770 000 verkkopankkiasiakasta Solo-konsepti lanseerataan Ruotsissa

770 000 verkkopankkiasiakasta Solo-konsepti lanseerataan Ruotsissa MeritaNordbanken on maailman johtavia Internet-pankkipalvelujen tarjoajia. Sillä on 770 000 verkkopankkiasiakasta ja verkkopankkiin kirjaudutaan sisään 2,1 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Lisäksi noin 300 000 puhelinpankkiasiakkaalla on koodit pankkipalvelujen käyttämiseksi Internetissä. Vahvistaakseen edelleen asemaansa johtavana verkkopankkipalvelujen tarjoajana Euroopassa MeritaNordbanken tuo Suomessa menestykselliseksi osoittautuneen Solo-konseptinsa MeritaNordbankenin koko kotimarkkina-alueelle. Lanseeraus aloitetaan Ruotsissa tänä syksynä. Ryhmä kehittää myös yhdessä Nokian ja Visan kanssa seuraavan sukupolven matkapuhelimiin WAP:iin perustuvia kommunikaatioratkaisuja rahoituspalveluille. -Tulevaisuuden pankkitoiminta perustuu tietotekniikkaan, minkä ansiosta voidaan tarjota uusia ja parempia palveluja sekä alentaa tuotantokustannuksia. MeritaNordbankenin asemalla Euroopan johtajana verkkopalveluissa tulee olemaan yhä suurempi merkitys laajenemiselle, kannattavuudelle ja osakkeenomistajan saamalle lisäarvolle, sanoo toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Hans Dalborg. Verkkopankkivolyymien vertailu perustuu usein Internet-sopimuksiin. MeritaNordbankenilla oli kesäkuun lopussa yli 720 000 verkkopankkiasiakasta - 620 000 Suomessa ja 100 000 Ruotsissa. Vuosipuoliskon lukuun ei sisälly NB Direktin 320 000 puhelinpankkiasiakasta, joilla on mahdollisuus välittömästi aktivoida koodit Internet-käyttöön. 44 prosenttia Merita Pankin kaikista aktiiviasiakkaista (12 prosenttia maan väestöstä) voi käyttää internetpankkipalveluja, mikä on maailmanennätys. Ennen kaikkea Ruotsissa asiakkaiden lukumäärä on edelleen kasvanut, ja Internet-asiakkaiden lukumäärä on tällä hetkellä noin 770 000. Asiakashyödyn ja ryhmän tuloksen kannalta on silti tärkeämpää, kuinka paljon verkkopankkipalveluja käytetään. MeritaNordbankenin palveluihin kirjauduttiin sisään kesäkuussa 2,1 miljoonaa kertaa. (1,5 miljoonaa kertaa Internetin kautta, 0,4 miljoonaa PC-palvelulla, 0,2 miljoonaa matkapuhelimella ja 0,2 miljoonaa puhelimella). Määrä on ilmeisesti maailman huippuluokkaa. Samana aikana Nordbanken Direktiin kirjauduttiin puhelimitse 1 miljoona kertaa. Laskuja verkkopankissa maksettiin kesäkuussa 2,7 miljoonaa kappaletta ja osuus osaketoimeksiannoista oli Suomessa 57 prosenttia. Internetin osuus uudemmista palveluista, kuten rahastotoimeksiannoista ja luotoista, on ylittänyt ajoittain 10 prosenttia. -Asiakkaan on helppo käyttää Solo-konseptia. Tämä on vauhdittanut Internetiin panostamista Suomessa. Tavoitteemme on lanseerata konsepti koko MeritaNordbankenin kotimarkkina-alueelle. Aloitamme jo tänä syksynä Ruotsista, sanoo varatoimitusjohtaja Bo Harald, joka vastaa Internetpankkipalveluista konsernijohdossa. Asiakkaat hyötyvät verkkopalveluista Asiakkaan tulee saada hyötyä Internetin käytöstä. Verkkopalvelujen avulla on mahdollista hoitaa sekä rutiiniasiat, kuten laskun maksamisen, että vaativammat pankkipalvelut ajasta ja paikasta riippumatta erilaisin teknisin välinein. Samalla kun asiakkaat säästävät aikaa ja kustannuksia, he saavat raportit, jotka antavat perusteellisemmat tiedot varoista, luotoista, kassavirrasta ja tilitapahtumista. -Asiakkaat, jotka käyttävät Internetpankkipalveluja, ovat tyytyväisempiä pankkiinsa kuin muut, mikä on osoitus siitä, että asiakkaat arvostavat saamaansa lisäarvoa. MeritaNordbankenin tavoitteena on olla asiakkaidensa kumppani ja Internet on yksi tapa vahvistaa asiakassuhdetta. Analyysimme osoittavat, että asiakkaat, jotka käyttävät enemmän Internetiä, ovat pankille hyvin kannattavia, sanoo Bo Harald. -Eräät äskettäin tehdyt verkkopankkivertailut ovat perustuneet verkkosivujen ulkoasuun ja profilointiin. Vaikka nekin ovat tärkeitä, todellista hyötyä asiakas saa kasvavasta palveluntarjonnasta, toimintojen