Nordeaan liittynyt Christiania Bank og Kreditkasse julkistaa vuoden 2000 tuloksen

Nordeaan liittynyt Christiania Bank og Kreditkasse julkistaa vuoden 2000 tuloksensa Asiasta kertova lehdistötiedote on ohessa. Christiania Bankin hallituksen tiedote on saatavana englanniksi ja norjaksi verkkosivuilta - nordea.com ja - kbank.no. Sivuilta löytyy myös englanninkielinen esitysmateriaali. Lisätietoja: Sigurd Carlsen, talousjohtaja, Christiania Bank, +47 22 48 69 51, +47 90 83 55 57 Kjell Flø, Media Relations, +47 22 48 50 24, +47 90 18 77 48 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 KANNATTAVAA KASVUA - OMISTUSTILANNE RATKAISTU Christiania Bank -konsernin liikevoitto vuodelta 2000 oli 2 411 miljoonaa Norjan kruunua (2 477 miljoonaa Norjan kruunua viime vuonna). Tulos osaketta kohti oli 4,37 Norjan kruunua (4,49 Norjan kruunua), ja konsernin oman pääoman tuotto oli 14,9 prosenttia (16,1 prosenttia). Hallitus piti tulosta hyvänä ja totesi konsernin yltäneen vuoden 2000 taloudellisiin tavoitteisiin. Sekä luotonanto että talletukset kasvoivat noin 16 prosenttia vuonna 2000. Kasvuvauhti oli tyydyttävää ja tavoitteen mukaisella tasolla koko vuoden osalta. Vuodenvaihteessa konsernin ensisijaisen oman pääoman osuus riskisijoituksista oli 7,3 prosenttia (7,5 prosenttia), mikä ylittää hieman 7 prosentin tavoitteen. Liiketoimintavolyymien kannattava kasvu tulevaisuudessa on näin mahdollista. Konsernin kokonaistuotot olivat hyvällä, vakaalla tasolla vuonna 2000, vaikka maksuliikenteen korkojen hyvittämisen ja veloittamisen ajankohtaa koskevat uudet määräykset pienensivät korkotuottoja jonkin verran. Arvopaperikaupan palkkiotuotot kasvoivat voimakkaasti vuonna 2000. Kokonaistuottojen kehitys vuonna 2000 heijastaa määrätietoista keskittymistä kannattavaan kasvuun ja uusien teknisten ratkaisujen käyttöön sekä konsernin asemaan osaamiseen perustuvien palveluiden tarjoajana. Kulu/tuotto-suhde (ilman arvopaperikaupan katetta) oli 58,8 prosenttia, mikä ylittää 60 prosentin tavoitteen. Hallitus on päättänyt ehdottaa osinkoa jaettavaksi 2,00 Norjan kruunua osakkeelta (1,50 Norjan kruunua plus kertaluonteisena osinkona 1,50 Norjan kruunua osakkeelta vuodelta 1999). Maksettavien osinkojen kokonaismäärä vuodelta 2000 on siten noin 1 103 miljoonaa Norjan kruunua. Nordea osti Christiania Bankin vuonna 2000 ja omistaa nyt Christiania Bankin kokonaan. Norjan viranomaiset myönsivät luvan ostolle eikä Christiania Bankin osaketta enää noteerata pörssissä. "Olen tyytyväinen vuoden 2000 tulokseen. Kannattavuus parani ja samaan aikaan vakavaraisuutemme pysyi vakaalla tasolla kilpailun kiristymisestä ja huomattavista markkinoilla tapahtuneista muutoksista huolimatta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan osaamiseen perustuvia palveluita ja hyödyntäneet yhä enemmän uutta tekniikkaa hyvien tulosten aikaansaamiseksi. Christiania Bankilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa edelleen Norjan markkinoilla," sanoo Christiania Bankin toimitusjohtaja Tom Ruud. "Christiania Bankin osakkeenomistajille viime vuodet ovat tuoneet huomattavaa lisäarvoa. Nordean ostotarjous Christiania Bankista ja Norjan valtion omistamien Christiania Bankin osakkeiden myynti ovat saaneet paljon huomiota sekä pankin sisällä että sen ulkopuolella. Kun omistustilanne on ratkaistu, voimme käyttää kaiken energiamme Christiania Bankin toiminnan kehittämiseen asiakkaiden, henkilöstön ja uuden omistajamme etujen mukaisesti," Tom Ruud lisää. Hallituksen tiedote ja esitysmateriaali ovat saatavana Internetistä www.nordea.com www.kbank.no CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 14. helmikuuta 2001 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00090/bit0001.pdf

Yrityksestä

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com

Tilaa