Meritan yhtiökokous hyväksyi yhdistymissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen

Meritan yhtiökokous hyväksyi yhdistymissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutokset Merita Oyj:n 23.11.1999 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Meritan ja Nordbanken Holding AB:n (publ) uuden yhdistymissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen muutokset, joiden mukaan yhtiöjärjestyksestä poistetaan äänioikeuden käyttöön liittyvät rajoitukset ja lunastusvelvollisuutta koskevat määräykset. Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestysmuutokset ehdollisina siten, että ne pannaan täytäntöön ja rekisteröidään sillä edellytyksellä, että yhdistymissopimuksessa tarkoitettu vaihtotarjous toteutuu. Osakkeenomistajat tulevat lähipäivinä saamaan kirjeen, jonka liitteenä on lomake, jolla osa-kevaihtotarjouksen voi hyväksyä. Merita toivoo, että mahdollisimman moni osakkeenomistaja palauttaa lomakkeen allekirjoitettuna, koska vaihtotarjouksen toteutumisen yhtenä edellytyksenä on, että osakkeenomistajat hyväksyvät vaihtotarjouksen siinä laajuudessa, että Nordbanken Holding AB (publ) saa omistukseensa enemmän kuin 90 prosenttia kaikista Meritan osakkeista. Nordbanken Holdingin AB:n (publ) Merita Oyj:n osakkeita ja vaihtovelkakirjoja koskevien vaihtotarjousten tarjousaika alkaa 24.11.1999. Vaihtotarjouksen etenemisestä annetaan erilliset pörssitiedotteet 30.11., 7.12. ja 14.12. sekä sen jälkeen, kun vaihtotarjous on hyväksytty siinä laajuudessa, että yli 50 % osakkeista ja äänistä on sen piirissä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00530/bit0002.pdf