Nordea tehostaa toimintaansa ja integraatiota yhdistämällä tietoteknisen tuotantonsa

Nordea tehostaa toimintaansa ja integraatiota yhdistämällä tietoteknisen tuotantonsa Neljän Pohjoismaan nykyiset tietotekniset järjestelmät yhdistetään yhdeksi yhteiseksi tietotekniseksi perusjärjestelmäksi, joka edistää tuottavuuden parantamista ja lisää kustannustehokkuutta Tietoteknisen tuotannon yhdistäminen on oleellinen osa parhaillaan käynnissä olevaa yhdistymisprosessin toista vaihetta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa, yhdistää, nopeuttaa ja suunnitella uudelleen sisäisiä prosesseja. Konsernin perusrakenteita pyritään yhdistämään valtakuntien ja liiketoiminta-alueiden rajojen yli, jotta voidaan hyötyä konsernin suuren koon tuomista eduista. IT-tuotannossa työskentelee tällä hetkellä noin 1 050 henkilöä ja vuoden 2002 kulut ovat noin 330 miljoonaa euroa. Tuotanto yhdistetään siten, että muun muassa palveluiden tuottamisesta ja laadusta tehdään sopimukset liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen kanssa. Teknisten perusjärjestelmien määrän vähenemisellä ja niiden keskittämisellä sekä verkoston ja järjestelmien standardoinnilla on huomattava vaikutus konsernin tulevaan kulukehitykseen. Kulusäästöjä on mahdollista saada tulevaisuudessa noin 20 prosenttia kaikista tuotantokustannuksista myös ilman suunnitellun yhdistämisprosessin toteuttamista. Vaikutukset kasvavat kuitenkin asteittain siten, että vuotuiset vaikutukset ovat täysimääräisesti neljän vuoden kuluttua noin 70 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluvähennykset IT:ssä saadaan laitteistojen ja ohjelmistojen keskittämisestä ja standardoinnista sekä lisenssimaksujen pienenemisestä. Henkilöstömäärän arvioidaan laskevan noin 250:lla. Tarvittavan investoinnin arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuosina 2002-2004. Sen tuloksena vuoden 2004 kassavirta on positiivinen. Konsernin sisäisen ratkaisumallin avulla saadaan suuret kulusäästöt ja samalla toimintaa voidaan edelleen valvoa joustavasti. Tähän ratkaisuun päädyttiin useiden mahdollisten ratkaisumallien - myös ulkoistamisen - analysoinnin jälkeen. Lisätietoja: Erik Evrén, konserniviestintä, +46 8 614 86 11 Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Konsernilla on neljä liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat, varallisuudenhoito ja henkivakuutus sekä vahinkovakuutus. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 1245 konttoria ja 125 vakuutuspalvelupistettä 22 maassa. Konserni on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on 3 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi

Yrityksestä

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Tilaa