Vahinkovakuutustoiminnan strategisia vaihtoehtoja selvitetään

Vahinkovakuutustoiminnan strategisia vaihtoehtoja selvitetään Nordea selvittää vahinkovakuutustoimintansa strategisia vaihtoehtoja. Vahinkovakuutustoiminnasta muodostetaan vuoden 2002 toisella neljänneksellä erillinen alakonserni konsernin juridisen rakenteen muutoksia koskevien suunnitelmien mukaisesti. Selvityksen seurauksena Nordea on päättänyt käynnistää Tryg-Baltica- konsernin entisen pääomistajan Tryg i Danmark smba:n (entisen Tryg- Baltica smba:n) kanssa keskustelut mahdollisista omistuksen uudelleenjärjestelyistä. Nordean tavoitteena on muuttaa omistusrakennetta siten, että Nordeasta tulee vahinkovakuutuksen emoyhtiön vähemmistöosakas. Nordea haluaa tulevaisuudessakin tarjota asiakkailleen täyden valikoiman vakuutustuotteita ja -palveluita. Se haluaa myös tarjota pankkituotteita ja henki- ja eläkevakuutustuotteita vahinkovakuutusyhtiön verkoston kautta. Siksi omistusrakenteen muutoksissa tärkeintä on, että Nordea voi jatkaa toimintaansa uuden vahinkovakuutuskonsernin strategisena kumppanina. Tähän liittyy uuden konsernin tulevia omistusjärjestelyjä koskeva osakassopimus Nordean ja Tryg i Danmark smba:n välillä. Tavoitteena on tehdä sopimus uudesta omistusrakenteesta ja strategisesta kumppanuudesta vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana. Muutoksia liiketoimintaorganisaatiossa ja johdossa Vahinkovakuutustoimintaa koskevan strategisen kehityshankkeen seurauksena konsernin liiketoiminta ryhmitellään kolmeksi liiketoiminta- alueeksi ja koko konsernin johto keskitetään konsernin johtoryhmälle. Muutokset tulevat voimaan 1. marraskuuta 2001. Vähittäispankki Osana konsernin julkistamaa kulujen rakenteellista leikkaamista koskevaa ohjelmaa vähittäispankki aikaistaa toisen vaiheen synergiahyötyjen toteuttamista. Liiketoiminnan kehitys- ja tukitoimintojen sekä työmenetelmien yhdenmukaistaminen ja back office -toimintojen yhdistäminen saatetaan loppuun. Vähittäispankki tähtää liiketoimintamalliin, jossa pohjoismaisuus ja paikallisuus ovat keskeisiä arvoja. Vähittäispankin asiakas- ja tuotevastuut sekä palveluverkosto säilyvät muuttumattomina. Jotta vähittäispankin painoarvo konsernissa näkyisi nykyistä paremmin, vähittäispankin edustusta konsernin johtoryhmässä lisätään joulukuussa 2001. Lars G Nordström jatkaa vähittäispankin johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Tukkupankki Parantaakseen yritys- ja investointipankkituotteiden ja -palveluiden tarjontaa suurille yritys- ja yhteisöasiakkaille nykyiset liiketoiminta- alueet Corporate and Institutional Banking ja Investment Banking muodostavat uuden liiketoiminta-alueen, jonka nimeksi tulee tukkupankki. Investment Banking jatkaa toimintaansa Nordea Securities -nimellä ja se muodostaa aiempien suunnitelmien mukaan erillisen juridisen yksikön. Liiketoiminta-alueen johtajaksi tulee Markku Pohjola ja hän jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä. Varallisuudenhoito ja henkivakuutus Nykyiset liiketoiminta-alueet varallisuudenhoito ja henki- ja eläkevakuutus muodostavat uuden liiketoiminta-alueen, jonka nimi on varallisuudenhoito ja henkivakuutus. Yhdistymisen tavoitteena on hankkia lisää synergiahyötyjä kasvavilla pitkäaikaissäästämisen markkinoilla. Yhdistettävien liiketoiminta-alueiden osaaminen, niiden tarjoamat tuotteet ja niiden käyttämät jakelutiet tarjoavat mahdollisuuksia löytää uusia synergiahyötyjä palvelujen tuotantoketjussa sekä parantaa asiakaspalvelua tulevaisuudessa. Uuden organisaation odotetaan olevan valmis 1. tammikuuta 2002. Liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi tulee Christian Clausen. Nykyinen henki- ja eläkevakuutuksen johtaja Ib Mardahl-Hansen avustaa Christian Clausenia näiden kahden liiketoiminta-alueen yhdistämisessä. Ib Mardahl-Hansen on päättänyt jättää Nordea-konsernin vuoden 2002 alussa. Ib Mardahl-Hansen johti erittäin onnistuneesti henki- ja eläkevakuutuksen liiketoiminta-alueen käynnistämistä ja haluaa nyt siirtyä työhön, jossa hän on lähempänä asiakkaita ja päivittäistä