Nordea-konsernin johtoryhmän uusi kokoonpano

Nordea-konsernin johtoryhmän uusi kokoonpano Lars G Nordström nimitettiin elokuun lopussa Nordean konsernijohtajaksi. Nimityksen seurauksena konsernin johtoryhmän koostumusta ja vastuualueita on muutettu. Muutokset tulevat voimaan 1. lokakuuta 2002. Konserniin perustetaan uusi yksikkö nimeltään konserniprosessit ja -teknologia (Group Processing and Technology). Sen vastuualueeseen kuuluvat koko konsernin kattavien yhdistymishankkeiden koordinointi, prosessit ja tuotanto. Uusi yksikkö nopeuttaa toimintojen yhtenäistämistä ja yhdistymistä sekä vapauttaa liiketoiminta-alueiden resursseja asiakassuhteiden hoitoon ja perusliiketoimintaan. Uuden yksikön johtajaksi on nimitetty Markku Pohjola, joka vastaa tällä hetkellä suurista yritys- ja yhteisöasiakkaista. Yksikön muodostavat konsernin tietotekniikka, elektroninen pankkitoiminta, Global Operations Services sekä tuotanto ja tuottavuus -toiminto. Konsernin johtoryhmän uusiksi jäseniksi on nimitetty Suomen vähittäispankin nykyinen johtaja Kari Jordan ja Tanskan vähittäispankin johtaja Peter Schütze. Kari Jordan vastaa koko konsernin vähittäispankkitoiminnasta ja Peter Schütze konserniesikunnasta. Konserniesikunnan tämänhetkinen johtaja Tom Ruud on nimitetty suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Christian Clausen, Carl-Johan Granvik ja Arne Liljedahl jatkavat nykyisissä tehtävissään. - Konsernin uusi johtoryhmä nopeuttaa Nordean muuttamista täysin yhtenäiseksi pohjoismaiseksi finanssipalvelukonserniksi. Toimimme tiiminä ja jokainen meistä ottaa vastuun konsernin pohjoismaisen strategian toteuttamisesta. Keskitymme vahvuuksiimme, kilpailemme ja parannamme jatkuvasti suoritustamme, jotta voimme luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja asiakkaille, Nordean konsernijohtaja Lars G Nordström sanoo. Konsernin johtoryhmän jäsenet toimivat myös maajohtajina (Country Senior Executives). Näin pyritään tukemaan ja nopeuttamaan konsernijohdon päätösten toimeenpanoa sekä koordinoimaan konsernin strategian ja aloitteiden toteuttamista kansallisilla markkinoilla. Vastuualueet ovat seuraavat: Tanska: Peter Schütze Suomi: Markku Pohjola Ruotsi: Arne Liljedahl Norja: Tom Ruud Konsernin johtoryhmä 1. lokakuuta 2002 alkaen: Lars G Nordström Konsernijohtaja Christian Clausen Varallisuudenhoito ja henkivakuutus Carl-Johan Granvik Konsernin luotonanto ja riskienhallinta, Chief Risk Officer (CRO) Kari Jordan Vähittäispankki Arne Liljedahl Konsernin tuki- ja palvelutoiminnot, konsernin talousjohtaja Markku Pohjola Konserniprosessit ja -teknologia, varakonsernijohtaja Tom Ruud Suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat Peter Schütze Konserniesikunta Lisätietoja: Lars G Nordström, konsernijohtaja, +46 8 614 7807 Erik Evrén, konserniviestintä, +46 8 614 86 11 Valokuvat ovat saatavana Internet-osoitteesta www.nordea.com kohdasta Lehdistöpalvelut, kuva-arkisto Liite: Nordea-konsernin organisaatio 1. lokakuuta 2002 alkaen ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00640/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00640/wkr0003.pdf Organisation

Yrityksestä

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.