MeritaNordbanken-ryhmän tulos tammi-maaliskuu 1999

MeritaNordbanken-ryhmän tulostiedote tammi-maaliskuu 1999 Tulos vahvistui tuottojen kasvun ja alentuneiden kustannusten ansiosta Liikevoitto 489 miljoonaa euroa (2,9 mrd FIM, 4,4 mrd SEK). Ilman vertailuun vaikuttavia eriä liiketulos kasvoi 23 prosenttia. Oman pääoman tuotto 28,6 prosenttia, ilman vertailuun vaikuttavia eriä 22,4 prosenttia. Tulos Merita Oyj:n osaketta kohti 0,17 euroa ja Nordbanken Holdingin osaketta kohti 1,55 SEK. Ilman vertailuun vaikuttavia eriä tuotot kasvoivat. Kulut ja luottotappiot supistuivat. Rahastoissa ja rahastosidonnaisissa vakuutuksissa vahva kehitys. Päätös perustaa uusi aluepankki Baltian ja Puolan alueelle. Tuloslaskelma ilman vertailuun vaikuttavia eriä *) Miljoonaa euroa 1-3 1-3 Muutos, kk/1999 kk/1998 % Rahoituskate 448 455 -2 Palkkiotuotot ja -kulut 181 169 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 34 60 -43 nettotuotot Muut tuotot 92 63 46 Tuotot yhteensä 755 747 1 Henkilöstökulut -196 -194 1 Muut kulut -207 -216 -4 Kulut yhteensä -403 -410 -2 Tulos ennen luottotappioita 352 337 4 Luottotappiot -20 -39 -49 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen 43 6 yhtiöiden tuloksesta (ks. sivu 5) Liikevoitto 375 304 23 * Vertailuun vaikuttavat erät Miljoonaa euroa 1- 1- 3kk/199 3kk/199 9 8 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 114 194 nettotuotot Muut tuotot - 69 Henkilöstökulut - -8 Muut kulut - -32 Summa 114 223 MeritaNordbanken-ryhmän tuloslaskelma ja taseet julkaistaan 1. tammikuuta 1999 lähtien euroina. Ryhmän toiminnan alkuvaiheessa on toimintoja yhtenäistetty ja karsittu. Siksi ryhmän tulos esitetään ohessa myös ilman vertailuun vaikuttavia eriä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00320/bit0001.doc Koko raportti http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00320/bit0002.pdf Koko raportti

Tilaa