Muutoksia konsernijohdossa

Muutoksia konsernijohdossa MeritaNordbankenin konsernijohtoa muutetaan 1. lokakuuta 1999 alkaen. Tarkoituksena on, että konsernijohto keskittyy työssään koko konsernia koskeviin ja strategisiin kysymyksiin. Lisäksi vahvistetaan verkkopankki- ja vähittäispankkiosaamista konsernin ylimmässä johdossa. Päivittäistä johtamista koskevia kysymyksiä varten perustetaan konsernijohtoon työvaliokunta. Varatoimitusjohtaja Sven-Åke Johansson, joka on vastanut Treasurystä ja Kiinteistöistä siirtyy eläkkeelle ja jättää konsernijohdon. Hän jatkaa ylimenovaiheen ajan työtä osa-aikaisessa työsuhteessa konsernin kiinteistöjen myyntiin liittyvissä hankkeissa. Varatoimitusjohtaja Jakob Grinbaum, aiemmin varainhallinnan johtaja, on nimitetty konsernijohdon jäseneksi vastuualueenaan Treasury. Nimitys astuu voimaan välittömästi. Varatoimitusjohtaja Claes Östberg, konsernijohdon jäsen, jonka vastuualueena on Luottopolitiikka ja luottovalvonta, siirtyy konsernijohdosta Ulkomaat- toiminnon johtajaksi Suuryritykset (Corporate) -liiketoiminta-alueelle. Aikaisempi Ulkomaat-toiminnon johtaja varatoimitusjohtaja KG Lindvall, joka on pyytänyt siirtoa nykyisestä tehtävästään, on konsernijohdon käytettävissä erityisprojekteja varten. Varatoimitusjohtaja Carl-Johan Granvik, konsernijohdon jäsen ja Suuryritykset- liiketoiminta-alueen johtaja, siirtyy konsernin luottojohtajaksi. Hän vastaa myös koko konsernin riskien hallinnasta. Varatoimitusjohtaja Markku Pohjola, konsernijohdon jäsen, jonka vastuualue on Vähittäispankkitoiminnan Tuotteet ja markkinat, siirtyy uudeksi Suuryritykset- liiketoiminta-alueen johtajaksi. Varatoimitusjohtaja Magnus Falk, Tukholman aluepankin johtaja, on nimitetty konsernijohdon jäseneksi. Hän vastaa Vähittäispankkitoiminnassa myös koko konsernin henkilöasiakasmarkkinoista. Varatoimitusjohtaja Kari Jordan, Helsingin ja Uudenmaan aluepankin johtaja, on nimitetty konsernijohdon jäseneksi. Hän vastaa Vähittäispankkitoiminnassa myös koko konsernin yritysasiakasmarkkinoista. Varatoimitusjohtaja Bo Harald, Vähittäispankkitoiminnan Maksuliike ja pankkipalvelut tietoverkoissa -toiminnon johtaja, joka vastaa MeritaNordbankenin verkkopankkipalvelujen kehittämisestä, on nimitetty konsernijohdon jäseneksi. Konsernijohdon muutosten yhteydessä varatoimitusjohtaja Kalevi Kontinen, joka vastaa Tietotekniikasta ja strategisesta analyysista konsernijohdossa, on pyytänyt saada jättää konsernijohdon 1. huhtikuuta 2000 alkaen, jolloin hän siirtyy osa-aikaiseksi neuvonantajaksi. Muut konsernijohdon vastuualueet eivät muutu. MeritaNordbankenin Konsernijohto ja vastuualueet 1. lokakuuta 1999 alkaen: Hans Dalborg, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Magnus Falk, varatoimitusjohtaja, Tukholman aluepankki ja Vähittäispankkitoiminnan henkilöasiakasmarkkinat Carl-Johan Granvik, varatoimitusjohtaja, konsernin luottojohtaja ja konsernin riskienhallinta Jacob Grinbaum, varatoimitusjohtaja, Treasury Bo Harald, varatoimitusjohtaja, Vähittäispankkitoiminnan Maksuliike ja pankkipalvelut tietoverkoissa Kari Jordan, varatoimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan aluepankki sekä Vähittäispankkitoiminnan yritysasiakasmarkkinat Karl-Olof Hammarkvist, varatoimitusjohtaja, Varallisuuden hoito Kalevi Kontinen, varatoimitusjohtaja, Tietotekniikka ja strategiset analyysit Jussi Laitinen, varatoimitusjohtaja, Markets Arne Liljedahl, varatoimitusjohtaja, Taloushallinto, Laskenta ja Control Lars G Nordström, varatoimitusjohtaja, Vähittäispankkitoiminta, Nordbankenin toimitusjohtaja Markku Pohjola, varatoimitusjohtaja, Suuryritykset Pertti Voutilainen, varatoimitusjohtaja, Konsernin esikuntatoiminnot ja pankkitoimialaa koskevat asiat sekä kiinteistöt, Merita Pankin toimitusjohtaja Lars Thalén, johtaja, konsernijohdon avustava jäsen, Konserni-identiteetti ja -viestintä Peter Forsblad, johtaja, konsernijohdon sihteeri, Johdon sihteeristö Konsernijohdon tarkoituksena on keskittyä koko konsernia koskeviin ja strategisiin kysymyksiin. Päivittäisiä johtamiskysymyksiä varten perustetaan konsernijohdon työvaliokunta 1. lokakuuta 1999 alkaen. Työvaliokuntaan kuuluvat Hans Dalborg, Carl-Johan Granvik, Arne Liljedahl, Lars G Nordström, Markku Pohjola ja Pertti Voutilainen. Sven-Åke Johansson luopuu myös jäsenyydestään Merita Pankki Oyj:n johtokunnassa ja Nordbanken AB (publ):n hallituksessa. Toimikauden loppuosaa varten ehdotetaan, että Merita Pankin hallintoneuvosto ja Nordbanken AB (publ):n ylimääräinen yhtiökokous valitsevat 2. syyskuuta 1999 pidettävissä kokouksissaan Jakob Grinbaumin Merita Pankin johtokunnan ja Nordbankenin hallituksen jäseneksi. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/25/19990825BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/25/19990825BIT00360/bit0002.pdf

Tilaa