Liikevoitto kasvoi markkinoiden levottomuudesta huolimatta

Liikevoitto kasvoi markkinoiden levottomuudesta huolimatta Nordean konsernijohtaja Thorleif Krarup esittelee yhtiökokouksessa myöhemmin tänään vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksen ennakkotiedot. Ennakkotietojen mukaan Nordean liiketulos vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä oli 555 miljoonaa euroa ja nousi viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna 17 prosenttia. Christiania Bank mukaan lukien liiketulos kohosi 15 prosenttia. Lukuunottamatta sijoitustoiminnan tuottoja (mutta sisältäen korkoinstrumenttien arvostusmuutoksen) tulos kehittyi voimakkaasti. Osakekohtainen tulos oli 0.13 euroa (0.58 euroa koko vuoden 2000 aikana). Oman pääoman tuotto oli 14,1 % (19,7% ilman liikearvopoistojen vaikutusta) ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vakaa rahoituskate, pienentyneet kulut ja asiakassidonnaisen arvopaperikaupan tulos tukivat hyvää kehitystä. Palkkiotuotot supistuivat, pääasiassa omaisuudenhoidon pienentyneiden tuottojen vuoksi. Tämä on seurausta maailmanlaajuisesta osakekurssien laskusta sekä jossain määrin asiakkaiden kaupankäynnin vähenemisestä. Levottomat pääomamarkkinat ja kansainvälinen osakkeiden hintojen lasku heijastuivat myös pohjoismaisille osakemarkkinoille. Useimmat markkinaosapuolet ovat havainneet osakesijoitustensa arvon laskeneen. Koska Nordean osakeomistukset arvostetaan valtaosin markkinahintoihin, oli kurssikehityksen vaikutus sijoitustoiminnan tuottoihin ensimmäisellä vuosineljänneksellä kielteinen. Vaikutusta on kuitenkin tasapainottanut obligaatioiden ja joukkovelkakirjojen arvojen myönteinen kehitys, joka osin on seurausta konsernin korollisten arvopapereiden (68 miljoonaa euroa) siirtämisestä pysyvistä vaihtuviin vastaaviin Christiania Bankin käteisoston toteuduttua. Tulokseen vaikuttavat myös aiempaa suuremmat luottotappiovaraukset, vaikkakin luottotappiot ovat edelleen matalalla tasolla. - Olen tyytyväinen pääliiketoimintojen tuloskehitykseen. Vaikeista pääomamarkkinoiden olosuhteista huolimatta vuosineljänneksen tulos parani. Tämä osoittaa sen, että konsernin sisällä tapahtuva toimintojen yhdistäminen ei ole vienyt huomiotamme pois asiakkaista, kulujen kurissapitämisestä ja päivittäisestä toiminnasta, konsernijohtaja Thorleif Krarup sanoo. Täydellinen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos julkistetaan suunnitelmien mukaan 25. huhtikuuta 2001. Lisätietoja: Thorleif Krarup, konsernijohtaja, +46 8 614 7800 Arne Liljedahl, talousjohtaja, +46 8 614 7996 Sigurd Carlsen, johtaja, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7852, +46 70 204 9878 Lauri Peltola, viestintäjohtaja, (09) 165 42324 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00480/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00480/bit0002.pdf

Yrityksestä

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Tilaa