Christiania Bank og Kreditkassen ja Nordic Baltic Holdingin yhdistyminen etenee tehokkaasti

Christiania Bank og Kreditkassen ja Nordic Baltic Holdingin yhdistyminen etenee tehokkaasti Osakkeenomistajat, jotka edustavat 98,7 prosenttia Christiania Bankin osakkeista, ovat hyväksyneet MeritaNordbankenin ostotarjouksen Johdon nimitykset ja johtamisrakenteen täsmentäminen vauhdittavat yhdistymistä ja liittymistä laajentuneeseen konserniin Nordic Baltic Holding (NBH, tuleva Nordea) ja Christiania Bank og Kreditkasse (CBK) käynnistävät yhdistymisprosessin. Nimitykset tulevat voimaan heti, kun tarvittavat hyväksynnät viranomaisilta on saatu ja CBK:n osakekannan osto voidaan saattaa päätökseen. Siihen asti CBK-konsernin johtoryhmä säilyy muuttumattomana. CBK:n toimitusjohtaja Tom Ruud nimitetään NBH:n varatoimitusjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan investointipankkitoiminta. CBK:n varatoimitusjohtaja Baard Syrrist nimitetään NBH:n varatoimitusjohtajaksi ja konsernijohdon jäseneksi. Baard Syrristin vastuualueeksi tulee Norjan vähittäispankki. Hänen nimittämistään Christiania Bankin toimitusjohtajaksi ehdotetaan Christiania Bankin päättäville elimille. "Nämä nimitykset edistävät CBK:n kannalta tehokasta yhdistymisprosessia ja vahvistavat yhteistä johtoryhmää. Myös meneillään oleva NBH:n ja Unidanmarkin yhdistymisprosessin jatko tehostuu", konsernijohtaja Hans Dalborg sanoo. Karl-Olof Hammarkvist, joka on tällä hetkellä NBH:n varatoimitusjohtaja vastuualueenaan investointipankkitoiminta, nimitetään konsernin johtoryhmän neuvoa antavaksi asiantuntijaksi (senior advisor). Hän raportoi suoraan konsernijohtajalle. CBK-konsernin johtoryhmän jäsenet Thorstein Øverland ja Stein Wessel-Aas jättävät tehtävänsä vuoden 2001 aikana sen jälkeen, kun heidän vastuullaan nyt olevat toiminnot on yhdistetty uuteen organisaatioon. He eroavat omasta pyynnöstään voidakseen ottaa vastaan uusia haasteita pankin ulkopuolelta. Øverland ja Wessel-Aas saavuttavat eläkeiän vajaan kahden vuoden kuluttua. NBH:n johtamisrakenteen täsmentäminen Konsernin johtamisrakennetta täsmennetään 1. tammikuuta 2001 alkaen. Muutoksilla tavoitellaan sellaisia yhteisiä työmenetelmiä koko konsernin johdolle, joilla tehokkuus lisääntyy ilman, että se vaikuttaa heikentävästi liiketoiminnan johtamiseen. Konsernin keskitetyistä toiminnoista muodostetaan kaksi raportointiryhmää. Konsernin esikunta, johon kuuluvat lakiasiat, henkilöstöhallinto, identiteetti ja viestintä sekä johdon sihteeristö, raportoi suoraan konsernijohtajalle. Tuki- ja palvelutoiminnot, joihin kuuluvat erillisinä yksikköinä talous, luotonanto ja riskienhallinta, varainhallinta, tietohallinto sekä sijoittajasuhteet, raportoivat hallinnollisesti konsernin talousjohtaja Arne Liljedahlille. Sisäinen tarkastus ei kuulu uudelleen ryhmiteltäviin toimintoihin. "Täsmennetty johtamisrakenne tukee keskittymistämme hajautettuun liiketoimintavastuuseen koko konsernille yhteisten toimintatapojen ja valvontaperiaatteiden asettamissa rajoissa", sanoo Thorleif Krarup, Nordic Baltic Holdingin konsernijohtaja 1. tammikuuta 2001 alkaen. Edellyttäen, että tarvittavat viranomaisluvat saadaan, konsernin johtoryhmään ja konsernijohtoon kuuluvat 1. tammikuuta 2001 alkaen seuraavat henkilöt: Konsernin johtoryhmä - Thorleif Krarup, konsernijohtaja - Hugo Andersen, vahinkovakuutus - Carl-Johan Granvik, konsernin luotonanto ja riskienhallinta - Arne Liljedahl, konsernin tuki- ja palvelutoiminnot, konsernin talousjohtaja - Lars G Nordström, vähittäispankki - Markku Pohjola, Corporate and institutional banking - Tom Ruud, Investment banking Konsernijohto - Thorleif Krarup, konsernijohtaja - Hugo Andersen, vahinkovakuutus - Christian Clausen, varallisuudenhoito - Magnus Falk, vähittäispankki (Ruotsi) - Carl-Johan Granvik, konsernin luotonanto ja riskienhallinta - Jakob Grinbaum, konsernin varainhallinta - Bo Harald, vähittäispankki (verkkopankki) - Kari Jordan, vähittäispankki (Suomi) - Arne Liljedahl, konsernin tuki- ja palvelutoiminnot sekä talous - Ib Mardahl-Hansen, henki- ja eläkevakuutus - Lars G Nordström, vähittäispankki (NBH) - Markku Pohjola, Corporate and institutional banking - Tom Ruud, Investment banking - Peter Schütze, vähittäispankki (Tanska) - Baard Syrrist, vähittäispankki (Norja) Hans Dalborg vetäytyy konsernijohtajan tehtävästä aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti 1. tammikuuta 2001, minkä jälkeen hän siirtyy hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hans Dalborgia ehdotetaan nimitettäväksi hallituksen puheenjohtajaksi vuoden 2002 yhtiökokouksen jälkeen. Lisätietoja: Hans Dalborg, konsernijohtaja, +46 8 617 78 00 Thorleif Krarup, varakonsernijohtaja, +45 33 33 30 00 Tom Ruud, CBK:n toimitusjohtaja, +47 22 48 65 48 Lauri Peltola, konserniviestintä, (09) 165 42 324 Erik Evrén, konserniviestintä, +46 8 614 86 11 Jens Bekke, konserniviestintä, +45 33 33 39 68 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00930/bit0002.pdf