Nordea ostaa puolalaisen LG Petro Bankin

Nordea ostaa puolalaisen LG Petro Bankin Tänään allekirjoitetun ehdollisen sopimuksen mukaan Nordea ostaa LG of Korealta 54,3 prosenttia puolalaisen LG Petro Bankin osakkeista. Lisäksi Nordea tekee lunastustarjouksen lopuista LG Petro Bankin osakkeista. LG Petro Bank S.A. kuuluu Puolan 20 suurimman pankin joukkoon. Sillä on yli 160 000 henkilöasiakasta ja myös useat Puolan suurimmista yrityksistä kuuluvat sen asiakaskuntaan. Pankki on edustettuna kaikissa Puolan suurimmissa kaupungeissa. Sillä on 29 konttoria ja 17 kiinnitysluottoja hoitavaa toimipistettä. Henkilöstömäärä on 800. Nordean tarjoama lunastushinta on 21 Puolan zlotya osakkeelta. Liikkeessä olevien osakkeiden kokonaishinnaksi muodostuu siten 467 miljoonaa zlotya (128 miljoonaa euroa). Jäljellä olevat 45,7 prosenttia osakkeista ovat kolmen puolalaisen yrityksen (37,17 prosenttia) ja useiden pienosakkaiden hallussa. LG of Korean ("LG") kanssa tehdyn sopimuksen ehtona on muun muassa, että Nordea voi tehdä Puolan arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisen lunastustarjouksen hintaan 21 zlotya osakkeelta. Tällä hetkellä Nordea omistaa Puolassa Nordea Bank Polskan, joka on muodostettu BWP-Unibankista ja Bank Komunalnysta. LG Petro Bank on tarkoitus fuusioida Nordea Bank Polskan kanssa niin pian kuin mahdollista. Tämän jälkeen Nordea olisi yksi Puolan 15 suurimmasta rahoituspalvelujen tarjoajasta. Uuteen alakonserniin kuuluisi 50 konttoria ja 17 kiinnitysluottoja hoitavaa toimipistettä ja sen verkosto kattaisi kaikki Puolan suurimmat kaupungit. "LG Petro Bankin hankinta toteuttaa osaltaan visiotamme Itämeren alueella. Saamme lisää asiakkaita samalla kun vahvistamme koko maan kattavaa verkostoamme Puolassa. Puolan liittyminen Euroopan unioniin näyttää varmalta ja maan talous on toipumassa. Hankinta luo vankan pohjan Nordean toiminnan laajentumiselle Puolassa", sanoo Nordean konsernijohtaja Thorleif Krarup. "Yhdistämme LG Petro Bankin nopeasti Nordea Bank Polskaan ja vahvistamme siten asemaamme johtavana pohjoismaisena pankkina Puolassa. Palvelemme pohjoismaisia, kansainvälisiä ja puolalaisia yrityksiä, niiden henkilöstöä ja muita henkilöasiakkaita koko maan kattavan verkoston kautta. Tarjoamme laajan valikoiman paikallisten tarpeiden mukaisia tuotteita. LG Habitat, joka on Puolan markkinoilla merkittävä kiinnitysluottolaitos, saa uudeksi nimekseen Nordea Habitat ja täydentää osaltaan palveluvalikoimaamme", kertoo Nordean Baltian ja Puolan aluepankin johtaja Thomas Neckmar. Nordea on hankkinut LG:lta myös tiettyjä takauksia, jotka koskevat LG Petro Bankin luottojen tulevaa kehitystä, sekä joitakin muita sitoumuksia. Nordea voi vaatia korvausta mahdollisista luottotappiosta puolentoista vuoden ajan. Lunastustarjouksen tekeminen edellyttää, että Puolan viranomaiset ja Ruotsin rahoitustarkastus hyväksyvät tarjouksen, että osakkeen kuuden kuukauden keskikurssi on 21 zlotya tai alempi (Puolan arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushinnan on oltava kuuden kuukauden keskikurssi tai sitä korkeampi) ja että LG Petro Bankin liiketoiminnassa ei tapahdu oleellisia kielteisiä muutoksia. Edellytyksenä on myös yksimielisyys asioista, jotka liittyvät kaupankäyntiin tietyillä saamisilla Puolan valtiolta. Lisäksi vaaditaan, että tietyt muut muodolliset ehdot täyttyvät ja 90 prosenttia osakkeenomistajista hyväksyy tarjouksen. Tarvittavat viranomaisluvat odotetaan saatavan neljän kuukauden kuluessa ja lunastustarjous voitaneen antaa seitsemän kuukauden kuluessa. Sopimuksen mukaan kaikkien ehtojen on täytyttävä seitsemän kuukauden kuluessa ja tarjous on annettava kahdeksan kuukauden kuluessa. Nordea uskoo saavansa tuottoa LG Petro Bankiin sijoittamilleen varoille noin kahden vuoden kuluttua. Lisätietoja: Lars G Nordström, vähittäispankin johtaja, +46 8 614 78 07 Thomas Neckmar, Puolan ja Baltian aluepankin johtaja, +46 8 614 79 30 Jens Bekke, konserniviestintä, +45 33 33 39 68 Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Konsernilla on neljä liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat, varallisuudenhoito ja henkivakuutus sekä vahinkovakuutus. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 1245 konttoria ja 125 vakuutuspalvelupistettä 22 maassa. Konserni on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on lähes 3 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00120/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Tilaa