NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUS

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUS Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Satakuntatalossa, Lapinrinne 1 A, 00180 Helsinki, keskiviikkona 27. maaliskuuta 2002 alkaen klo 13.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja äänilippujen jako alkaa klo 12.30. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ylittää 50 % ovat ehdottaneet, että yhtiön nykyinen hallitus valitaan uudelleen. Kokousasiakirjat Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Kirkkonummella ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 15.3.2002 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2. momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin kirjallisesti osoitteeseen Nordic Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401 Kirkkonummi tai telefaksilla (09) 298 2178 tai sähköpostilla osoitteeseen jaana.honkonen@nordicaluminium.fi 26.3.2002 klo 9.00 mennessä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2001 maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2002 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.4.2002. Kirkkonummella 5.3.2002 Hallitus Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Vesa Siitari, Nordic Aluminium, p. (09) 6825 2500 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet NOAF0202 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00070/wkr0002.pdf

Tilaa