liiketoimintaa kuin mikä hänen nykyisessä toimessaan on mahdollista. Vahinkovakuutus Vahinkovakuutus jatkaa erillisenä liiketoiminta-alueena, kunnes keskustelut uudesta omistusrakenteesta Tryg i Danmark smba:n kanssa on saatettu päätökseen. Hugo Andersen jatkaa vahinkovakuutuksen johtajana ja raportoi konsernijohtajalle, mutta ei ole jatkossa konsernin johtoryhmän jäsen. Konserniesikunta Konsernin johtoryhmään perustetaan uusi konserniesikunnan johtajan toimi. Tämän vastuulle kuuluvat konsernin tietotekniikka, konsernin henkilöstöhallinto, konserni-identiteetti ja -viestintä sekä konsernin lakiasiat. Konserniesikunnan johtaja vastaa lisäksi koko konsernin tietotekniikan ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyprojekteista. Näihin sisältyy uusi kulujen rakenteelliseen vähentämiseen tähtäävä ohjelma, joka on nyt alkamassa. Konserniesikunnan johtajaksi tulee Tom Ruud ja hän jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä. Konsernin tuki- ja palvelutoiminnot Taloushallinto, luotonanto ja riskienvalvonta, varainhallinta ja sijoittajasuhteet kuuluvat edelleen konsernin tuki- ja palvelutoimintoihin. Tärkeimmät toisen vaiheen yhdistymishankkeet tällä alueella sisältävät uuden suunnittelu- ja toiminnanohjausmallin, joka perustuu tasapainotettuun mittausmenetelmään (balanced scorecard), rullaaviin taloudellisiin ennusteisiin ja sisäisiin palvelusopimuksiin, sekä yhtenäisen laskentajärjestelmän ja yhteisten palvelukeskusten käyttöönoton. Arne Liljedahl jatkaa konsernin tuki- ja palvelukeskuksen johtajana, konsernin talousjohtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä. Carl- Johan Granvik jatkaa konsernin luotonannon ja riskienvalvonnan johtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä. Konsernin johtoryhmä Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen ja liiketoiminta-alueiden johdon muutosten jälkeen kaikki liiketoiminta-alueet, konserniesikunta ja konsernin tuki- ja palvelutoiminnot ovat edustettuina 1. marraskuuta 2001 alkaen konsernin uudessa johtoryhmässä. Konsernijohtaja Thorleif Krarup Vähittäispankki Lars G Nordström Tukkupankki Markku Pohjola Varallisuudenhoito ja Christian Clausen henkivakuutus Konserniesikunta Tom Ruud Konsernin tuki- ja Arne Liljedahl (konsernin palvelutoiminnot talousjohtaja) Carl-Johan Granvik Erillistä konsernijohtoa ei enää ole. "Tämänpäiväiset tiedotteet ovat tärkeä askel Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavan finanssipalvelukonsernin edelleen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi", sanoo konsernijohtaja Thorleif Krarup. "Vahinkovakuutuksen strategisten vaihtoehtojen selvittämisellä pyritään luomaan lopputilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat. Tavoitteena olevan yhteistyön avulla Nordea pyrkii myös tulevaisuudessa tarjoamaan täyden valikoiman finanssituotteita ja -palveluita sekä säilyttämään mahdollisuuden pankkituotteiden ristiinmyymiseksi laajalle vakuutustoiminnan asiakaskunnalle. Samaan aikaan konsernin pääoman käyttö tehostuu. Vahinkovakuutuksen näkökulmasta omistusrakenteen muutos tarjoaa uusia mahdollisuuksia vakuutusalan meneillään olevaan rakennemuutokseen." [REMOVED GRAPHICS] Konsernin organisaatio 1. marraskuuta lähtien Lisätietoja: Thorleif Krarup, konsernijohtaja, +46 8 614 7901 Lauri Peltola, konserniviestintä, (09) 165 42324 Erik Evrén, konserniviestintä, +46 8 614 8611 Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Konsernilla on kuusi liiketoiminta-aluetta: Vähittäispankki, Corporate and Institutional Banking, Varallisuudenhoito, Investment Banking, Henki- ja eläkevakuutus sekä Vahinkovakuutus. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta, 1 260 konttoria ja 125 vakuutuspalvelupistettä 22 maassa. Konserni on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on 2,5 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00500/bit0002.doc The full release http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00500/bit0002.pdf The full release

Yrityksestä

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com

Tilaa