Merita Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 28.10.1998

Meritan yhtiökokous hyväksyi osakelajien yhdistämisen ja euromuutokset Merita Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi äänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen A- ja B-osakelajien yhdistämiseksi. Yhdistämisen jälkeen kaikilla Meritan osakkeilla on keskenään yhtäläiset oikeudet eli jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläinen osinko-oikeus. B-osakkeen osinkoetuoikeudesta luovuttiin yhtiöjärjestysmuutoksen yhteydessä. Yhtiökokous päätti myös, että osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja osakepääoma muutettaan euromääräiseksi. Yhtiökokouksen hyväksymät osakelajien yhdistämistä koskevat muutokset yhtiöjärjestykseen ilmoitetaan rekisteröitäväksi heti yhtiökokouksen jälkeen. Rekisteröimisellä yhdistäminen tulee voimaan, jonka jälkeen osakelajien tekninen yhdistäminen arvo-osuusjärjestelmässä tapahtuu. Rekisteröinnin tapahduttua pörssikauppa jatkuu yhdellä yhdistetyllä osakelajilla 5. päivänä marraskuuta 1998. Osakelajien yhdistäminen arvo-osuusjärjestelmässä tapahtuu Suomen Arvopaperikeskus Oy:n toimesta, eikä edellytä osakkailta mitään toimenpiteitä. Yhtiökokouksen päätös luopua osakkeen nimellisarvosta ja ilmaista osakepääoma euromääräisenä tulee voimaan ja rekisteröidään osakeyhtiölain muutoksen voimaan tullessa, joka on esityksen mukaan 1.1.1999. Muutokset rekisteröidään viran puolesta siten, että rekisteriviranomainen muuttaa yhtiöjärjestyksen osakepääoma koskevat määräykset euromääräisiksi vahvistetun lopullisen vaihtokurssin mukaisesti. ------------------------------------------------------------ http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00440/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00440/bit0002.doc