Lääninoikeuden päätös Merita Oyj:n jälkiverotusasiassa

Lääninoikeuden päätös Merita Oyj:n jälkiverotusasiassa Merita Oyj:n (aik. Unitas Oy) vuoden 1993 veroihin sisältyi jälkiveroja vuosilta 1987 - 1990. Jälkiverotus johtui pääasiassa järjestämättömien luottojen korkojen tulouttamatta jättämisestä, mitä menettelyä ei verotarkastuksessa hyväksytty. Uudenmaan lääninoikeus on hyväksynyt yhtiön valitukset koskien järjestämättömien luottojen korkojen tulouttamista. Merita Oyj tulee samaan takaisin vuosilta 1988 - 1990 maksettuja jälkiveroja ja korkoja yhteensä noin 210 milj. markkaa. Merita Oyj on aikaisemmin saanut takaisin vuodelta 1987 maksettuja jälkiveroja ja korkoa yhteensä 45 milj. markkaa. Veropäätöksillä arvioidaan olevan vain vähäinen vaikutus MeritaNordbanken-ryhmän vuoden 1998 verokustannuksiin. Päätökset ovat näiltä osin saaneet 11.11.1998 lainvoiman. ------------------------------------------------------------ http://www.bit.se/bitonline/1998/11/11/19981111BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/11/11/19981111BIT00290/bit0002.pdf

Tilaa