MeritaNordbanken ottivastaan tyytyväisenä Kreditkassenin hallituksen suosituksen

MeritaNordbanken otti vastaan tyytyväisenä Kreditkassenin hallituksen suosituksen hyväksyä tarjous MeritaNordbankenin konsernijohtaja Hans Dalborg kommentoi Christiania Bank og Kreditkassen hallituksen päätöstä: -MeritaNordbanken toivoo luonnollisesti, että Christiania Bank og Kreditkassen hallitus suosittelee osakkeenomistajille, että nämä hyväksyisivät tarjousaikana MeritaNordbankenin tarjouksen ostaa kaikki osakkeet hintaan 44 Norjan kruunua osakkeelta. - Olen pannut merkille, että hallitus pitää tarjousta "reiluna" (fair) ja liiketoiminnan kannalta oikeana. Hallitus korostaa myös, että asiakkaat, henkilöstö ja osakkeenomistajat saavat etuja yhdistymisestä MeritaNordbankenin kanssa. -Ehdotetun yhdistymisen tavoitteena on vahvistaa yhdistyvien pankkien kilpailukykyä, kunkin pankin osaamista ja erityisesti paikallista palveluiden tarjontaa. MeritaNordbankenin kumppanina Kreditkassen voi nopeasti tuoda markkinoille uusia palveluja ja esimerkiksi parantaa norjalaisten yritysten kasvumahdollisuuksia alueellisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tämä hyödyttää Norjan taloutta. MeritaNordbankenin visio on olla Pohjoismaissa ja Itämeren alueella raha- asioissa asiakkaiden johtava kumppani, jonka kattava verkosto mahdollistaa palvelun lähellä asiakasta kaikissa Pohjoismaissa. Voimien yhdistäminen luo edellytykset osaamisen vaihdolle, uusien tuotteiden ristiinmyynnille ja paremmille investointimahdollisuuksille koko alueella. Tavoitteena on, että ryhmällä on osaamista ja johtotoimintoja kaikissa mukana olevissa Pohjoismaissa, joista kaikista on myös edustus sekä hallituksessa että johdossa. Ryhmä pyrkii myös omistuksellisesti ankkuroitumaan mahdollisimman lujasti kaikille pohjoismaisille kotimarkkinoilleen. Tarkoituksena on, että ryhmän osake noteerataan pörssissä kaikissa niissä Pohjoismaissa, joissa se toimii. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/20/19991020BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/20/19991020BIT00430/bit0002.pdf

Tilaa