Meritan Eläkekassa palauttaa ylikatetta

Meritan Eläkekassa palauttaa ylikatetta Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Merita Oyj:n Eläkekassalle luvan palauttaa kassaan kertynyttä ylikatetta 471 miljoonaa markkaa MeritaNordbanken-ryhmän yhtiöille. Palautus merkitään MeritaNordbanken-ryhmän vuoden 1998 tuloslaskelmaan kulujen vähennykseksi. Eläkekassalle määrätään palautuksen perusteella veroa 183 miljoonaa markkaa. Kassan maksama vero hyvitetään yhtiöveron hyvitysjärjestelmän mukaisesti palautusta saaville yhtiöille. Palautuksen jälkeen Merita Oyj:n Eläkekassan omaisuus on käyvin arvoin laskettuna noin 280 miljoonaa markkaa suurempi kuin sen velat ja vakuutustekninen vastuuvelka. Kassan osakeomistusten kirjanpitoarvo on noin 116 miljoonaa markkaa ja markkina-arvo noin 376 miljoonaa markkaa. Palautettava ylikate 471 miljoonaa markkaa, jakautuu Eläkekassan osakkaiden kesken vakuutusteknisten vastuuvelkojen suhteessa. Merita Pankki Oyj saa palautuksesta 93 prosenttia. Loput jakautuvat muiden osakasyhtiöiden kesken. Lisätietoja antaa johtaja Martti Huhtamäki, puh. (09) 165 42112 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/14/19990114BIT00130/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/01/14/19990114BIT00130/bit0002.doc

Tilaa