ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 13.11.2007 klo 15.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 13.11.2007 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n omistusosuus Nokian Renkaista on noussut aiemmasta 4,96 %:sta 5,02 %:iin 9.11.2007 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC omistaa nyt yhteensä 6.191.363 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,02 % yhtiön yhteensä 123.311.910 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja


Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Asiakkaille ja kuluttajille lisäarvoa tuottavat tuotteet, joiden kehitystyö perustuu vaativien pohjoisten olojen tuntemukseen ja erikoisosaamiseen: talvirenkaat, SUV-renkaat, metsäkone- ja metsätraktoreiden renkaat, kuorma-autojen ja bussien talvirenkaat.