Meritan osakkeenomistajille osoitetun vaihtotarjouksen eteneminen

Meritan osakkeenomistajille osoitetun vaihtotarjouksen eteneminen Nordbanken Holding Ab:n (publ) Meritan osakkeenomistajille suunnatun vaihtotarjouksen ovat 20.12.1999 mennessä hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka edustavat 80,218 prosenttia Meritan osakkeista ja äänistä. Merita Pankin arvo-osuusrekisterissä olevista kotimaisista osakkeenomistajista tarjouksen on hyväksynyt yli 90 prosenttia. Lopullisia hyväksymisiä odotetaan vielä muun muassa hallintarekistereissä olevilta ulkomaisilta osakkeenomistajlta sekä muissa kotimaisissa rekistereissä olevilta osakkeenomistajilta. Vaihtotarjous on voimassa 20.01.2000 saakka. Jos osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 90:tä prosenttia osakkeista ja äänistä, hyväksyvät vaihtotarjouksen, omistusoikeus Meritan osakkeisiin ja vastaavasti Nordbanken Holdingin merkintätodistuksiin siirtyy arviolta perjantaina 21.01.2000. Tarjouksen toteutuessa kaupankäynti Meritan vaihto-osakkeella lakkaa suunnitelmien mukaan 24.01.2000 ja samalla kaupankäynti Nordbanken Holdingin merkintätodistuksella alkaa Helsingin pörssin prelistalla. Kaupankäynti Nordbanken Holdingin merkintätodistuksella lakkaa puolestaan suunnitelmien mukaan 31.01.2000, jolloin kaupankäynti Nordbanken Holdingin osaketalletustodistuksella alkaa Helsingin pörssin päälistalla. Vaihtotarjouksen lopullinen tulos ilmoitetaan tarjousehtojen mukaisesti tarjousajan päätyttyä. Lisäksi arvopaperimarkkinalain mukaisesti ilmoitetaan, kun Nordbanken Holdingin omistus Merita Oyj:stä on ylittänyt 90 prosenttia. Kaupankäynti Meritan osakkeilla jatkuu keskeytyksettä Helsingin pörssin päälistalla siihen saakka, kunnes osakevaihtotarjous on lopullisesti toteutettu ja Helsingin pörssi on sen jälkeen hyväksynyt Meritan osakkeiden noteerauksen lopettamisen. Lisätietoja: johtaja Lars Thalén p. 990-468-614 7951 johtaja Björn Westberg p. 990-468-614 7850 johtaja Taina Mäkijärvi p. 09-165 43041 lehdistöpäällikkö Lauri Peltola p. 09-165 42324 Tätä tiedotetta ei saa levittää USA:ssa, Australiassa, Japanissa ja Kanadassa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/21/19991221BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/21/19991221BIT00540/bit0002.pdf

Tilaa