Kannustinjärjestelmä johdolle

Kannustinjärjestelmä johdolle Nordic Baltic Holdingin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kannustinjärjestelmän noin 300:lle johtoon kuuluvalle henkilölle. Järjestelmä parantaa konsernin mahdollisuuksia palkata ja pitää palveluksessaan asiantuntevia ja ammattitaitoisia henkilöitä. Järjestelmällä johto pyritään entistä paremmin sitouttamaan lisäarvon luomiseen asiakkaille ja kustannusten hallintaan ja siten parantamaan osakkeenomistajien saamaa lisäarvoa. "Ohjelma vahvistaa johtamisjärjestelmäämme ja parantaa mahdollisuuksiamme palkata uusia osaajia ja pitää kyvykkäät henkilöt palveluksessamme. Kytkentä osakekurssiin kohdentaa johdon huomion myös vaikutuksiin, joita päätöksillä on osakkeenomistajien saamaan tuottoon. Järjestelmän tavoitteena on tehostaa konsernin toimintaa ja kasvattaa johdon motivaatiota. Erilaisia kannustinjärjestelmiä on käytössä useissa Pohjoismaiden johtavissa yrityksissä. Nordic Baltic Holding pitää järjestelmän käyttöönottoa hyvin tärkeänä, jotta osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa voidaan riittävästi korostaa konsernissa", Nordic Baltic Holdingin hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio sanoo. Järjestelmä on kaksivuotinen ja se on sidottu osakkeenomistajien saamaan kokonaistuottoon alkaen 1. tammikuuta 2001. Vuotuisen kokonaistuoton kasvun täytyy olla yli 7,2 prosenttia, jotta järjestelmään kuuluvat johtajat saisivat tuottoa. Kahden vuoden palkkaa vastaava enimmäispalkkio voidaan saavuttaa, kun kokonaistuoton kasvu on 30 prosenttia vuodessa (64 prosenttia kahdessa vuodessa). Kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 82 miljoonaa euroa. Järjestelmällä ei ole vaikutusta osakkeiden lukumäärään. Mahdolliset tuotot täytyy ilmoittaa verotuksessa maksettuina palkkoina ja veroina kunkin maan lain mukaan. Lisätietoja: Lauri Peltola, Konserniviestintä, (09) 165 42324 Björn Westberg, Investor Relations, +46 8 614 7850 Erik Evrén, Konserniviestintä, +46 8 614 86 11 Jens Bekke, Konserniviestintä, +45 33 33 39 68 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00570/bit0002.pdf

Tilaa