Nordean varsinainen yhtiökokous 2002

Nordean varsinainen yhtiökokous 2002 Nordea AB:n (publ) tänään pidetyssä yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2001 tuloslaskelma ja tase. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 29. huhtikuuta 2002. Tanskan arvopaperikeskukseen rekisteröityjen osakkeiden omistajista osinkoon ovat oikeutettuja ne, jotka on merkitty osakasluetteloon 30. huhtikuuta 2002. Osinko arvioidaan maksettavan 7. toukokuuta 2002. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2001. Maija Torkko valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi kahden vuoden toimikaudeksi. Maija Torkko on syntynyt vuonna 1946. Hän on Nokian talousjohtaja ja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja laativan IASB:n (International Accounting Standards Board) hallituksen jäsen. Kjell Aamot, Hans Dalborg, Bernt Magnusson ja Jørgen Høeg Pedersen valittiin hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi. Vesa Vainio oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Kjell Aamot, Dan Andersson, Edward Andersson, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Thorleif Krarup, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen, Timo Peltola ja Maija Torkko. Henkilöstön edustajat ovat Bertel Finskas, Liv Haug ja Lene Haulrik sekä varajäsenenä Kaija Roukala-Hyvärinen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Hans Dalborg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti päättämään yhtiön omien osakkeiden takaisinostosta niissä pörsseissä, joissa yhtiön osake noteerataan, tai yhtiön kaikille osakkeenomistajille esitettävällä ostotarjouksella siten, että yhtiön omistuksessa olevien osakkeiden määrä ei ylitä yhtä kymmenesosaa yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden hankkiminen pörsseistä on sallittua ainoastaan sellaiseen hintaan, joka sisältyy pörssin kulloinkin rekisteröimään korkeimman ostohinnan ja alimman myyntihinnan väliseen kurssivaihteluun. Korkein hinta, johon osakkeita voidaan hankkia kaikille osakkeenomistajille esitettävän tarjouksen kautta, vastaa tarjouksen aikana voimassaolevaa pörssikurssia, johon on lisätty enintään 30 prosenttia. Vuonna 2001 pidetyn yhtiökokouksen valtuuttamana Nordea AB (publ) osti 17 000 000 omaa osaketta huhtikuussa 2001. Yhtiökokous päätti edelleen valtuuttaa hallituksen päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti omien osakkeiden luovuttamisesta niiden pörssien välityksellä, joissa yhtiön osake noteerataan, tai luovuttamisesta muulla tavalla siihen osakkeiden määrään saakka, mikä yhtiöllä kulloinkin on. Luovuttaminen pörssien välityksellä on sallittua ainoastaan sellaiseen hintaan, joka sisältyy pörssin kulloinkin rekisteröimään korkeimman ostohinnan ja alimman myyntihinnan väliseen kurssivaihteluun. Ne yhtiön osakkeet, joita ei luovuteta pörssien välityksellä, voidaan luovuttaa ottamatta huomioon osakkeenomistajien etuoikeuksia. Yhtiökokous päätti myös joistakin yhtiöjärjestyksen muutoksista, jotka koskivat pääasiassa yhtiön englanninkielistä toiminimeä. Hallitus veti takaisin esityksensä yhtiöjärjestyksen muutokseksi koskien oikeutta osallistua yhtiökokoukseen Helsingistä ja Kööpenhaminasta. Lisätietoja: Erik Evrén, konserniviestintä, +46 8 614 8611 Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Konsernilla on neljä liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat, varallisuudenhoito ja henkivakuutus sekä vahinkovakuutus. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 1 245 konttoria ja 125 vakuutuspalvelupistettä 22 maassa. Konserni on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on lähes 3 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01720/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com

Tilaa