MeritaNordbanken, Unidanmark, jan-mars

Yhdistymisen on hyväksynyt 97,1 prosenttia Unidanmarkin osakkeenomistajista Uuden ryhmän ensimmäisen neljänneksen pro forma -luvut ovat hyvät Yhdistyminen toteutuu: * Osakkeenomistajat, jotka edustavat 97,1 prosenttia Unidanmark A/S:n osakkeista, ovat hyväksyneet Nordic Baltic Holding (NBH) AB:n (publ) osakevaihtotarjouksen * Kaikki muut ehdot ovat täyttyneet * Uusi hallitus ja konsernijohto ovat jo toiminnassa * Yli 50 avaintehtävää on täytetty * Kaikki merkittävimmät yhdistymisprojektit on käynnistetty * Nordic Baltic Holding noteerataan nyt Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan arvopaperipörsseissä * Unidanmarkin osakkeita koskeva pakollinen lunastusmenettely toteutetaan. Nordic Baltic Holding päätti tänään toukokuun alussa aloitettavasta pakollisesta lunastusmenettelystä Unidanmarkin osakkeenomistajille. * Hallitus päätti takaisinosto-ohjelmasta. Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana, että Nordic Baltic Holding hankkii omia markkinahintaisia osakkeitaan enintään 5 miljardilla Ruotsin kruunulla Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman arvopaperipörsseistä. Tätä koskeva tiedote julkaistaan erikseen. Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ) on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalveluryhmä, jonka tase on 194 miljardia euroa. Ryhmä on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on 1,4 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. MeritaNordbanken Oyj ja Unidanmark A/S sekä niihin kuuluvat yhtiöt mm. Merita Pankki, Nordbanken, Unibank, Tryg- Baltica, Vesta, Merita Henkivakuutus ja Livia ovat ryhmän omistuksessa. Kuusi liiketoiminta-aluetta palvelee 8,5 miljoonaa henkilöasiakasta ja 500 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. Palveluverkostoon kuuluu noin 1 100 konttoria ja 125 vakuutuspalvelukeskusta sekä puhelin- ja verkkopankkipalvelut. Ryhmällä on toimintoja kotimarkkina-alueen lisäksi 18 muussa maassa. Nordic Baltic Holding noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan arvopaperipörsseissä. 2(2) Uuden ryhmän vuoden 2000 ensimmäinen neljännes oli hyvä * Liikevoitto oli 729 miljoonaa euroa (5,4 mrd DKK/6,2 mrd SEK). * Oman pääoman tuotto oli 19,2 prosenttia. * Vähittäispankkitoiminta ja Varallisuuden hoito kasvoivat voimakkaasti. Uuden ryhmän proforma tunnusluvut 1-3 1-12 2000 1999 Liikevoitto, miljoonaa euroa 729 2 089 Tilikauden voitto, miljoonaa euroa 498 1 661 Oman pääoman tuotto, % 19,2 18,0 Tulos osaketta kohti, euroa 0,17 0,55 Oma pääoma osaketta kohti, euroa 3,45 3,43 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, miljoonaa 2 960,8 2 987,2 Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta) ennen 51 59 luottotappioita, % Yhdistetty kulusuhde, % (vakuutustoiminta), % 123 102 Ensisijainen pääoma/riskisijoitukset, % 8,5 9,0 Vakavaraisuus, % 10,6 11,1 Riskisijoitukset, miljardia euroa 111 105 Luotonanto, miljardia euroa 109 104 Talletukset, miljardia euroa 66 65 Vastuuvelka (henkivakuutus), miljardia euroa 18 16 Oma pääoma, miljardia euroa 10 10 Taseen loppusumma, miljardia euroa 194 186 Hoidossa oleva varallisuus, miljardia euroa 102 89 Lisätietoja MeritaNordbankenin ja Unidanmarkin tulostiedotteista. Yhdistetyissä pro forma -luvuissa Unidanmarkin konserniluvut on oikaistu liikearvon nettomäärällä, joka on 308 miljoonaa euroa, Vestan ja Dansk Kautionin oston yhteydessä syntyneen liikearvon poiston ja suoraan omaa pääomaa vastaan kirjatun omien osakkeiden arvonalennuksen jälkeen. MeritaNordbankenin luvut on oikaistu siten, että Merita Henkivakuutus on konsolidoitu rivi riviltä sen sijaan, että se olisi yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Fuusion jälkeen liikearvo uuden ryhmän taseessa on kokonaisuudessaan 1 002 miljoonaa euroa. Liikearvo poistetaan 20 vuoden aikana. Ensimmäisen neljänneksen liikearvon poisto on 17 miljoonaa euroa, johon sisältyy Vestan ja Dansk Kautionin liikearvon poisto. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00550/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00550/bit0002.pdf Koko rapportti

Tilaa