Nordean tilinpäätöstiedote 2013

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle. Nordean tulos on tässäkin ympäristössä ollut vakaa ja olemme saaneet jatkuvasti uusia asiakkaita asiakasohjelmiin. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan. Luottotappiot vähenivät 17 % ja liikevoitto nousi 3 % (paikallisissa valuutoissa). Ydinvakavaraisuussuhde parani 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin, kun luottojen kysyntä oli vaatimatonta, pääomaa kasvatettiin ja toimintaa tehostettiin. Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa).

Odotamme talouskasvun pysyvän hitaana ja korkojen matalina vielä pitkään. Uskomme luottojen kysynnän ja asiakastoiminnan pysyvän vaimeampana kuin oletimme viime vuonna, kun kerroimme suunnitelmistamme tulevaisuuden pankkitoimintamallin rakentamiseksi. Tämän vuoksi nopeutamme ja laajennamme tehostamisohjelmaamme. Näin voimme mukauttaa kapasiteettimme asiakastoiminnan hiljenemiseen ja säilyttää asemamme vahvana pankkina.”

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)            

Vertailu 1–12/2013 vs. 1–12/2012 (Q4/2013 vs. Q3/2013):

  • Liiketoiminnan tuotot pienenivät 1 % ja pysyivät entisellä tasolla paikallisissa valuutoissa (kasvoivat 2 %).
  • Liikevoitto kasvoi 2 % ja paikallisissa valuutoissa 3 % (pieneni 1 %).
  • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 13,1 prosentista 14,9 prosenttiin (Q3: 14,4 %).
  • Kulu/tuotto-suhde pysyi ennallaan 51 prosentissa (Q4: 52 %, Q3: 51 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,26 prosentista 0,21 prosenttiin (Q4: 0,21 %, Q3: 0,20 %).
  • Oman pääoman tuotto laski 11,6 prosentista 11,0 prosenttiin (Q4: 10,5 %, Q3: 10,8 %).
  • Ehdotettu osinko on 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa vuodelta 2012).
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot¹, milj. euroa Q4
2013
Q3
2013
Muutos,
%
Q4
2012
Muutos, % 2013 2012 Muutos, %
Rahoituskate 1 390 1 386 0 1 382 1 5 525 5 563 -1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 469 2 426 2 2 570 -4 9 891 9 998 -1
Tulos ennen luottotappioita 1 186 1 192 -1 1 275 -7 4 851 4 934 -2
Luottotappiot, netto -180 -171 5 -241 -25 -735 -895 -18
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä 21 20   28   21 26  
Liikevoitto 1 006 1 021 -1 1 034 -3 4 116 4 039 2
Riskisopeutettu tulos 821 823 0 867 -5 3 351 3 313 1
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (jatkuvat toiminnot) 0,19 0,19   0,21   0,77 0,77  
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (toiminnot yht.) 0,19 0,19   0,21   0,77 0,78  
Oman pääoman tuotto, % 10,5 10,8   11,9   11,0 11,6  

Vuoden 2013 tuloslaskelmaerissä käytetyt valuuttakurssit: Tanskan kruunu 7,46, Norjan kruunu 7,81 ja Ruotsin kruunu 8,65.
¹) Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytävää pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).              
                  
Lisätietoja:

Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7814

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Avainsanat:

Yrityksestä

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com

Tilaa