Nordea: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Tulos parani viimeisellä neljänneksellä · Liikevoitto kasvoi 12 prosenttia · Tuotot lisääntyivät 4 prosenttia; rahoituskate ja palkkiotuotot kasvoivat · Kulut kasvoivat 7 prosenttia, syynä LG Petro Bankin hankinta sekä eräiden uudelleenjärjestelykulujen ja kausivaihteluiden yhteisvaikutus · Luottotappiot pysyivät suhteellisen matalalla tasolla · Tulos parani 67 prosenttia 323 miljoonaan euroon Markkinatilanne oli haastava vuonna 2002 · Tuotot laskivat 4 prosenttia ja kulut kasvoivat 2 prosenttia, kun Postgirot Bankin vaikutus poistetaan · Luottotappiot alenivat 261 miljoonaan euroon eli niitä oli 0,19 prosenttia luottokannasta · Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,53 euroa) · Oman pääoman tuotto (ilman liikearvoa) oli 11,3 prosenttia (19,2 prosenttia) · Ehdotettu osinko on 0,23 euroa osakkeelta - sama kuin vuoden 2001 osinko Parannusta on saatu aikaan - lisätoimia luvassa · Tuottojen vaihtelu väheni, kun osakesijoituksia pienennettiin ja vahinkovakuutustoiminta myytiin · Pääoman käyttö tehostui ja vakavaraisuus pysyi vahvana luotonannon lisääntymisestä ja ehdotetusta korkeasta osingosta huolimatta · Luottokannan laatu oli vakaa ja luottotappiot pysyivät matalalla tasolla, kun keskityttiin pohjoismaisiin asiakkaisiin · Kuluvähennysohjelmia on käynnistetty ja kustannustehokkuuden parantaminen on keskeisellä sijalla vuonna 2003 "Nordean vuoden 2002 tulos on vaikeassa markkinatilanteessa hyväksyttävällä tasolla, mutta ei vielä riittävän hyvä. Parannusta on kuitenkin saatu aikaan, kun toiminnassa on keskitytty lyhyen aikavälin tavoitteiden tunnistamiseen ja saavuttamiseen. Tuottojen vaihtelu on vähentynyt ja tulos kehittyi vakaasti vuonna 2002. Riskisijoitukset pienentyivät vuoden aikana luotonannon kasvusta huolimatta. Luottokannan laatu on edelleen tyydyttävä, vaikka luottotappiot kasvoivat jonkin verran viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2003 kulut pystytään pitämään vuoden 2002 tasolla, kun yhdistymisprosessia jatketaan ja tuloksia parannetaan kaikkialla konsernissa. Kannattavuus ja pääoman tehokas käyttö ovat kasvua tärkeämpiä tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, ja keskitymme jatkossakin kustannustehokkuuden parantamiseen", sanoo Nordean konsernijohtaja Lars G Nordström. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00380/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00380/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com

Tilaa