jatkuvan tasaisena. Vaikkakin markkinoiden toipumisesta on toistaiseksi vain vähän merkkejä, uskomme, että laajakaistaisen kapasiteetin kysynnän jatkuva kasvu johtaa mittaviin tilaaja- ja kaupunkiverkkoinvestointeihin. Tämän seurauksena Drakan odotukset tämän tuoteryhmän osalta ovat positiiviset. Asennusjohdot ja erikoiskaapelit Hidas talouskasvu heikentää asennusjohtojen kysyntää, mutta markkinaosuutta tullaan kasvattamaan Drakan vahvalla läsnäololla Euroopassa. Erikoiskaapeleissa kehitys tulee olemaan suotuisaa johtuen lähiverkkojen ja laivanrakennuksen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeista. Näissä oloissa ja kun samanaikaisesti tehostamme toimintaamme tämän tuoteryhmän tulos 2002 tulee olemaan vuoden 2001 tuloksen tasolla. Draka Holdingin osalta kokonaisuudessaan on liian aikaista ennakoida tulevan vuoden tulosta maailmantalouden epävarmuuksien vuoksi. Ensimmäiseltä vuosipuoliskolta odotamme kuitenkin viime vuotta heikompaa tulosta, mikä johtuu valokuitu- ja -kaapelimarkkinoiden epäedullisesta kehityksestä verrattuna viime vuoden ennätysmäiseen alkupuoliskoon. Amsterdamissa sijaitsevalla Draka Holding N.V.:lla on 60 tytäryhtiötä, jotka toimivat 24 maassa. Yhtiöt suunnittelevat, valmistavat ja myyvät kaapeleita ja niihin liittyviä tarvikkeita ja palveluja. Draka-konsernin palveluksessa on noin 8300 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 1,9 miljardia euroa. Lisätietoja: Talousjohtaja Torsten Lindquist, puh. 010 566 3491 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00860/wkr0002.pdf

Tilaa