MeritaNordbanken totetuttaa fuusion yhteydessä sovittuja toimenpiteitä

MeritaNordbanken toteuttaa fuusion yhteydessä sovittuja toimenpiteitä MeritaNordbankenin hallitus käsitteli tiistaina konsernin vuoden 1999 toimintasuunnitelmaa ja budjettia, jotka toteuttavat konsernin strategiaa ja fuusion yhteydessä sovittuja toimenpiteitä tuotto- ja kustannushyötyjen saavuttamiseksi. Vuoden budjetti sisältää merkittäviä panostuksia yritys- ja yksityistalousmarkkinoilla sekä varallisuuden hoidossa, samoin tietotekniikkainvestointeja, joiden tavoitteena on vahvistaa konsernin asemaa eräänä maailman johtavista internetpankeista. Tämä merkitsee myös henkilöstötarpeen kasvua tietyillä alueilla. Samanaikaisesti työmäärän väheneminen merkitsee henkilöstön vähenemistä toisaalla. Kokonaisuutena henkilöstömäärä alenee vuoden aikana. Vuoden 1999 toimintasuunnitelman mukainen henkilöstön nettovähennys Merita Pankin kotimaan toiminnoissa on 355 henkeä. Vähennyksen toteutumista helpottaa osaksi ns. luonnollinen poistuma. Johto ja henkilöstön edustajat ovat neuvotelleet toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan sisäisten työmarkkinoiden toimivuutta ja lisäämään henkilöstön mahdollisuuksia pätevöityä koulutuksen kautta uusiin avautuviin tehtäviin. Lisäksi tarkoituksena on luoda uusi tukiohjelma niille, jotka hakevat työtä konsernin ulkopuolelta. Mitään suunnitelmia irtisanomisista ei tällä hetkellä ole. Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Pertti Voutilainen, +358 9 165 42041 Johtaja Timo Nikinmaa, +358 9 165 42471 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/26/19990126BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/26/19990126BIT00440/bit0002.pdf

Tilaa