selkeydestä, käyttäjäystävällisyydestä sekä luotettavuudesta silloinkin, kun volyymit ovat suuria. Turvallisuusratkaisujen täytyy antaa liikkumavaraa erilaisten kanavien käyttöön riippumatta siitä, sattuuko asiakas kirjoittautumaan palveluun PC:llä, TV:llä, matkapuhelimella tai tavallisella puhelimella, painottaa varatoimitusjohtaja Kalevi Kontinen, joka vastaa tietotekniikasta MeritaNordbankenissa. Uusia ulottuvuuksia. Asiakkaan saama hyöty kasvaa edelleen, kun hän käyttää uusia elektronisen kaupankäynnin toimintoja, kuten elektronista maksamista Internet-kaupassa, elektronista laskua, elektronista tunnistusta tai elektronista allekirjoitusta, jotka tuotiin markkinoille 1996-98. Elektroninen palkka tulee käyttöön myöhemmin tänä vuonna. Kehityksen seurauksena voidaan henkilö- ja yritysasiakkaiden palveluja liittää toisiinsa. Tämä lisää merkittävästi tehokkuutta, koska MeritaNordbankenilla on 6,5 miljoonaa henkilöasiakasta ja yli 400 000 yritysasiakasta. Yksityisasiakkaat pääsevät ryhmän elektronisen torin kautta markkinoiden laajimmalle kauppapaikalle, jossa on lähes 700 palveluntarjoajaa, ja voivat näin säästää sekä aikaa että kustannuksia. Yritysasiakkaat saavat yhteyden suureen ja hyvään asiakassegmenttiin - ostovoimaisiin kuluttajiin, jotka mielellään toimivat elektronisesti, joilla on siihen tarvittava laitteisto ja joilla on käytössään varma ja hyvin dokumentoitu maksuväline. Elektronisen allekirjoituksen avulla voidaan tehdä sitovia sopimuksia. Julkinen sektori voi nopeuttaa kehitystä tietoyhteiskuntaa kohti käyttämällä hyväkseen pankkien palveluja laajemmassa mittakaavassa. Ryhmän laajalla asiakaskunnalla on merkitystä, kun pankkipalveluja ja elektronisia palveluja jatkokehitetään sekä perinteisillä että uusilla Pohjoismaiden ja Baltian maiden markkinoilla. Asiakkaiden enemmistö käyttää eniten peruspalveluita, kuten tilin seurantaa ja laskunmaksua. Mutta suuret asiakasmäärät tukevat myös vaativampien palveluiden kehittämistä (osakekauppa, luotot, sijoitukset jne), joiden volyymit ovat pienempiä. Asiakkaiden on mukavampaa käyttää kaikkia palveluja samassa järjestelmässä ja tuottajien on kalliimpaa kehittää yksittäisiä palveluja (esim. osakekauppaa) erillään muista sijoitusvaihtoehdoista, koko salkun hallinnasta ja verkkopankki-infrastruktuurista. Verkkopalveluihin vaikuttaa voimakkaasti WAP:n (Wireless Application Protocol) tulo markkinoille uuden sukupolven matkapuhelimiin. MeritaNordbanken solmi helmikuussa Nokian kanssa sopimuksen pankkipalveluiden kehittämisestä WAP- puhelimiin. Prototyyppi esiteltiin jo CeBITissä maaliskuussa. Laaja WAP- pankkipalvelu - todennäköisesti maailman ensimmäinen - tulee tuotantoon lokakuussa. Toukokuussa MeritaNordbanken solmi Nokian ja Visan kanssa sopimuksen matkapuhelimen pilotoinnista, joka perustuu pankin antamaan monen sovelluksen Visa-korttiin. Kortti on maailmanstandardin mukainen, mutta normaalia korttia pienempi ja sijoitetaan puolipysyvästi puhelimeen. Tarkoituksena on testata sekä etä- että lähimaksamista, tunnistamista sekä sovellusten dynaamista lataamista. Kun Internetin uudet mahdollisuudet yhdistetään asiakastietokantoihin, voidaan palveluja sovittaa eri tarpeisiin. Samalla asiakkaat saavat lisää mahdollisuuksia itse henkilökohtaistaa palvelunsa, liittyä virtuaalisiin yhteisöihin, käyttää omien tarpeiden mukaisia elektronisia palveluita sekä identifioitua ja suojata henkilöllisyytensä verkkomaailman uusilla pankkitoiminnoilla. -MeritaNordbankenin tietoverkkopalveluilla on pitkät perinteet. Ne alkoivat vuonna 1982 puhelimitse automaattisesti tapahtuvalla maksamisella ja niitä laajennettiin PC:lle 1984, gsm:lle 1992, Internetiin 1996 ja televisioon 1998. Nykyään Suomessa voidaan jo melkein kaikki pankkipalvelut hoitaa Internetissä. Vuonna 2000 palvelut saavuttavat Ruotsissa saman tason, sanoo Bo Harald. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/25/19990825BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/25/19990825BIT00370/bit0002.pdf

Tilaa