Nordea laski liikkeeseen muuhun ensisijaiseen pääomaan sisältyviä instrumentteja ennätyksellisen matalalla kuponkikorolla

Nordea on jälleen vahvistanut pääomarakennettaan laskemalla liikkeeseen muuhun ensisijaiseen pääomaan luettavia instrumentteja 1,5 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Liikkeeseen laskettiin 1 miljardin dollarin eräpäivätön laina, joka voidaan lunastaa viiden vuoden kuluttua, ja 500 miljoonan dollarin eräpäivätön laina, joka voidaan lunastaa 10 vuoden kuluttua. Ensiksi mainitun instrumentin kuponkikorko on 5,5 % ja jälkimmäisen 6,125 %. Molempien korko on matalampi kuin markkinoilla aiemmin liikkeeseen lasketuissa vastaavissa dollarimääräisissä instrumenteissa.

Uusien pääomainstrumenttien onnistunut liikkeeseenlasku on osa Nordean pitkän aikavälin suunnitelmaa ja pankin aiempien viestien mukainen.

Järjestely parantaa Nordean ensisijaisen pääoman suhdetta riskipainotettuihin eriin 0,75 prosenttiyksikköä ja vahvistaa Nordean asemaa yhtenä Euroopan vahvimmin pääomitetuista pankeista. Järjestelyn jälkeen Nordean ensisijaisen pääoman suhde riskipainotettuihin eriin on pro forma -luvuilla laskettuna 17,0 prosenttia.

  
Lisätietoja:

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15

  
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Avainsanat:

Yrityksestä

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Tilaa

Liitteet & linkit