MeritaNordbanken-ryhmälle yksi omistusyhtiö

95,9 prosenttia hyväksyi vaihtotarjouksen MeritaNordbanken-ryhmälle yksi omistusyhtiö Nordbanken Holding AB (publ) toteuttaa Merita Oyj:n osakkeenomistajille suuntaamansa vaihtotarjouksen, joka päättyi 20.1.2000. MeritaNordbanken- ryhmän rakenne yksinkertaistuu siten, että omistus kootaan yhteen pörssinoteerattuun omistusyhtiöön. - Omistuksen keskittäminen yhteen yhtiöön antaa meille paremmat mahdollisuudet jatkaa yhteispohjoismaisen pankkiryhmän rakentamista ja vahvistaa asemaamme tulevia laajentumismahdollisuuksia ajatellen, MeritaNordbankenin hallituksen varapuheenjohtaja Vesa Vainio sanoo. Kaupankäynti Meritan vaihto-osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy tänään. Nordbanken Holdingin uudeksi väliaikaiseksi nimeksi tulee rekisteröinnin jälkeen Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ) ja sen merkintätodistuksen noteeraus alkaa Helsingin Pörssin pre-listalla maanantaina 24.1.2000. Tarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat edustavat 95,9 prosenttia Meritan osakkeista. Meritan vaihtovelkakirjoja koskevan vaihtotarjouksen hyväksyneet vaihtovelkakirjojen haltijat edustavat 91,2 prosenttia vaihtovelkakirjalainan koko pääoman määrästä. Nordic Baltic Holdingista tulee yksi Pohjoismaiden suurimpia pörssiyhtiöitä. Sen markkina-arvo on noin 12,2 miljardia euroa. Yhdistetyllä markkina-arvolla on vaikutusta eräisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin osakeindekseihin. Yhtiön osake noteerataan Tukholman arvopaperipörssissä ja osakkeelle, merkintätodistuksille ja vaihtovelkakirjoille on jätetty tänään noteeraushakemus Helsingin Pörssiin. - Yksinkertaisempi yhteen osakkeeseen perustuva konsernirakenne on markkinoilla vahvempi. Yhtiörakenteesta johtunut kurssiero poistuu ja uuden osakepääoman hankinta helpottuu. Yksi osake on markkinoilla läpinäkyvämpi, myös osakkeen likviditeetin odotetaan paranevan, MeritaNordbankenin konsernijohtaja Hans Dalborg sanoo. Vaihtamatta jääneet osakkeet ja vaihtovelkakirjat lunastetaan Osakevaihdon loppuunsaattamiseksi Nordbanken Holding esittää Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen ja osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen vaihtamatta jääneistä osakkeista. Tätä tiedotetta ei saa jakaa Australiassa, Japanissa, Kanadassa ja USA:ssa. Nordbanken Holdingin osuus Meritan osakkeiden äänimäärästä ylittää 2/3. Arvopaperimarkkinalain mukaisesti yhtiö tekee lunastustarjouksen vaihtamatta jääneistä Meritan osakkeista ja vaihtovelkakirjoista. Lain perusteella määritelty lunastushinta on 5,77 euroa osakkeelta. Hinta on laskettu Nordbanken Holdingin osakkeista julkisessa kaupankäynnissä viimeisten 12 kuukauden aikana maksettujen hintojen pohjalta. Lunastushinta on kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo kerrottuna osakevaihdossa käytetyllä vaihtosuhteella (1,02). Maksettava hinta on korkeampi kuin Meritan osakkeen vastaavalta ajalta laskettu arvo. Lunastustarjous tulee voimaan 1.2. ja päättyy 29.2.2000. Lain perusteella määritelty vaihtovelkakirjojen lunastushinta on 104,2 prosenttia velkakirjan nimellisarvosta, joka on 10 000 markkaa (1681,88 euroa). Lunastushinnan määrittämisessä on otettu huomioon käynnistyvän Meritan osakkeen lunastusmenettelyn vaikutukset. Suunnitellun Merita Oyj:n sulautumisen seurauksena vaihtovelkakirjojen vaihtomahdollisuus poistuu. Nordbanken Holding esittää myös osakeyhtiölain mukaisen Meritan osakkeita koskevan lunastusvaatimuksen. Lunastusvaatimuksessa lunastushinta samoin kuin lunastusaika ovat samat kuin lunastustarjouksessa. Mikäli osakkeenomistaja ei hyväksy tehtyä lunastusvaatimusta, lunastushinta ratkaistaan osakeyhtiölain mukaisesti välimiesmenettelyssä. Kaupankäynti Meritan osakkeella jatkuu siihen saakka, kun omistusoikeus kaikkiin osakkeisiin siirtyy Nordbanken Holdingille. Tämän on arvioitu tapahtuvan maaliskuun loppuun mennessä. Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Eira Palin-Lehtinen, p. 09 - 165 42815, 050 - 1658 johtaja Taina Mäkijärvi, Sijoittajayhteydet, p. 09 - 165 43041, 050 - 61 707 johtaja Maija Tommila, Konserniviestintä, p. 09 - 165 42656, 050 - 66838 lehdistöpäällikkö Lauri Peltola, Konserniviestintä, p. 09 - 165 42324, 050 - 324 1445 Liite 1 : Aikataulu Liite 2: Helsingin Pörssille tehtyyn hakemukseen liittyvä hallituksen selvitys Liite 1 Aikataulu: 21.1. - Kaupankäynti Meritan vaihto-osakkeilla päättyy Helsingin Pörssissä. - Merita Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 23.11.1999 hyväksymät yhtiöjärjestyksen muutokset merkitään kaupparekisteriin. 22.-23.1. - Nordbanken Holdingin merkintätodistukset kirjataan Meritan vaihto- osakkeiden haltijoiden arvo-osuustileille. Tällöin yhdellä Meritan vaihto- osakkeella saa yhden Nordbanken Holdingin merkintätodistuksen. 24.1. - Kaupankäynti Nordbanken Holdingin merkintätodistuksilla alkaa. 28.1. -Nordbanken Holdingin ylimääräisen yhtiökokouksen 19.11.1999 hyväksymät yhtiöjärjestyksen muutokset on tarkoitus rekisteröidä. Yhtiön väliaikainen nimi, Nordic Baltic Holding otetaan käyttöön. 29-30.1. - Nordbanken Holdingin osakkeet rekisteröidään FDR- osaketalletustodistusten muodossa Nordbanken Holdingin merkintätodistusten haltijoiden arvo-osuustileille. Yhdellä Nordbanken Holdingin merkintätodistuksella saa 1,02 Nordbanken Holdingin osaketalletustodistusta. 31.1. - Nordbanken Holdingin osakkeiden noteeraus alkaa Helsingin Pörssin päälistalla. Kauppojen selvitys tapahtuu FDR-muodossa. Samalla päättyy Nordbanken Holdingin merkintätodistusten noteeraus. - FDR-todistusten haltijat voivat halutessaan muuttaa omistuksensa Tukholman arvopaperipörssissä noteerattaviksi Nordic Baltic Holdingin osakkeiksi. - Nordbanken Holdingin osakkeiden murto-osat on tarkoitus myydä murto- osiin oikeutettujen lukuun mahdollisimman pian sen jälkeen, kun uudet Nordbanken Holdingin osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Tukholman arvopaperipörssissä. Murto-osia vastaava rahavastike maksetaan 30 pankkipäivän kuluessa kaupantekopäivästä. 1.-29.2. - Nordbanken Holdingin tekemä lunastustarjous ja lunastusvaatimus ovat voimassa koko helmikuun. Meritan osakkeenomistajille lähetään lunastusta koskeva tiedote ennen lunastusajan alkamista. Arvopaperimarkkinalain mukainen lunastustarjousasiakirja on saatavissa kaikista Merita Pankin konttoreista 1. helmikuuta 2000 alkaen. 21.2. - Nordbanken Holdingin vaihtovelkakirjat on tarkoitus luovuttaa ja niiden noteeraus aloittaa. Liite 2 NORDBANKEN HOLDING AB (PUBL) -YHTIÖN HELSINGIN PÖRSSILLE OSOITTAMAN LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN YHTEYDESSÄ ANNETTU HALLITUKSEN SELOSTUS KULUVAN JA SEURAAVAN TILIKAUDEN NÄKYMISTÄ Marraskuun 14. päivänä 1999 päivätyn ja marraskuun 19. päivänä 1999 julkaistun julkisia vaihtotarjouksia koskevan tarjousasiakirjan ja Nordbanken Holding AB (publ) -yhtiön osakkeita ja vaihtovelkakirjoja koskevan listalleottoesitteen XII luvussa Nordbanken Holding AB (publ) on selostanut päättyneen tilivuoden aikaisia tapahtumia ja tulevaisuudennäkymiä. Kuluvan tilivuoden tulevaisuudennäkymien osalta viittaamme tarjousasiakirjassa/listalleottoesitteessä esitettyihin tietoihin ja toteamme lisäksi, että MeritaNordbanken Oyj on 22. joulukuuta 1999 pidentänyt Christiania Bank og Kreditkasse ASA:n osakkeista tekemänsä ostotarjouksen voimassaoloaikaa päättyväksi 31. tammikuuta 2000 klo 17.00. Edellyttäen, että taloudellinen kehitys Suomessa ja Ruotsissa jatkuu suotuisana tänä ja ensi vuonna, MeritaNordbanken-ryhmän liiketoiminnan ja tuloksen, kertaluonteisia eriä lukuunottamatta, odotetaan kehittyvän jatkossakin vakaasti. Helsingissä, 21. tammikuuta 2000 NORDBANKEN HOLDING AB (PUBL) Hallitus (Suomennos alkuperäisestä ruotsinkielisestä asiakirjasta) ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00320/bit0002.pdf

Tilaa