Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta kumosi Verohallinnon päätökset koskien Nokian Renkaiden lisäveroja vuosilta 2007 - 2010

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.4.2015 klo 15.15

Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta kumosi Verohallinnon päätökset koskien Nokian Renkaiden lisäveroja vuosilta 2007 - 2010

Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta on kumonnut Verohallinnon Nokian Renkaat Oyj:lle verovuosille 2007-2010 määräämät jälkiverot ja palauttanut asian Verohallinnolle uudelleen toimitettavaksi. Oikaisulautakunnan mukaan verohallinto oli laiminlyönyt kuulemisvelvoitteensa. Koska oikaisupäätökset oli tehty virheellisessä menettelyssä, oikaisulautakunta kumosi päätökset tutkimatta asian varsinaista sisältöä. Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 100,3 miljoonaa euroa.

Taustaa oikaisulautakunnan päätökselle

Konserniverokeskuksen verovuosiin 2007-2011 kohdistuneessa siirtohinnoittelua koskevassa verotarkastuksessa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Päätöstä koskien verovuotta 2011 ei ole vielä saatu. Verohallinto totesi verovuosien 2007-2010 verotuksen oikaisupäätösten perusteluissa Yhtiön siirtohinnoittelun olleen markkinaehtoista kaikkien muiden paitsi venäläisten tytäryhtiöiden kanssa. Verohallinto oli päätöksessään sivuuttanut Venäjän modernin ja tehokkaan tuotantolaitoksen ja koko Venäjän kattavan myynti- ja jakeluverkoston merkityksen Venäjän liiketoiminnan menestykselle. Verohallinnon mukaan Venäjän-tehdas on vähäriskinen sopimusvalmistaja. Verohallinto oli päättänyt, että merkittävä osa Venäjän tytäryhtiöiden tuloksesta tuli lisätä Yhtiön verotettavaan tuloon Suomessa. Tämä johtaisi käytännössä tulon kahdenkertaiseen verotukseen, mikä on vastoin voimassaolevia verosopimuksia.

Yhtiö pitää Verohallinnon päätöksiä perusteettomina. Yhtiön siirtohinnoittelu on ollut Suomen lain ja OECD:n ohjeiden tarkoittamalla tavalla markkinaehtoista, eikä Verohallinto ole esittänyt mitään päteviä perusteita yhtiön laatiman siirtohinnoitteludokumentaation sivuuttamiselle. Verohallinnon oikaisuvaatimukset ovat myös perustuneet lain vastaiseen oikeustoimien uudelleenluokitteluun.

Yhtiö haki muutosta päätöksiin jättämällä oikaisuvaatimukset konserniverokeskuksen oikaisulautakuntaan 19.2.2014. Lisäksi yhtiö vaati 20.2.2014, että Hallinto-oikeus velvoittaa Verohallinnon esittämään tarkat kirjaukset ja muistiinpanot tekemistään haastatteluista, joilla Verohallinto perusteli verotuspäätöstään. Hallinto-oikeus päätti asian yhtiön eduksi 3.12.2014.

Päätöksen seuraukset

Nokian Renkaat palauttaa uuden päätöksen mukaisesti vuonna 2013 tilinpäätöksessä kirjaamansa 100,3 miljoonaa euroa verovuosilta 2007-2010 tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Yhtiö myös odottaa Verohallinnon välittömästi palauttavan jo maksuunpanon keskeytyksestä huolimatta perimänsä 43,1 miljoonaa euroa.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen

Markkinointi ja viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu 1 355 myyntipistettä 27 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,4  miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 4  200. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ Helsingissä. Lisätietoja www.nokiantyres.com

Yrityksestä

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja ja yksi alansa vastuullisimmista yrityksistä. Tarjoamme mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa kehittämällä laadukkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Erityisen tunnettuja olemme haastaviin olosuhteisiin suunnitelluista innovatiivista talvirenkaista. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2017 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 600. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi

Tilaa