Nordic aluminium oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 41,0 milj. euroa. Kauden liikevoitto oli 2,05 milj. euroa (3,03 milj. e) ja voitto 0,89 milj. euroa (1,96 milj. e). Liikevaihto ja kannattavuus Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 41,0 milj. euroa (47,6 milj. e). Kansainvälisen toiminnan ja viennin laskutus oli yhteensä 15,26 milj. euroa (16,0 milj. e), joka on 37 % liikevaihdosta. Profiilit-liiketoiminta-alueen kannattavuus ja työtilanne jatkuivat hyvinä. Sähkötekniset tuotteet -liiketoiminta-alueella kotimaisen toimistorakentamisen alhainen volyymi vaikutti tuotteiden kysyntään. Viennissä erityisesti USA:n kauppa jatkui epävarmoissa merkeissä. Komponentit-liiketoiminta-alueella tietoliikennesektorin tilanne jatkui vaikeana. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden komponenttien kysyntä oli tilanteeseen nähden tyydyttävällä tasolla. Tulos Pienentyneen liikevaihdon takia sekä liikevoitto 2,05 milj. euroa (3,03 milj. e) että tulos 0,89 milj. euroa (1,96 milj. e) ovat viimevuotista heikompia. Investoinnit Kauden bruttoinvestoinnit 0,96 milj. euroa (5,76 milj. e) käytettiin pääosin tuotannon tehostamiseen ja laitteiston ylläpitoon. Henkilöstö Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa tammi-kesäkuussa 2002 oli keskimäärin 434 henkilöä (518). Kauden lopussa henkilöstön lukumäärä oli 468 (557). Osakkeet Nordic Aluminium Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa HEX Helsingin Pörssissä. Yhtiön kaupankäyntitunnus on NOA1V ja ISIN-koodi FI0009006415. Vuoden 2002 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin 220 735 kpl, ja vaihdon arvo oli 1,7 milj. euroa. Osakkeiden noteeraus vaihteli välillä 6,66 - 8,50 e. Osakkeiden lukumäärä oli 4 616 132 kpl ja säilyi katsauskauden aikana ennallaan. Kesäkuun lopun osakkeiden markkina-arvo oli 32,3 milj. euroa (32,3 milj. e). Osakeomistus Tarkastelukauden aikana (1-6/2002) yhtiö ei ilmoittanut merkittävistä omistusmuutoksista. Näkymät Tarkastelujakson päättyessä konsernin tilauskanta oli 7,32 milj. euroa (9,25 milj. e). Loppuvuoden epävarmojen markkinanäkymien takia vuoden 2002 konsernin liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuodesta. Tuloksen uskotaan kuitenkin yltävän vuoden 2001 tasolle. Profiilit-liiketoiminta-alueen loppuvuoden kysynnän odotetaan saavuttavan korkeintaan alkuvuoden tason. Sähkötekniset tuotteet liiketoiminta-alueella viennin uskotaan kehittyvän positiiviseen suuntaan. Tietoliikennesektorilla tilanne on edelleen epävarma. Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Vesa Siitari, p. (09) 6825 2500 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet NOAF0702 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00180/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00180/wkr0002.pdf The full report

Tilaa