Yksi Nordea – uusi juridinen rakenne

Nordea Bank AB:n (publ) ja sen Suomen, Tanskan ja Norjan tytärpankkien fuusiot tulivat voimaan tänään 2. tammikuuta 2017. Fuusioiden seurauksena kaikki tytärpankkien varat ja velat siirtyivät Nordea Bank AB:lle (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank Danmark A/S sekä Nordea Bank Norge ASA lakkautettiin. Jatkossa pankkitoiminnasta Suomessa, Tanskassa ja Norjassa vastaavat Nordea Bank AB:n (publ) paikalliset konttorit.

- Tämä on merkittävä askel liiketoimintamme muutosprosessissa. Uusi, selkeämpi juridinen rakenne kuvastaa paremmin nykyistä pohjoismaista toimintatapaamme. Olemme jatkossakin vahvasti sitoutuneita paikalliseen toimintaan kaikissa toimintamaissamme, ja teemme Nordeasta sellaisen pankin, jonka asiakkaamme haluavat. Päätökset tehdään edelleen lähellä asiakasta, aivan kuten tähänkin asti. Yksinkertaisempi juridinen rakenne vähentää monimutkaisuutta ja antaa meille paremmat valmiudet tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme, kun koko konsernin asiantuntemus on jatkossa entistä paremmin asiakkaiden saatavilla, sanoo Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull.

Fuusioiden jälkeen Nordea jatkaa tiivistä yhteistyötä toimintamaiden paikallisten viranomaisten kanssa ja sitoutuu noudattamaan paikallisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan markkinoiden vakaus. Fuusiot eivät siten Nordean puolelta vaikuta taloudellisen vakauden turvaamiseen eivätkä vaaranna järjestelmän kannalta merkittävien pankkien ja niiden konttoreiden tasavertaista kohtelua konsernin kotimarkkinoilla.

Nordean johto on vahvasti sitoutunut varmistamaan pankkien tasapuolisen kohtelun kaikilla konsernin kotimarkkinoilla.

Nordean uusi juridinen rakenne

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15

Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006 

Yrityksestä

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 650 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lisätietoja: www.nordea.com

Tilaa

Liitteet & linkit