Nordean hallitus ehdottaa uutta palkkiojärjestelmää johdolle ja henkilöstölle

Nordean hallitus ehdottaa uutta palkkiojärjestelmää johdolle ja henkilöstölle Nordean hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 24. huhtikuuta 2002 uutta optio-ohjelmaa, jonka piiriin tulisivat Nordean johto ja henkilöstö. Ohjelmalla pyritään korostamaan osakkeenomistajille luotavan lisäarvon merkitystä yrityksen johtamisessa ja yhtenäistämään konsernin henkilöstön voittopalkkiojärjestelmät. Uusi optio-ohjelma korvaa vaiheittain olemassa olevat Nordean Pohjoismaissa toimivan henkilöstön voittopalkkiojärjestelmät. Vuonna 2002 siirto henkilöstörahastoihin rajoittuu enintään puoleen aikaisemmasta enimmäismäärästä ja edellinen johdon voittopalkkiojärjestelmä mitätöidään. Kullekin henkilöstöön kuuluvalle ennen vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen loppua myönnettävien optioiden määrä riippuu uudessa ohjelmassa Nordean oman pääoman tuotosta vuonna 2002. Enimmäismäärä vuodelta 2002 on 400 optiota olettaen, että oman pääoman tuotto on yli 18,04 prosenttia (riskitön korko 4,54 prosenttia + lisätuottovaatimus 13,5 prosenttia). Henkilöstön optioiden merkintähinta on osakkeen pörssikurssin painotettu keskiarvo vuoden 2003 ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta, vähennettynä vuotuisella osingolla. Optiot voidaan myydä tai optio-oikeutta voidaan käyttää heti niiden myöntämisen jälkeen tai viimeistään ennen huhtikuun 2008 loppua. Jokainen optio oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Nordean osakkeen. Johdon ohjelmaan kuuluu noin 330 henkilöä ja ohjelma jaetaan kahteen sarjaan. Merkintähinta on osakkeen pörssikurssin painotettu keskiarvo toisessa sarjassa vuoden 2002 ja toisessa sarjassa vuoden 2003 kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta vähennettynä vuotuisella osingolla ja kerrottuna 1,25:lla. Johto ei voi myydä optioitaan tai käyttää optio- oikeuttaan kahteen vuoteen myöntämisen jälkeen, ja optiot täytyy myydä tai optio-oikeutta käyttää viimeistään huhtikuun 2007 lopussa tai vastaavasti huhtikuun 2008 lopussa. Ensimmäinen optiosarja myönnetään johdolle vuoden 2002 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Toinen sarja myönnetään vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä. Uuteen ohjelmaan osallistuvat joutuvat luopumaan nykyisestä johdon synteettisestä optio-ohjelmasta, joka laskettiin liikkeelle vuonna 2000. Optioita voidaan myöntää yhteensä enintään 39 240 000 kappaletta, josta 59,2 prosenttia voidaan myöntää johtoon kuuluville ja 40,8 prosenttia muulle henkilöstölle. Jos kaikki optio-oikeudet käytetään, uusien osakkeiden laimennusvaikutus on yhteensä noin 1,3 prosenttia (johdon ohjelmassa 0,38 prosenttia vuodessa ja henkilöstön ohjelmassa 0,54 prosenttia). Ohjelman kokonaiskustannukset ovat enintään noin 33 miljoonaa euroa ottamatta huomioon uudelle osakepääomalle saatavaa korkotuottoa. Kulut ovat pääasiassa henkilösivukuluja. Kun puolet olemassa olevista voittopalkkiojärjestelmistä korvataan uudella järjestelmällä, yhtiön kulusäästöt voivat olla jopa 40 miljoonaa euroa vuonna 2002. Tulevaisuudessa yhtiön hallituksen tarkoituksena on ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle vuosittain, että se päättäisi vastaavasta optio-ohjelmasta. Lisätietoja: Steen Christensen, konsernin henkilöstöhallinto, +45 3333 3049 Sigurd Carlsen, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7852 Lauri Peltola, konserniviestintä, (09) 165 42324 Erik Evrén, konserniviestintä, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00130/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com

Tilaa